Презентація на тему «Постембріональний розвиток»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #1

Презетація
Постембріональний розвиток


Слайд #2
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #2

Післязародковий (постембріональний) розвиток - це період, який триває від народження або виходу із оболонок, що вкривають зародок, до настання здатності до розмноження.
У цей період відбуваються ріст організму і диференціювання деяких органів (наприклад, статевих залоз).


Слайд #3
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #3

Післязародковий (постембріональний) розвиток - це період, який триває від народження або виходу із оболонок, що вкривають зародок, до настання здатності до розмноження.
У цей період відбуваються ріст організму і диференціювання деяких органів (наприклад, статевих залоз).


Слайд #4
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #4

Прямий розвиток
За прямого розвитку щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу. Прямий розвиток можливий завдяки ембріонізації.


Слайд #5
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #5

Ембріонізація - явище, коли зародковий період подовжується за рахунок живлення зародка поживними речовинами материнського організму (плацентарні ссавці, деякі хрящові риби) або яйця (плазуни, птахи)


Слайд #6
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #6

Біологічне значення ембріонізації розвитку полягає в тому, що народжується або вилуплюється з яйцевих оболонок тварина на вищому рівні розвитку. Це зменшує вразливість організму при дії зовнішніх чинників.
Процес появи на світ такого зародка називають справжнім живонародженням.


Слайд #7
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #7

У плацентарних ссавців, деяких сумчастих, акул, скорпіонів одна із зародкових оболонок зростається зі стінками розширеної частини яйцепроводів (матки). Через стінки цього органа до зародка надходять поживні речовини та кисень і виводяться продукти обміну речовин та вуглекислий газ.


Слайд #8
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #8

Прямий розвиток характерний також для деяких кишковопорожнинних (гідри), малощетинкових червів, деяких ракоподібних (дафнії, річковий рак), павуків, деяких молюсків (прісноводні та наземні черевоногі, головоногі), хрящових риб, плазунів, птахів, ссавців.


Слайд #9
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #9

Непрямий розвиток супроводжується значними змінами у будові організму, завдяки яким личинка перетворюється на дорослу особину. Личинка - фаза післязародкового розвитку багатьох безхребетних (більшість кишковопорожнинних, плоских, круглих і кільчастих червів, молюсків, комахи, голкошкірі тощо) і деяких хребетних (ланцетники, кісткові риби, земноводні тощо) тварин, у яких запаси поживних речовин в яйці недостатні для завершення процесів формування органів та їхніх систем, притаманних дорослій особині.
Непрямий розвиток


Слайд #10
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #10

Непрямий розвиток відбувається в кілька послідовних етапів (фаз), на кожному з яких тварина характеризується певними особливостями будови та життєвих функцій. Наприклад, у процесі розвитку комах з неповним перетворенням виділяють фази яйця, личинки та дорослої комахи (клопи, бабки, таргани, прямокрилі, воші) а при розвитку з повним перетворенням - яйця, личинки, лялечки та дорослої комахи (метелики, жуки, перетинчастокрилі, блохи тощо).


Слайд #11
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #11

При цьому особливе значення має фаза лялечки, на якій відбувається докорінна перебудова організму: за участю лізосом перетравлюється більшість внутрішніх органів личинки (травна, м'язова, видільна системи тощо), а з особливих зародкових клітин формуються тканини та органи дорослої комахи.


Слайд #12
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #12

Непрямий тип розвитку забезпечує кілька важливих біологічних функцій, які сприяють існуванню виду.
На певній фазі розвитку тварина отримує найбільше поживних речовин, потрібних для завершення розвитку. У комах цю функцію здійснює личинка (так, гусінь метеликів за час свого розвитку може збільшувати масу тіла в 10 000 разів і більше). Дорослі комахи не ростуть і живляться тільки для підтримання обміну речовин чи розвитку статевих продуктів, а деякі не живляться взагалі, використовуючи запаси поживних речовин, накопичені личинкою (наприклад, одноденки, шовковичний шовкопряд, оводи).


Слайд #13
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #13

Розвиток з перетворенням має ряд переваг перед прямим способом розвитку:
личинка, як правило, використовує джерело живлення, відмінне від дорослої особини, що призводить до послаблення внутрішньовидової конкуренції за ресурси;
у губок, кишковопорожнинних, багатощетинкових червів личинка рухома і служить для розселення виду;
личинки деяких видів (ракоподібних, павукоподібних, земноводних) здатні розмножуватись.
Переваги непрямого розвитку


Слайд #14
Презентація на тему «Постембріональний розвиток» - Слайд #14

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію