Презентація на тему «Плазма» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4.25 на основі 12 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #1

Плазма
Плазмова лама


Слайд #2
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #2

Пла́зма  — у фізиці та хімії іонізований, електрично-квазінейтральний стан речовини. Плазма вважається четвертим
( після твердого, рідкого і газоподібного) 
агрегатним станом речовини.


Слайд #3
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #3

Присутність вільних електричних зарядів робить плазму провідним середовищем, що зумовлює її значно більшу (у порівнянні з іншими агрегатними станами речовини) взаємодію з магнітним і електричним полями. «Четвертий стан речовини» відкрив Вільям Крукс у 1879, а назву «плазма» запропонував Ірвінг Ленгмюр у 1928.


Слайд #4
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #4

Блискавка є прикладом природної плазми. Зазвичай, блискавка досягає проходження заряду у 30,000 ампер і потенціалу до 100 мільйонів вольт. Блискавки випромінюють світло, радіохвилі, рентгенівські та гама-промені. Температура плазми у блискавці може досягати ~28,000 Кельвінів і густина електронів може перевищувати 1024 м−3. і


Слайд #5
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #5

Як і речовина в будь-якому іншому агрегатному стані плазма є зовні нейтральною, оскільки є сумішшю позитивних та негативних іонів в такій кількості та концентрації, що їх заряди компенсують один одного.


Слайд #6
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #6

Плазма має властивості схожі як на газоподібний стан речовини (частинки рухаються вільно та відстань між частинками значно більша за їх розмір)так і на рідкий (велика в'язкість) та твердий (електрони рухаються вільно від ядер атомів).


Слайд #7
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #7

Плазма у фізиці — стан речовини, в якому її атоми іонізовані, тобто електрони відірвані від ядер. Завдяки цьому речовина стає не тільки електропровідною, але й надзвичайно чутливою до електромагнітних полів.


Слайд #8
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #8

Плазма — високоіонізоване квазінейтральне суцільне середовище. На відміну від газу або рідини, в плазмі має місце далекосяжна кулонівська взаємодія між частинками, що і визначає її різноманітні властивості. 


Слайд #9
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #9

Форми плазми
За сьогоднішніми уявленнями, фазовим станом більшої частини речовини (за масою близько 99,9%) у Всесвіті є плазма. Всі зорі складаються з плазми, і навіть простір між ними заповнений плазмою, хоча і дуже розрідженою 


Слайд #10
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #10

Властивості і параметри плазми
Плазма — частково або повністю іонізований газ, в якому густини позитивних і негативних зарядів практично однакові. Не всяку систему заряджених частинок можна назвати плазмою. 


Слайд #11
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #11

Складні плазмові явища
Хоча основні рівняння, що описують стан плазми, відносно прості, в деяких ситуаціях вони не можуть адекватно відображати поведінку реальної плазми: виникнення таких ефектів — типова властивість складних систем, якщо використовувати для їх опису прості моделі.


Слайд #12
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #12

Використання
Інтерес до плазми виник у зв'язку з дослідженнями газового розряду (використовується, зокрема, у люмінесцентних лампах). Робота над проблемою керованого термоядерного синтезу підвищила цей інтерес, оскільки будь-яка речовина за умови досягнення її частинками енергій, достатніх для термоядерних реакцій, переходить до стану плазми. У зв'язку з перспективним використанням плазми в ядерному синтезі важливе значення має проблема її утримання в обмеженому об'ємі за допомогою зовнішнього магнітного поля.


Слайд #13
Презентація на тему «Плазма» (варіант 1) - Слайд #13

Плазму застосовують також у термоелектронних і магнетоплазмодинамічних (МПД) генераторах — перетворювачах тепла безпосередньо на електричну енергію (минаючи перетворення в механічну).