Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #1

Шлюб і сім'я
Підготувала:
учениця 9 – В класу
Іщенко Інна


Слайд #2
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #2

Вступ
Моя презентація являє собою 10 слайдів, присв'ячених питанню сім'ї та шлюбу. У даній темі я б хотіла висвітлити питання: яке місце займає шлюб і сім'я в нашому суспільстві, яку роль вони відіграють в ньому.
Вступ у шлюб – це початок створення сім'ї, а відносини між членами сім'ї – це відповідно відносини в нашому суспільстві, вона відіграє велику роль в ньому.
Сім'я – це основа суспільства, вона відіграє велику роль в ньому. Завдяки сім'ї продовжується людський рід, відбувається виховання дітей. Адже завдяки вихованню в сім'ї , кожна людина знаходить своє місце в сеспільстві.


Слайд #3
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #3

Сім'я
Сім'я— соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.
Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Права члена сім'ї має одинока особа. Особа , яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім'ї.


Слайд #4
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #4

Сім'я
Сім'я— соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.
Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Права члена сім'ї має одинока особа. Особа , яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім'ї.


Слайд #5
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #5

Шлюб
Шлюб – це сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.
Суть шлюбу визначається встановленими суспільними відносинами. Шлюб здійснюється для утворення сім'ї, народження дітей, спільного проживання і утворення спільної власності. Права і обов'язки людей, які вступають в цивільний шлюб, закріплені у законодавстві, яке може бути дуже різним у різних країнах, і яке змінювалося впродовж епох.
Шлюбний вік для жінок складає 17 років, а для чоловіків - 18 років, однак за заявою особи, яка досягла 14 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми як майбутніх подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу.


Слайд #6
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #6

Найважливіші питання шлюбних і сімейних відносин регулюються законом — Сімейним кодексом, який визначає поняття шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка, зареєстрованого у державному органі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). В Україні не вважається укладеним шлюб, який не зареєстрований в РАЦС, зокрема, з точки зору законодавства не є одруженими особи, які уклали шлюб в церковних установах — до його реєстрації в РАЦС. Умовами дійсності шлюбу є:
1. Шлюб може бути укладений лише між чоловіком та жінкою.
2. Досягення обома особами шлюбного віку.
3. Дієздатність обох осіб.
4. Добровільність чоловіка і жінки на укладання шлюбу.
5. Одна особа може перебувати лише в одному шлюбі одночасно, для укладання нового шлюбу необхідно припинити будь-який ранішне укладений шлюб.
6. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.
Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. Як виняток, якщо і чоловік і жінка не перебувають в будь-якому шлюбі і проживають спільно, на набуте ними за час спільного проживання майно поширюється право спільної сумісної власності.


Слайд #7
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #7

Шлюбний договір
Шлюбний договір – це договір, між подружжям, в якому регулюється майнові відносини між подружжями, визначаються їхні майнові права та обов'язки.
У шлюбному договорі також можуть передбачатись немайнові моральні чи особисті зобов'язання, а саме:
вибір подружжям прізвища при реєстрації шлюбу.
визначення ім'я, по батькові та прізвища дітей.
питання про місце проживання подружжя.
місце проживання дітей.
угода між подружжям про умови та способи здійснення виховання неповнолітніх дітей.
У шлюбний договір не можуть бути включені умови, які суперечать правам дитини. Може бути визначене передання дитині у користування житлового приміщення, ін. майна, та розмір і порядок стягнення аліментів.


Слайд #8
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #8

Висновок
Отже, сім'я э надзвичайно важливою ланкою людського суспільства. Шлюб – це сімейний союз чоловіка і жінки. Для його укладання необхідна вільна згода осіб, які вступають у шлюб, а також досягнення шлюбного віку чоловіком і жінкою. Шлюб визначає для кожного з подружжя відповідні права та обов'язки. Особи, які хочуть або вступили в шлюб, мають право укласти шлюбний договір.


Слайд #9
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #9

Список використаної літератури:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Сім'я.
О.Д.Наровлянський//Громадянство- Київ “Грамота” 2009. C 122.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Шлюб.
О.Д.Наровлянський//Громадянство- Київ “Грамота” 2009. C 125.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Шлюбний_контракт.


Слайд #10
Презентація на тему «Шлюб і сім’я» (варіант 1) - Слайд #10

Дякую за увагу !!!


Завантажити презентацію