Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #1

Репродуктивне здоров'я молоді
Підготував
Воротинцев Артем


Слайд #2
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #2

Репродуктивне здоров'я, як і здоров'я в цілому, визначається різними чинниками.По-перше, спадковістю. Батьки передали нам свої ознаки й властивості, зокрема й ті, що визначають репродуктивне здоров'я.По-друге, репродуктивне здоров'я залежить від способу життя, який ми ведемо, наявності корисних і шкідливих звичок.


Слайд #3
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #3

Окрім цього, репродуктивне
здоров'я визначається також і системою охорони здоров'я, що існує в нашій країні. На репродуктивне здоров'я можуть впливати соціально-економічні й природні чинники, наприклад екологічні.


Слайд #4
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #4

Кожний із чинників здоров'я може справляти як позитивний, так і негативний вплив на репродуктивне здоров'я людини.До порушення репродуктивного здоров'я можуть призвести безвідповідальне ставлення до себе і свого партнера, відсутність аналізу наслідків своїх дій, неправильне інформування про способи й методи профілактики небажаної вагітності, про запобігання інфекцій, що передаються статевим шляхом.


Слайд #5
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #5

Репродуктивне здоров'я страждає й від так званих «хвороб цивіліза­ції». Хвороби цивілізації — це захворювання людини, що виникли внаслі­док вад промислової та науково-технічної революцій, які супроводжуються негативними змінами навколишнього середовища..


Слайд #6
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #6

До хвороб цивілізації належать гіподинамія, стрес, ожиріння, онкологічні захворювання, чимало серцево-судинних захворювань, захворювання хребта, алергії, імунодефіцити тощо. Усі вони негативно впливають на репродуктивну функцію, погіршують здоров'я наступних поколінь.


Слайд #7
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #7

До чинників ризику для репродуктивного здоров'я належать:- несприятливий для здоров'я спосіб життя (хронічний стрес, низька фі­зична активність, безладні статеві зв'язки, нераціональне харчування, відсутність режиму праці й відпочинку тощо);- уживання шкідливих речовин (тютюну, алкоголю, наркотиків);- негативні чинники екологічного середовища (забруднення навколиш­нього середовища, високий рівень радіації тощо);


Слайд #8
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #8

- негативні чинники соціального середовища (низький рівень життя, безробіття тощо);- негативні спадкові чинники;- недоступність медичних послуг;- недоступність послуг з консультування та інформування


Слайд #9
Презентація на тему «Репродуктивне здоров’я молоді» (варіант 2) - Слайд #9

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


Завантажити презентацію