Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #1

Тема: Синтетична теорія еволюції
Виконала: Турецька Любов


Слайд #2
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #2

Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
Ч.Дарвін
(1809 -1882)
Всі види живих істот, що населяють Землю, ніколи і ніким не були створені.
Виникнувши природним шляхом, види повільно і поступово перетворювалися й удосконалювалися відповідно до навколишніх умов.


Слайд #3
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #3

Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
Ч.Дарвін
(1809 -1882)
Факторами створення сортів і порід є спадкова мінливість і штучний відбір.


Слайд #4
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #4

Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
Ч.Дарвін
(1809 -1882)
Факторами, що приводять до утворення нових видів у природі є спадкова мінливість і природний добір.


Слайд #5
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #5

Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
Ч.Дарвін
(1809 -1882)
Боротьба за існування - складні й різноманітні стосунки організмів між собою і з умовами зовнішнього середовища. Неминучість боротьби за існування випливає з протиріччя між здатністю організмів до необмеженого розмноження і обмеженістю життєвих ресурсів.


Слайд #6
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #6

Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
Ч.Дарвін
(1809 -1882)
Наслідком боротьби за існування є природний добір - виживання найбільш пристосованих особин. Природний відбір зберігає особин з корисними в даних умовах середовища спадковими змінами і усуває особин, що не мають цих змін.


Слайд #7
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #7

Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
Ч.Дарвін
(1809 -1882)
Таким чином, з покоління в покоління в результаті спадкової мінливості, боротьби за існування і природного відбору види змінюються в напрямку все більшої пристосованості до умов середовища проживання. Пристосованість не абсолютна, вона носить відносний характер.


Слайд #8
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #8

Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
Ч.Дарвін
(1809 -1882)
Природний відбір викликає розбіжність (дивергенцію) ознак всередині виду і може призвести до видоутворення.


Слайд #9
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #9

Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна
Ч.Дарвін
(1809 -1882)
Здатність організмів виживати в боротьбі за існування не обов'язково пов'язана з більш високою організацією, тому поряд з високоорганізованими формами життя існують і низькоорганізовані.


Слайд #10
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #10

Три періоду розвитку Дарвінізму
Історичні етапи подальшого розвитку еволюційного вчення Ч. Дарвіна: Перший період - романтичний (друга половина XIX ст.), Коли еволюційне вчення здобуло перемогу над метафізичним підходом, що дало поштовх до розвитку нових галузей науки: еволюційної палеонтології, екології, біоценології, еволюційної ембріології і т. д.
Пропагандистами і прихильниками вчення Ч. Дарвіна були російські вчені К. А. Тімірязєв​​, І. І. Мечников, А. О. і В. О. Ковалевські, І. М. Сєченов і ряд зарубіжних вчених, в числі яких Е. Геккель, А. Уоллес, Ф. Мюллер та ін


Слайд #11
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #11

Другий період - « заперечення» (кінець XIX - початок XX в . ) , Коли були « перевідкриття » закони Менделя . Становлення і розвиток генетики призвело до протиставлення її дарвінізму . У цей час еволюційне вчення продовжувало розвиватися , а теорія природного відбору стала піддаватися жорсткій критиці . Цій теорії були протиставлені інші : мутационная , хромосомна , міграційна , гібридизаційним , які стверджували , що види утворюються не поступово - еволюційно , а стрибкоподібно - революційно . Автором мутаційної теорії був голландський учений Г. де Фриз , хромосомної - американський вчений Т. Морган .


Слайд #12
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #12

Третій період - розробка синтетичної теорії еволюції. Початком його слід вважати 1926 р., коли радянський вчений С. С. Четвериков сформулював основні положення популяційної генетики і з'єднав дарвінізм з сучасною генетикою. На цій базі сформувалося сучасне вчення про мікроеволюції .
Основні положення синтетичної теорії еволюції:
Вид складається з безлічі морфологічно , біохімічно , екологічно та генетично відмінних , але репродуктивно чи не ізольованих одиниць - популяцій і підвидів.
Обмін алелями можливий лише всередині виду , вид являє собою генетично цілісну і замкнуту систему.
Матеріалом для еволюції служать зміни спадковості - мутації , за допомогою статевого розмноження мутації поширюються всередині популяції.


Слайд #13
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #13

Основні положення синтетичної теорії еволюції
Мутаційний процес, хвилі чисельності, дрейф генів, ізоляція - фактори постачальники матеріалу для відбору - носять випадковий і ненаправлений характер.
Єдиний спрямовує чинник еволюції - природний відбір.
Найменша еволюційна одиниця - популяція, а не особина.
Еволюція носить дивергентний характер, тобто один таксон може стати предком кількох дочірніх таксонів.


Слайд #14
Презентація на тему «Синтетична теорія еволюції» (варіант 1) - Слайд #14

Еволюція носить поступовий (іноді раптовий) і тривалий характер. Видоутворення являє собою поступове зміна генофонду популяції, яке закінчується репродуктивної ізоляцією.
Макроеволюція, еволюція на рівні вище виду, іде лише шляхом мікроеволюції.
Еволюція не носить спрямованого до якоїсь мети характеру, еволюція ненаправленням, але прогнозована. Оцінюючи можливий вплив середовища можна передбачити загальний напрям еволюції.
Основні положення синтетичної теорії еволюції