Презентація на тему «Різноманітність живих організмів»


Рейтинг презентації 3 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #1

Різноманітність живих організмів та їх класифікація


Слайд #2
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #2

Вступ
Кожен вид організмів відрізняється від інших особливостями будови, процесами життєдіяльності, середовищем життя. Проте одні живі істоти зовсім різні, а інші дещо подібні між собою або майже однакові. Тому з давніх-давен учені намагаються за особливостями будови об'єднати всі організми у групи.


Слайд #3
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #3

Систематика
У сучасній біології з цією метою досліджують процеси життєдіяльності, хімічний склад, вимоги до середовища життя тощо. Такі групи організмів дістали назву систематичних одиниць. А наука, яка визначає належність організмів до тієї чи іншої систематичної одиниці, має назву систематика.


Слайд #4
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #4

Групи організмів
Нині, вчені виділяють такі великі групи організмів, як бактерії, гриби, тварини та рослини. Упродовж тисячоліть людина, стикаючись із певними живими організмами, давала їм конкретну назву. Є назви народні, які вживають у певній країні чи місцевості. А є і наукові назви, що їх використовують учені всіх країн світу.


Слайд #5
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #5

Царства живої природи
1 - Рослини; 2 - Тварини; З - Гоиби; 4 - Дроб'янки; 5 - Віруси


Слайд #6
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #6

Наукові назви організмів
Що таке наукові назви організмів? Щоб зрозуміти, яка різниця між науковими та народними назвами організмів, розглянемо одного з представників рослинного світу - поширену в Україні рослину барвінок малий. У нашій країні вона має ще назви «барвін», « хрещатий барвінок », « барвінець », «ворвинок», «зельонка», «могильник» тощо.


Слайд #7
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #7

Vinca minor
Звичайно, ні, бо кожному видові організмів учені дають єдину наукову назву, зрозумілу дослідникам усього світу. Вона складається із двох слів латинською мовою. У нашому прикладі рослина має наукову назву Vinca minor.


Слайд #8
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #8

Vinca minor
Перше з цих двох слів - Vinca -це назва роду, до якого належить даний вид. Це слово завжди пишуть з великої літери, воно є ніби «прізвищем» організму. Інше слово -minor - видовий епітет, його пишуть з малої літери. Це «особисте ім'я», що відрізняє його від інших представників роду.


Слайд #9
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #9

Карл Лінней
Систему подвійних назв видів запровадив у науку ще XVIII сторіччя шведський учений Карл Лінней . На той час мовою, якою писали наукові праці, була саме латинська. Цей принцип - подавати міжнародні наукові назви організмів латинською мовою - зберігся і дотепер.
Карл Лінней


Слайд #10
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #10

Одиниці класифікації організмів
Які одиниці використовують для класифікації організмів? Зі свого повсякденного досвіду ви знаєте, що за певними зовнішніми ознаками можна відрізнити березу від тополі, сосну від ялини, шипшину від малини тощо. Тобто ми об'єднуємо в групи організми, подібні за певними ознаками, і відрізняємо їх від інших груп з відмінними рисами.


Слайд #11
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #11

Систематичні одиниці
Саме так учені, спираючись на всебічне вивчення організмів, а не лише на підставі особливостей будови, об'єднують їх у певні групи - систематичні одиниці.


Слайд #12
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #12

Вид
Основною систематичною одиницею є вид. Вид - це група організмів, подібних за особливостями будови та процесів життєдіяльності, які можуть вільно схрещуватися між собою в природі і давати плідне потомство. Кожен вид характеризується певними вимогами до умов існування і мешкає на певній території. Всі характерні ознаки виду нащадки успадковують від батьків.


Слайд #13
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #13

Приклади видів рослин
1 - жовтець повзучий; 2 - жовтець язиколистий; 3 - жовтець золотистий


Слайд #14
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #14

Рід
Крім виду, використовують й інші систематичні одиниці. Так, подібні між собою види рослин об'єднують в один рід. Наприклад, види береза бородавчаста та береза пухнаста належать до роду Береза. Близькі роди об'єднують у родини. Так, роди Бук, Каштан та Дуб належать до родини Букові.


Слайд #15
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #15

Порядки. Класи
Близькі родини об'єднують у порядки. Наприклад, родини Ліщинові та Березові входять до порядку Березоцвіті. Близькі порядки об'єднують у класи. Так, порядок Букоцвіті разом з багатьма іншими порядками входить до класу Дводольні. Класи входять до складу відділів. Наприклад, класи Дводольні та Однодольні належать до відділу Покритонасінні рослини.


Слайд #16
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #16

Рослини порядків
Березоцвіті (1) і Букоцвіті (2)


Слайд #17
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #17

Царство
А найвищою систематичною одиницею є царство. Так, усі відділи рослин належать до царства Рослини. Цей підручник ознайомить вас з представниками царств Рослини, Гриби та Бактерії.


Слайд #18
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #18

Висновок
Отже, класифікувати певний організм - це означає визначити його місце у системі органічного світу. При цьому вчені визначають належність певного виду до всіх основних систематичних одиниць - роду, родини, порядку, класу, відділу, царства.


Слайд #19
Презентація на тему «Різноманітність живих організмів» - Слайд #19

Джерела
http://school.xvatit.com
http://teachua.com/