Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #1

Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем


Слайд #2
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #2

Біогеоценоз
Система, що включає співтовариство живих організмів і тісно пов'язану з ним сукупність абіотичних факторів середовища в межах однієї території, пов'язані між собою кругообігом речовин і потоком енергії (природна екосистема). Являє собою стійку саморегулюючу екологічну систему, в якій органічні компоненти (тварини, рослини) нерозривно пов'язані з неорганічними (вода, грунт).


Слайд #3
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #3

Біогеоценоз
Система, що включає співтовариство живих організмів і тісно пов'язану з ним сукупність абіотичних факторів середовища в межах однієї території, пов'язані між собою кругообігом речовин і потоком енергії (природна екосистема). Являє собою стійку саморегулюючу екологічну систему, в якій органічні компоненти (тварини, рослини) нерозривно пов'язані з неорганічними (вода, грунт).


Слайд #4
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #4

Приклади
Сосновий ліс
Гірська долина


Слайд #5
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #5

Історія терміну
1877 року Карл Мьобіус - ввів поняття “біоценоз”
1935 року Артур Тенслі – запропонував поняття “екосистема”
1944 року Володимир Сукачов – вводить поняття “біогеоценоз”


Слайд #6
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #6

 Властивості біогеоценозу
природна, історично склалася система
система, здатна до саморегуляції і підтримання свого складу на певному постійному рівні
характерний кругообіг речовин
відкрита система для вступу і виходу енергії, основне джерело якої - Сонце


Слайд #7
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #7

Основні показники біогеоценозу
Видовий склад - кількість видів, що мешкають в біогеоценозі.
Видове різноманіття - кількість видів, що мешкають в біогеоценозі на одиницю площі або об'єму.
У більшості випадків видовий склад і видове різноманіття кількісно не збігаються і видове різноманіття безпосередньо залежить від досліджуваної ділянки.


Слайд #8
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #8

Біомаса
Кількіть організмів біогеоценозу, виражене в одиницях маси. Найчастіше біомасу поділяють на:
біомасу продуцентів
біомасу консументів
біомасу редуцентов
Продуктивність
Стійкість
Здатність до саморегуляції


Слайд #9
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #9

Механізми стійкості біогеоценозів
Здатність до саморегуляції досягається завдяки стійкому круговороту речовин і енергії. Стійкість ж самого кругообігу забезпечується декількома механізмами:
достатність життєвого простору, тобто такий обсяг або площу, які забезпечують один організм всіма необхідними йому ресурсами.
багатство видового складу. Чим він багатший, тим стійкіше ланцюга живлення і, отже, круговорот речовин.
різноманіття взаємодії видів, які також підтримують міцність трофічних відносин.
средообразующіе властивості видів, тобто участь видів у синтезі або окисленні речовин.
напрям антропогенного впливу.


Слайд #10
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #10

Висновок
Таким чином, механізми забезпечують існування незмінний біогеоценозів, які називаються стабільними. Стабільний біогеоценоз, існуючий тривалий час, називається клімаксіческім. Стабільних біогеоценозів в природі мало, частіше зустрічаються стійкі - мінливі біогеоценози, але здатні, завдяки саморегуляції, приходити в початкове, вихідне положення.


Слайд #11
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #11

Дякую за увагу!
Виконала:
Учениця 11-Б класу
Єфіменко Злата


Слайд #12
Презентація на тему «Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем» - Слайд #12

Джерела інформації
http://www.google.com.ua/imgres?safe=off&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=_K-tE0bfdhFgcM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvova-comment.livejournal.com%2F14666.html%3Fthread%3D2634&docid=D7Nm8MnqtdkUcM&itg=1&imgurl=http%3A%2F%2Fi1306.photobucket.com%2Falbums%2Fs580%2Fvova_comment%2FInnerdalen%2F_DSC5818_zpsbee35ac0.jpg&w=1024&h=682&ei=EBPUUoa6NMLG4gTJ0IDACA&zoom=1&ved=0CO4BEIQcMDM&iact=rc&dur=1061&page=4&start=47&ndsp=20
http://znaimo.com.ua/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7


Завантажити презентацію