Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #1

Патологічна анатомія туберкульозу


Слайд #2
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #2

Туберкульоз
Туберкульоз – це хронічне специфічне інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу із ураженням всіх органів людини, але найчастіше легень. Йому притаманний хвилеподібний перебіг із чергуванням загострень та ремісій.


Слайд #3
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #3

Етіологія
Збудником хвороби є мікобактерія туберкульозу, яка відкрита Кохом у 1882р.
Розрізняють чотири її різновиди:
людський;
бичачий;
пташинний;
Холоднокровний.


Слайд #4
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #4

Патогенез
Переважні шляхи зараження:
Повітряно-крапельний
Аліментарний.
Виникнення, перебіг та наслідок хвороби залежить від реактивності організму.


Слайд #5
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #5

Клініко-морфологічні форми туберкульозу
Основні морфологічні форми:
Первинний;
Вторинний;
Гематогенний.
Основні клінічні форми:
Туберкульозна інтоксикація у дітей та підлітків;
Туберкульоз органів дихання;
Туберкульоз інших органів та систем.


Слайд #6
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #6

Характеристика туберкульозного процесу
Локалізація та поширеність:
В легенях по часткам;
Інших системах за локалізацією;
Фази:
Інфільтрації, розпаду, обсеменіння, розсмоктування, рубцювання, звапнення.
Виділення бактерій:
БК+, БК-


Слайд #7
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #7

Первинний туберкульоз
Морфологічним виразом первинного туберкульозу є первинний туберкульозний комплекс, який складається із первинного туберкульозного афекту, лімфангіту, специфічного лімфаденіту.


Слайд #8
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #8

Варіанти протікання первинного туберкульозного комплексу:
загоєння;
прогресування;
хронічний перебіг.


Слайд #9
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #9

Загоєння первинного туберкульозного комплексу
Загоєння первинного комплексу незалежно від його локалізації розпочинається із розсмоктування перифокального запалення. Звапнені і осифіковані загоєні вогнища первинного афекту називають вогнищем Гона. Паралельно відбувається склероз по ходу лімфангіту і склероз первинно уражених лімфатичних вузлів. У вогнищі Гона десятки років зберігаються мікобактерії, що зумовлює нестерильний імунітет.


Слайд #10
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #10

Форми прогресування первинного туберкульозу
ріст первинного афекта;
гематогенна генералізація;
лімфогенна генералізація;
інтраканалікулярна генералізація;
змішана генералізація.


Слайд #11
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #11

Схеми форм прогресування первинного туберкульозу
Ріст первинного афекту (первинні сухоти)
Лімфозалозиста генаралізація. Туберкульозний бронхоаденіт.
Гематогенна генералізація.


Слайд #12
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #12

Хронічне протікання первинного туберкульозу
Спостерігається у тих випадках, коли первинний афект загоюється, а у лімфозалозистому комплексі процеси загоєння ще чергуюються із загостренням. Це спричинює сенсибілізацію організму. У відповідь на це у внутрішніх органах спостерігаються параспецифічні прояви.


Слайд #13
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #13

Морфологія параспецифічних проявів туберкульозу
Дифузна або вузликова проліферація лімфоцитів і макрофагів, гіперплазія органів кровотворення, фібриноїдні зміни сполучної тканини, артеріол, диспротеїноз іноді амілоїдоз. Параспецифічна реакція в суглобах при хронічному протіканні первинного туберкульозу відома під назвою ревматизм Понсє.


Слайд #14
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #14

Причини смерті
Смерть при прогресуванні первинного туберкульозу переважно наступає від туберкульозного менінгіту, перитоніту, або ж генералізованого ураження внутрішніх органів. При своєчасному лікуванні вогнища інкапсулюються, але вони можуть бути джерелом розвитку гематогенного туберкульозу.


Слайд #15
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #15

Гематогенний туберкульоз
Гематогенний туберкульоз виникає в осіб, які клінічно одужали від первинного туберкульозу, але у них зберігається інфекція у повністю загоєнних вогнищах і збережена підвищена чутливість до туберкуліну на фоні виробленого імунітету до мікобактерій.


Слайд #16
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #16

Форми гематогенного туберкульозу
Генералізований (Блискавичний туберкульозний сепсис Ландузі);
Дисемінований, з переважний ураженням легень;
Дисемінований, з переважно позалегеневими ушкодженнями.


Слайд #17
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #17

Генералізований гематогенний туберкульоз
Найбільш важка форма. Виникає з вогнищ відсівів, які потрапили в різні органи в період прогресування первинного туберкульозу і тривалий час не проявляли себе. Запалення проявляється у виникненні у внутрішніх органах множинних горбиків з переважанням некрозу над ексудацією і проліферацією (блискавичний туберкульозний сепсис), або ж просовидних горбиків з переважанням продуктивної реакції (гострий загальний міліарний туберкульоз).


Слайд #18
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #18

Гематогенний туберкульоз з первинним ураженням легень
Виникає внаслідок інфікування їх із вогнищ відсівів, які переважно розміщуються в статевих органах, або лімфатичних вузлах. Через те, що мікобактерії поступають з током крові ураження легень завжди двобічне, дзеркальне.


Слайд #19
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #19

Форми гематогенного туберкульозу з первинним ураженням легень
Розрізняють гостру і хронічну форму. При наявності дрібних горбиків говорять про міліарний туберкульоз, при наявності крупних – крупновогнищевий. При хронічному протіканні можливе рубцювання горбиків, розвиток емфіземи, каверни і як наслідок гіпертензія малого кола кровообігу з розвитком легеневого серця.


Слайд #20
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #20

Гематогенний туберкульоз з первинним ураженням легень


Слайд #21
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #21

Гематогенний туберкульоз з перважно позалегеневим ураженням
Розвивається із вогнищ – відсівів, шляхом занесення збудника в той чи інший орган гематогенним шляхом в період первинного інфікування. Може бути гострим і хронічним. Ушкоджуються переважно кістки, сечостатева система, шкіра.


Слайд #22
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #22

Гематогенний туберкульоз з перважно позалегеневим ураженням


Слайд #23
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #23

Вторинний туберкульоз
Туберкульоз, який виникає після перенесенного первинного, на тлі певного, хоча і нестабільного імунітету. Причиною його є повторна суперінфекція, або реактивація процесу на місці вогнищ-відсівів, у легенеях після первинного туберкульозу.


Слайд #24
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #24

Особливості вторинного туберкульозу
локалізується лише в легенях;
має інраканакулярне поширення (спутогенне) від верхівки до основи;
у лімфатичних вузлах відсутнє специфічне запалення;
зміна клініко-морфологічних фаз є його клініко-морфологічними формами.


Слайд #25
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #25

Морфогенез вторинного туберкульозу
Осередок Гона
Осередок Симона
Осередок Ашофа-Пуля
Осередок Абрикосова


Слайд #26
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #26

Клініко-морфологічні форми
Гострий вогнищевий
Фіброзно вогнищевий
Інфільтративно-пневмонічний (Асмана-Редекера


Слайд #27
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #27

Клініко-морфологічні форми
Лобіт.
Казеозна пневмонія
Туберкулома
Циротичний
Гострий кавернозний.
Фіброзно кавернозний.


Слайд #28
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #28

Морфологія хронічної каверни
Стінка каверни щільна, в ній морфологічно розрізняють три шари:
некротичний (піогенний), багатий лейкоцитами;
туберкульозна грануляційна тканина;
сполучнотканинний.


Слайд #29
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #29

Ускладнення туберкульозу
Ускладнення туберкульозу багаточисленні: так при первинному туберкульозі можуть розвинутись менінгіт, плеврит, перикардит, абсцеси. нориці, перифокальні запалення; вторинному – кровотеча, пневмоторакс, емпієма плеври, амілоїдоз.
Смерть переважно наступає від вказаних ускладнень, хронічної недостатності легеневого серця, уремії.


Слайд #30
Презентація на тему «Патологічна анатомія туберкульозу» - Слайд #30

Дякую за увагу !