Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #1

Сучасні цитотехнології та їх використання


Слайд #2
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #2

Цитотехнології
Цитотехнології — це сукупність методів, які використовують для конструювання нових клітин. Перспективний напрямок сучасної біології — клітинна інженерія — використовує цитотехнології з метою створення нових лікарських препаратів на основі культивування тканин, швидкого розмноження сільськогосподарських культур, створення нових сортів рослин, що вирішує ряд проблем, пов'язаних з охороною природного середовища, подоланням продовольчої проблеми тощо.


Слайд #3
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #3

Сучасні цитотехнології
Фахівці в області цитотехнологій ведуть розробки в галузі клітинної та молекулярної біології. Поточні проекти виконуються на сучасному рівні з використанням широкого спектру методів дослідження.
Культуральні роботи проводяться у відповідних умовах в стерильних боксах, оснащених ламінарними шафами і CO2-інкубаторами.


Слайд #4
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #4

Флуоресценція - один з видів люмінесценції, що характеризується швидким загасанням світіння після припинення збудження.
Що використовують?
Для дослідження клітинних культур і внутрішньоклітинних процесів використовуються мікроскопи.
Мікроскопи дозволяють проводити флуоресцентні дослідження
Імуноферментний аналіз проводиться на фотометрі. Аналізатор використовується для біохімічних досліджень.


Слайд #5
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #5

Для досліджень в галузі молекулярної біології використовуються методи ПЛР (включаючи ПЛР у реальному часі), електропорація, горизонтальний і вертикальний електрофорез з системою детектування гелів.


Слайд #6
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #6

Метод ПЛР
Одним з найсучасніших методів молекулярної біології є метод ПЛР діагностики - полімеразна ланцюгова реакція. Даний метод ПЛР діагностики дозволяє специфічно збільшувати в сотні разів ділянку ДНК збудника захворювання в досліджуваному зразку . Теоретично метод ПЛР діагностики дозволяє виявити навіть єдину копію чужорідної ДНК у зразку , що дозволяє говорити про відсутність у нього межі чутливості . Дослідження методом ПЛР має абсолютну специфічність , тобто якщо метод ПЛР діагностики виконаний правильно , то він не дає хибнопозитивних результатів . Таким чином , щоб виявити збудника і визначити його природу більш точно , потрібно разом із звичайними аналізами здати аналіз ПЛР .


Слайд #7
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #7

Електропорація
Електропорація - створення пір в біліпідній мембрані під дією електричного поля. Це явище використовується в біотехнології для впровадження макромолекул (звичайно ДНК або РНК) в клітини ссавців, бактерій або рослин.


Слайд #8
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #8

Імуноферментний аналіз
Імуноферментний аналіз - лабораторний імунологічний метод якісного або кількісного визначення різних сполук, макромолекул, вірусів та ін., в основі якого лежить специфічна реакція антиген-антитіло. Виявлення утвореного комплексу проводять з використанням ферменту в якості мітки для реєстрації сигналу.


Слайд #9
Презентація на тему «Сучасні цитотехнології та їх використання» - Слайд #9

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію