Презентація на тему «Тканини рослинного організму»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #1

Тканини рослинного організму
Підготувала:
учениця 10-Б класу
Гайович Марія


Слайд #2
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #2

Мета роботи: сформувати знання про основні типи тканин рослинного організму, вивчити функції, які вони виконують.
План
1. Сутність поняття "тканина".
2. Твірні тканини (меристеми).
3. Основні тканини.
4. Покривні тканини.
5. Механічні тканини.
6. Провідні тканини.
7. Висновки.


Слайд #3
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #3

Твірна тканина
Твірна тканина — це тканина, клітини якої здатні ділитися, завдяки чому ростуть органи, що дає початок всім іншим тканинам.


Слайд #4
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #4

Механічні тканини забезпечують міцність рослини, здатність протидіяти дії тяжіння власних органів, вітру, дощу, снігу. Вони грають в рослині роль скелету. Клітини механічних тканин мають сильно потовщені клітинні стінки, які навіть після відмирання протопласту (вміст рослинної клітини, що складається з плазмолеми, цитоплазми та ядра без клітинної оболонки) продовжують виконувати свою функцію. 


Слайд #5
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #5

Провідна тканина
Провідні тканини — це тканини, елементи яких проводять поживні речовини від одного органа до іншого.


Слайд #6
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #6

Провідна тканина
Провідні тканини — це тканини, елементи яких проводять поживні речовини від одного органа до іншого.


Слайд #7
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #7

Ксилема – складається з морфологічно різних елементів. Дальній транспорт виконується по трахеальним елементам ксилеми: трахеїдам та судинам, ближній по паренхімним елементам.


Слайд #8
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #8

Флоема – складається з ситовидних елементів, праренхімних клітин, елементів серцевинних пременів, механічних елементів. Первинна флоема диференціюється з прокамбію, вторинна (луб) – похідна камбію. В стеблі флоема знаходиться зазвичай зовні від ксилеми.  В листях вона звернена до нижньої сторони пластинки листа.


Слайд #9
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #9

Покривна тканина
Покривна тканина — це шар клітин, які вкривають орган або іншу тканину. Покривна тканина захищає органи від випаровування, висихання, несприятливих умов, забезпечує газообмін і всмоктування води.


Слайд #10
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #10

Епідерма — покривна тканина, що складається з одного шару живих клітин, головна функція якої — регуляція газообміну і транспірація. Вона часто вкрита щільним нальотом —кутикулою, яка залежно від вологості змінює свою проникність для рідин і газів.


Слайд #11
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #11

Перидерма — багатошарова покривна тканина, що складається з клітин із потовщеними восковими стінками, які перешкоджають проникненню або втраті води. 


Слайд #12
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #12

 Кірка — тканина, що захищає рослини від механічних ушкоджень, різкої зміни температур, поїдання тваринами.


Слайд #13
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #13

Основна тканина
Основна тканина (паренхіма) — тканина рослин, що складається з живих рослин різної форми, виконує різноманітні функції: виповнюючу, асиміляційну, газообмінну, запасаючу, видільну тощо.


Слайд #14
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #14

Тканини рослин
Тканина — це сукупність клітин, що мають спільне походження, однакову форму і виконують властиву їм функцію (або функції).
У рослин виділяють
такі тканини:
твірну;
основну;
покривну;
механічну;
провідну.


Слайд #15
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #15

Коленхіма утворює суцільний циліндр на периферії, або тяжі по ребрам стебла.  Розвивається в стеблах та черешках листя дводольних рослин під епідермою або дещо глибше.  В коренях її зазвичай немає.  Як правило вона виникає з первинної меристеми. Клітини коленхіми витягнуті в довжину, живі, часто мають хлоропласти.  Клітинні стінки нерівномірно потовщені.  


Слайд #16
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #16

Склеренхіма -найважливіша механічна тканина наземних рослин. Первинна склеренхіма розвинута у всіх вегетативних органах однодольних, рідше дводольних рослин. Вторинна – у більшості дводольних. Клітини склеренхіми мають однорідно потовщені здерев'янілі стінки. Їх міцність близька до міцності  криці. 


Слайд #17
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #17

Склеренхіма -найважливіша механічна тканина наземних рослин. Первинна склеренхіма розвинута у всіх вегетативних органах однодольних, рідше дводольних рослин. Вторинна – у більшості дводольних. Клітини склеренхіми мають однорідно потовщені здерев'янілі стінки. Їх міцність близька до міцності  криці. 


Слайд #18
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #18

Склеренхіма -найважливіша механічна тканина наземних рослин. Первинна склеренхіма розвинута у всіх вегетативних органах однодольних, рідше дводольних рослин. Вторинна – у більшості дводольних. Клітини склеренхіми мають однорідно потовщені здерев'янілі стінки. Їх міцність близька до міцності  криці. 


Слайд #19
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #19

Склеренхіма -найважливіша механічна тканина наземних рослин. Первинна склеренхіма розвинута у всіх вегетативних органах однодольних, рідше дводольних рослин. Вторинна – у більшості дводольних. Клітини склеренхіми мають однорідно потовщені здерев'янілі стінки. Їх міцність близька до міцності  криці. 


Слайд #20
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #20

Склеренхіма -найважливіша механічна тканина наземних рослин. Первинна склеренхіма розвинута у всіх вегетативних органах однодольних, рідше дводольних рослин. Вторинна – у більшості дводольних. Клітини склеренхіми мають однорідно потовщені здерев'янілі стінки. Їх міцність близька до міцності  криці. 


Слайд #21
Презентація на тему «Тканини рослинного організму» - Слайд #21