Презентація на тему «Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів» - Слайд #1

Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів
Даниленко 11-А


Слайд #2
Презентація на тему «Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів» - Слайд #2

Теорія симбіогенезу
Теорія симбіогенезу – гіпотеза, згідно з якою всі еукаріотичні організми є результатом своєрідного симбіозу різних видів прокаріотів.


Слайд #3
Презентація на тему «Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів» - Слайд #3

Відмінність мітохондрій та пластид від інших органел цитоплазми
Мають двошарову оболонку.
Містять власний генетичний апарат у вигляді згорнутої у кільце молекули ДНК.
Мають свої, дрібніші за звичайні, рибосоми.
Відтворюються, як і клітини, шляхом поділу навпіл.


Слайд #4
Презентація на тему «Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів» - Слайд #4

Етапи симбіогенезу
РОСЛИНИ
ТВАРИНИ
Ціанобактерії
Утворення хлоропластів
Виникнення прокаріотів з мітохондріями, клітинною мембраною і джгутиком
Бактерії спіралеподібної форми
АЕРОБНІ БАКТЕРІЇ
ПРОКАРІОТИЧНИЙ АМЕБОЇДНИЙ ОРГАНІЗМ
Утворення мітохондрій


Слайд #5
Презентація на тему «Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів» - Слайд #5

Схема еволюції органічного світу відповідно до теорії симбіогенезу
Царство Бактерії
Спільний предок
Формування еукаріотної клітини
Надцарство Доядерні
Надцарство Ядерні
Симбіоз з різними бактеріями
Одноклітинні гриби (протисти)
Багатоклітинні
Царство Гриби
Найпростіші (протисти)
Багатоклітинні тварини
Безхребетні
Хребетні
Царство Тварини
Симбіоз гетеротрофних бактерій з ціанобактеріями
Одноклітинні водорості (протисти)
Багатоклітинні водорості
Вищі рослини
Царство Рослини
зелені
бурі
зелені
червоні


Завантажити презентацію