Презентація на тему «Способи розмноження рослин»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #1

Способи розмноження рослин
Презентацію підготувала учениця 11 класу Циганок Наталія


Слайд #2
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #2

Одна з обов'язкових властивостей живого організму – відтворення потомства, тобто здатність однієї особини дати початок цілій серії собі подібних дочірніх особин. Існує два способи розмноження: статеве й нестатеве.
розмноження
статеве
безстатеве


Слайд #3
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #3

Одна з обов'язкових властивостей живого організму – відтворення потомства, тобто здатність однієї особини дати початок цілій серії собі подібних дочірніх особин. Існує два способи розмноження: статеве й нестатеве.
розмноження
статеве
безстатеве


Слайд #4
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #4

Вегетативне розмноження
Вегетативне розмноження здійснюється частинами талона,кореня,стебла, листка. Воно засноване на здатності рослин до регенерації – відновленню цілого організму з його частинами.


Слайд #5
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #5

Вегетативне розмноження
Вегетативне розмноження здійснюється частинами талона,кореня,стебла, листка. Воно засноване на здатності рослин до регенерації – відновленню цілого організму з його частинами.


Слайд #6
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #6

У одноклітинних рослин(водорості,бактерії) вегетативне розмноження відбувається шляхом ділення клітини; у колоніальних і нижчих багатоклітинних - шляхом розчленування талома на частини, у грибів - за допомогою спеціалізованих одноклітинних утворень: хламідоспор .
У вищих спорових рослин вегетативне розмноження здійснюється частинами кореня,стебла,листка або їх видозмінами-кореневищами,бульбами,вивідковими бруньками. На основі природнього вегетативного розмноження в практиці сільського господарства розроблені різноманітні способи штучного вегетативного розмноження овочевих,плодових і декоративних рослин.


Слайд #7
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #7

Типи розмноження


Слайд #8
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #8

Власне безстатеве розмноження
Власне безстатеве розмноження здійснюється спеціалізованими клітками-спорами або зооспорами


Слайд #9
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #9

Статеве розмноження
Суть статевого розмноження полягає у формуванні рослиною спеціалізованих клітин- гамет(n), у попарному їхньому злитті(копуляція) і утворенні зиготи(2n), з якої виростає нова рослина.
Гамета- статева клітина,ядро якої містить гаплоїдне число хромосом.
Гамети, що копулюють,можуть різнитися між собою за структурою,але обов'язково будуть відрізнятися фізіологічно. У результаті злиття гамет у новому організмі поєднуються материнська й батьківська спадковості. Якщо гамети,що копулюють,однакові за формою,величиною і рухливістю,їх називають ізогаметами, а статевий процес – ізогамним. Якщо гамети однакові за формою , але жіноча гамета більша і менш рухлива, чим чоловіча,їх називають гетерогаметами,а статевий процес –гетерогамним.


Слайд #10
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #10

Статевий процес називають оогамним , коли жіноча гамета велика ,куляста,нерухлива(яйцеклітина),а чоловіча дуже маленька й рухлива(сперматозоїд). Гамети формуються в спеціальних органах, що називаються гаметангіями: чоловічі – в антеридіях, жіночі - у нижчих спорових в оогоніях, а у вищих – архегоніях. У нижчих рослин гаметангії, як і спорангії, одноклітинні, а у вищих-багатоклітинні.


Слайд #11
Презентація на тему «Способи розмноження рослин» - Слайд #11

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію