Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #1

Профілактика інфекційних захворювань
Виконала:


Слайд #2
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #2

Поняття про інфекційні захворювання.
Інфекція (infectio – зараження) – це сукупність біологічних процесів в макроорганізмі, що відбуваються при заглибленні в нього патогенних мікроорганізмів, незалежно від того, чи спричиняють ці збудники явне чи приховане захворювання, чи призводять до короткочасного носійства.


Слайд #3
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #3

Класифікація
інфекційних захворювань:1.    Кишкові інфекції.2.    Інфекції дихальних шляхів.3.    Кров'яні інфекції.4.    Інфекції шкірних покривів.


Слайд #4
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #4

Профілактика (prophylaktikos - запобіжний) - термін, що означає комплекс різного роду заходів, спрямованих на попередження будь-якого явища та / або усунення факторів ризику.


Слайд #5
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #5

Найважливішою складовою частиною всіх профілактичних заходів є формування у населення медико-соціальної активності і установок на здоровий спосіб життя.


Слайд #6
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #6

Інфекційні захворювання - не випадкові епізоди, а закономірні явища в історії людського суспільства, які розвиваються і змінюються разом з ним. На зміну одним інфекцій приходять інші, а з ними - нові проблеми їх профілактики.


Слайд #7
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #7

Захворюваність багатьма інфекціями і інвазіями залишається дуже високою, а їх поширеність - глобальною. До цих пір в світі щорічно реєструється понад 1 млрд. випадків інфекційних хвороб шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів.
Наприклад, на грип в окремі роки хворіє до 20% населення тільки в країнах Європи та Америки. Ще 75 мільйонів чоловік переносять інші гострі респіраторні інфекції. Під час епідемій грип набуває характеру стихійного лиха, завдаючи країнам величезний економічний збиток.


Слайд #8
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #8

Це свідчить про те, що на сучасному етапі подальше вдосконалення профілактики інфекційних хвороб зберігає актуальність. Відповідно до цього, метою було вивчення історії, дослідження механізму профілактики і суті профілактики.


Слайд #9
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #9

Виділяють суспільну та індивідуальну профілактику. Індивідуальна профілактика передбачає дотримання правил особистої гігієни в побуті і на виробництві, громадська включає систему заходів з охорони здоров'я колективів.


Слайд #10
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #10

При плануванні та проведенні профілактичних заходів теоретично і практично обгрунтованим є їх поділ на три групи: 1) заходи щодо джерела інфекції, спрямовані на його знешкодження (або усунення); 2) заходи щодо
механізму
передачі, що
проводяться
з метою розривання
шляхів передачі; 3) заходи щодо
підвищення
несприйнятливості
населення.


Слайд #11
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #11

В даний час всі профілактичні заходи поділяються на три основні групи:
санітарно-гігієнічні,
дезінфекційні,
дезінсекційні.


Слайд #12
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #12

1. При кишкових інфекціях з фекально-оральним механізмом зараження (черевний тиф, паратиф, дизентерія, холера) основними факторами передачі збудника служать їжа і вода, рідше - мухи, брудні руки, предмети побуту. Загальносанітарного є комунально-санітарні заходи, харчової, шкільний і промисловий санітарний нагляд, підвищення
промисловий санітарний нагляд, підвищення рівня і санітарно-гігієнічної культури населення. А також дезінфекція, яка проводиться у вогнищах інфекційних захворювань, а також у громадських місцях (вокзали, транспорт, гуртожитки, громадські туалети) незалежно від наявності інфекційної хвороби.


Слайд #13
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #13

2. При інфекції дихальних шляхів (кір, краснуха, дифтерія, скарлатина, менінгококова інфекція, грип та ін.) Для припинення шляхів передачі збудника представляє великі труднощі. У механізмі передачі цих інфекцій по повітрю беруть участь бактеріальні аерозолі (краплинна і ядерна) і бактеріальна пил, тому попереджувальними заходами є санація повітряного середовища приміщень та застосування респіраторів. Дезінфекцію проводять лише при скарлатині й дифтерії.


Слайд #14
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #14

Види профілактики
Залежно від стану здоров'я, наявності факторів ризику захворювання або вираженої патології можна розглянути три види профілактики.


Слайд #15
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #15

Первинна профілактика
Первинна профілактика - система заходів попередження виникнення та впливу факторів ризику розвитку захворювань (вакцинація, раціональний режим праці і відпочинку, раціональне якісне харчування, фізична активність, охорона навколишнього середовища і т. д.). Ряд заходів первинної профілактики може здійснюватися в масштабах держави.


Слайд #16
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #16

Вторинна профілактика
Вторинна профілактика - комплекс заходів, спрямованих на усунення виражених чинників ризику, які за певних умов (стрес, ослаблення імунітету, надмірні навантаження на будь-які інші функціональні системи організму) можуть призвести до виникнення, загострення і рецидиву захворювання. Найбільш ефективним методом вторинної профілактики є диспансеризація як комплексний метод раннього виявлення захворювань, динамічного спостереження, спрямованого лікування, раціонального послідовного оздоровлення.


Слайд #17
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #17

Третинна профілактика
Деякі фахівці пропонують термін третинна профілактика як комплекс заходів, з реабілітації хворих, які втратили можливість повноцінної життєдіяльності. Третинна профілактика має на меті соціальну (формування впевненості у власній соціальної придатності), трудову (можливість відновлення трудових навичок), психологічну (відновлення поведінкової активності) і медичну (відновлення функцій органів і систем організму) реабілітацію.


Слайд #18
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #18

Вакцинація
Вакцинація - введення антигенного матеріалу з метою викликати імунітет до хвороби, який допоможе запобігти зараження, чи послабить його наслідки. Антигенним матеріалом можуть служити: живі, але ослаблені штами мікробів; вбиті (інактивовані) мікроби; очищений матеріал, такий як білки мікроорганізмів; існують також синтетичні вакцини.


Слайд #19
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #19

Всі вакцини підрозділяються на живі, хімічні й вбиті.
Живі вакцини готують з мікробів з ослабленою вірулентністю.
Хімічні вакцини містять специфічні антигенні компоненти, витягнуті з мікробних клітин різними
способами. Хімічні вакцини, що складаються з повних антигенів збудників черевного тифу і парафітов, застосовуються для специфічної профілактики тифо-паратифозних інфекцій


Слайд #20
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #20

Убиті вакцини отримують
з культур мікроорганізмів, убитих нагріванням, дією формаліну або інших хімічних речовин. Убиті (нагріті) вакцини застосовуються проти кишкових інфекцій, кашлюку, висипного тифу, Ку-лихоманки, енцефалітів. Імунної та ефективність убитих вакцин - значно нижче, ніж живих. Вони створюють імунітет тривалістю від 6 до 12 міс. І для тривалої підтримки несприйнятливості організму до інфекції повинні вводитися повторно.


Слайд #21
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #21

Широке застосування отримують Асоційовані вакцини, що складаються з декількох антігенові дозволяють вакцинувати одночасно проти кількох інфекцій. До них відносяться адсорбована коклюшно-дифтерійно-правцева (АКДС) вакцина, тифо-паратифозної-правцева вакцина.


Слайд #22
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #22

Щеплення проводять у плановому порядку, незалежно від наявності тих чи інших інфекційних хвороб. Вони можуть бути загальними, і вибірковими, які робляться особам професійних груп. Дуже важливо встановлення протипоказань до проведення щеплень


Слайд #23
Презентація на тему «Профілактика інфекційних захворювань» (варіант 5) - Слайд #23

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію