Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #1

Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності
Підготувала учениця 11-Б класу
Прохоренко Анастасія


Слайд #2
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #2

Життєвий цикл товару визначає послідовність періодів існування товару фірми на ринку та характеризує зміну обсягів продажу та прибутку від його реалізації.


Слайд #3
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #3

Етап впровадження
- це період появи нового товару на ринку і поступового збільшення обсягу продажу.
Основні цілі щодо просування товару - поінформованість перших споживачів про новий товар і стимулювання пробних купівель, для чого вдаються до таких заходів:
•tвикористання безплатних зразків товару;
•tпублічна демонстрація продукції, участь у виставках-ярмарках.


Слайд #4
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #4

Етап зростання
відбувається з моменту, коли фірма починає отримувати прибуток, що супроводжується швидким зростанням обсягу продажу і свідчить про те, що товар схвалено споживачами. Зростаюча активність конкурентів вимагає модифікації окремих характеристик товару, вдосконалення упаковки, сервісу.


Слайд #5
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #5

Етап зрілості
Темпи приросту збуту на цьому етапі уповільнюється.
Щоб довше втримати товар на етапі зрілості, застосовують такі стратегії:
•tмодифікація ринку, тобто його розширення;
•tпошук нових способів використання товару;
•tмодифікація товару, тобто зміна його характеристик, поліпшення дизайну;
•tмодифікація комплексу маркетингу, зокрема зміна цінової політики, каналів розподілу, акцентів у рекламній компанії, поліпшення сервісу тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #6

Етап спаду
У цей період споживачі переходять на використання нового товару. Кількість конкурентів зменшується, обсяги реалізації і прибуток знижуються.
На етапі занепаду підприємство може використовувати різні стратегії:
•tприпинити випуск застарілої продукції;
•tякщо товар ще рентабельний, різко скорочувати витрати на його маркетинг;
•tукласти контракти на його виробництво з дочірніми підприємствами в інших країнах чи регіонах.


Слайд #7
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #7

Теорія життєвого циклу товару справедлива для описової моделі, але не у випадку складання прогнозованої моделі. Тому, незважаючи на те, що деякі товари відповідають своєму життєвому циклу, маркетинг, що має силу уяви, дозволяє іншим товарам надати новий і досить прибутковий строк життя, у той час як строге проходження нашої теорії "пророкує" занепад.


Слайд #8
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #8

Практика маркетингу, з метою продовження життєвого циклу товару, використовує такі кроки:
•tпостійне вдосконалення надійності та зручності виробів;
•tвикористання сучасних матеріалів у конструкції;
•tудосконалення функціональних властивостей пакувальних матеріалів;
•tпідтримання високого рівня післяпродажного обслуговування;
•tрозширення спектру застосування споживчих якостей товару;
•tаналіз розвитку ринку з метою пристосування товару до мінливих уподобань споживачів;
•tпошук шляхів зниження цін на товари.


Слайд #9
Презентація на тему «Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності» - Слайд #9

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію