Презентація на тему «Селекція» (варіант 6)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #1

Селекція
Виконав
учень 11 класу
Кожухар Ярослав О.


Слайд #2
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #2

Що таке селекція?
Селекція - наука про методи створення нових і поліпшення існуючих сортів культурних рослин, порід свійських тварин і штамів мікроорганізмів, використовуваних людиною. Виділяють селекцію рослин, селекцію тварин і селекцію мікроорганізмів.


Слайд #3
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #3

Селекція як наука оформилася лише в останні десятиліття. У минулому вона була більше мистецтвом, ніж наукою. Навички, знання і конкретний досвід, нерідко засекречений, були надбанням окремих господарств, переходячи від покоління до покоління. Тільки Дарвіну вдалося узагальнити весь цей величезний і розрізнений досвід минулого, висунувши ідею природного і штучного відбору як основного фактора еволюції поряд зі спадковістю та мінливістю.


Слайд #4
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #4

Історія
Спочатку в основі селекції лежав штучний відбір, коли людина відбирає рослини або тварин з важливими його ознаками. До XVI-XVII століть відбір відбувався несвідомо: тобто людина, наприклад, відбирає для посіву кращі, найбільші насіння пшениці, не замислюючись про те, що він змінює рослини в потрібному йому напрямку.
Тільки в останнє сторіччя людина, ще не знаючи законів генетики, стає використовувати відбір свідомо або цілеспрямовано, схрещуючи ті рослини, які задовільняли її у найбільшій мірі.
Однак методом відбору людина не може отримати принципово нових властивостей у розведених організмів, так як при відборі можна виділити тільки ті генотипи, які вже існують в популяції. Тому для отримання нових порід і сортів тварин і рослин застосовують гібридизацію, схрещуючи рослини з бажаними ознаками і надалі відбираючи з потомства ті особини, у яких корисні властивості виражені найбільш сильно. Наприклад, один сорт пшениці відрізняється міцним стовбуром і стійкий до вилягання, а сорт з тонкою соломиною не заражається стеблевої іржею. При схрещуванні рослин з двох сортів в потомстві виникають різні комбінації ознак. Але відбирають саме ті рослини, які одночасно мають міцну соломину і не хворіють стеблевої іржею. Так створюється новий сорт.


Слайд #5
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #5

Етапи селекції
Початковий етап - одомашнення (доместикації) диких предкових форм.
Наступні етапи: свідомий штучний відбір (масовий і індивідуальний) і комбінаційна селекція (спрямоване схрещування організмів з наступним індивідуальним добором).
Сорт, порода, штам - популяції організмів, штучно створені людиною в результаті селекції, що характеризуються певним генофондом, спадково закріпленими морфологічними і фізіологічними ознаками, певною продуктивністю і нормою реакції на зовнішнє середовище.
Кожен сорт, порода і штам найбільш повно виявляють свою найбільшу продуктивність лише в певних умовах, для яких вони створені.


Слайд #6
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #6

Теоретична база селекції
закони спадковості і мінливості; вчення про структуру генів, мутаційна теорія, молекулярні основи спадковості;
2) вчення про вихідний матеріалі; приватна генетика видів, сортів, порід і штамів;
3) вчення про роль середовища для фенотипового прояву даного генотипу;
4) вчення про форми штучного добору, спрямованого на виявлення і закріплення цінних ознак у селектіруемих організмів;
5) методи клітинної та генної інженерії.


Слайд #7
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #7

Завдання селекції
1) підвищення врожайності сортів рослин і продуктивності порід тварин і штамів мікроорганізмів;
2) створення стійких до захворювань і кліматичних умов сортів і порід;
3) отримання сортів, порід і штамів, придатних для механізованого або промислового вирощування та розведення.


Слайд #8
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #8

Селекція та генетика
У зв'язку з розвитком генетики, селекція отримала новий імпульс до розвитку. Генна інженерія дозволяє піддавати організми цілеспрямованої модифікації. Остаточно проводиться вже відбір кращих, але серед штучно створених генотипів.


Слайд #9
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #9

Загальні відомості
Теоретичною основою селекції є генетика, так як саме знання законів генетики дозволяє цілеспрямовано управляти появою мутацій, передбачати результати схрещування, правильно проводити відбір гібридів. В результаті застосування знань з генетики вдалося створити більше 10 000 сортів пшениці на основі кількох вихідних диких сортів, отримати нові штами мікроорганізмів, що виділяють харчові білки, лікарські речовини, вітаміни тощо.
До завдань сучасної селекції відноситься створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів.
Багаторічна селекційна робота дозволила вивести багато десятків порід домашніх курей, що відрізняються високою яйценосністю, великою вагою, яскравим забарвленням тощо.
Видатний генетик і селекціонер академік М. І. Вавилов писав, що селекціонери повинні вивчати і враховувати у своїй роботі наступні основні фактори: вихідне сортове і видове різноманіття рослин і тварин; спадкову мінливість; роль середовища у розвитку та прояві потрібних селекціонерові ознак; закономірності успадкування при гібридизації; форми штучного добору, спрямовані на виділення і закріплення необхідних ознак.


Слайд #10
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #10

Селекція рослин
Основні методи селекції взагалі і селекції рослин зокрема - відбір і гібридизація. Для перехрестноопиляємих рослин застосовують масовий відбір особин з бажаними властивостями. В іншому випадку неможливо отримати матеріал для подальшого схрещування. Таким чином отримують, наприклад, нові сорти жита. Ці сорти не є генетично однорідними. Якщо ж бажано отримання чистої лінії - тобто генетично однорідного сорту, то застосовують індивідуальний відбір, при якому шляхом самозапилення отримують потомство від однієї єдиної особини з бажаними ознаками. Таким методом було отримано багато сортів пшениці, капусти тощо.


Слайд #11
Презентація на тему «Селекція» (варіант 6) - Слайд #11

Селекція тварин
Основні принципи селекції тварин не відрізняються від принципів селекції рослин. Однак селекція тварин має деякі особливості: для них характерно тільки статеве розмноження; в основному дуже рідкісна зміна поколінь (у більшості тварин через кілька років); кількість особин в потомстві невелика. Тому в селекційній роботі з тваринами важливого значення набуває аналіз сукупності зовнішніх ознак, або екстер'єру, характерного для тієї чи іншої породи.