Презентація на тему «Прокаріотична клітина»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #1

Прокаріотична клітина
Підготував Венцеславський Данило


Слайд #2
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #2

Бактерії - «великі могильники природи» Луї Пастер.
Ці маленькі організми створили життя на Землі, здійснюють глобальний кругообіг речовин у природі, а також стоять на службі у людини.


Слайд #3
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #3

Спочатку з'явилися в безкисневому середовищі 2,5-3 млрд. років тому в морях.
Походження прокаріотів


Слайд #4
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #4

Середовище проживання прокаріотів
Атмосфера
Гідросфера
Літосфера
Усередині клітин


Слайд #5
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #5

Розміри
Розміри бактеріальних клітин коливаються в межах від 1 до 10-15 мкм.


Слайд #6
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #6

Форма
Коки
Диплококи
Тетракоки


Слайд #7
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #7

Сарцини
Стрептококи
Стафілококи
Палочки (бацили)


Слайд #8
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #8

Спірили
Спірохети
Вібріони


Слайд #9
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #9

Будова бактеріальної клітини
На поверхні бактерій часто помітні різного роду джгутики і ворсинки - органоїди руху, за допомогою яких вони пересуваються шляхом ковзання.


Слайд #10
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #10

1 - клітинна стінка
2 - зовнішня цитоплазматична мембрана
3 - хромосома (кільцева молекула ДНК)
4 - вигини зовнішньої цитоплазматичної мембрани
5 - вакуолі
6 - мезосома (виріст зовнішньої мембрани)
7 - стопки мембран,в яких здійснюється фотосинтез
8 - рибосома
9 - джгутики.


Слайд #11
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #11

Клітинна стінка прокаріотів жорстка, містить полісахариди і амінокислоти. Основний зміцнюючий компонент - муреїн Клітинна стінка багатьох бактерій зверху покрита шаром слизу.Цитоплазма оточена мембраною, що відокремлює її зсередини від клітинної стінки.


Слайд #12
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #12

Основна особливість - відсутність ядра, обмеженого оболонкою. Спадкова інформація у бактерій укладена в одній хромосомі.Рибосоми вільні менше, ніж у Еукаріотів; на них здійснюється біосинтез білка.


Слайд #13
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #13

Обмін речовин
По відношенню до кисню прокаріоти діляться на дві групи:анаеробні (не потребують кисню);аеробні, (що живуть в кисневому середовищі);деякі бактерії можуть жити як в безкисневому, так і в кисневому середовищах


Слайд #14
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #14

Харчування
автотрофи - отримують енергію за допомогою фотосинтезу (ціанобактерії);
гетеротрофи-отримують енергію за рахунок готових органічних речовин. Гетеротрофи, в свою чергу, поділяються на сапротрофи, паразити і симбіонти.
За способами харчування діляться на:


Слайд #15
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #15

Бактерії-паразити
Паразити - це бактерії, які харчуються за рахунок клітин живих організмів, викликаючи захворювання (борошниста роса, виноградна філоксера, паличка Коха (туберкульозна), правцева паличка, дизентерійна паличка, холерний вібріон та інші).


Слайд #16
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #16

Розмноження
У бактерій виділяють два способи розмноження: шляхом ділення клітини надвоє і статевої.


Слайд #17
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #17

Роль в природі
А) Бактерії руйнують залишки органічної речовини, виробляють мінералізацію.Б) Бактерії - симбіонти (кишкова паличка), поселяючись в травному тракті у тварин, розщеплює целюлозу до глюкози, і забезпечує засвоєння цих речовин організмом тварин, виробляючи вітаміни та інші речовини.В) Азотофіксуючі (бульбочкові) бактерії сприяють засвоєнню грунтового азоту корінням рослин.


Слайд #18
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #18

Використання людиною
Отримання багатьох харчових і технічних продуктів неможливе без участі різних бродильних бактерій (на рис. Біфідобактерії)


Слайд #19
Презентація на тему «Прокаріотична клітина» - Слайд #19

Негативна роль бактерій
Різні види гнильних бактерій викликають псування харчових продуктів. Сальмонельоз, ботулізм, холера дизентерія, є захворюваннями, пов'язаними з вживанням зіпсованих продуктів.Коклюш, туберкульоз, чума, венеричні захворювання, правець, запалення легенів та багато інших передаються повітряно - краплинним або статевим шляхом.


Завантажити презентацію