Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #1

Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів


Слайд #2
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #2

Селекція – це наука про теоретичні основи створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів.Порода тварини або сорт рослини – це сукупність особин одного виду із певними спадковими особливостями, створених людиною у результаті штучного добору.Штам – це потомство однієї клітини мікроорганізмів.


Слайд #3
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #3

Основні завдання сучасної селекції:
- підвищення продуктивності існуючих, виведення нових сортів, порід та штамів, пристосованих до умов сучасного автоматизованого сг та промисловості;
- участь у забезпеченні максимального виробництва харчових продуктів за мінімальних витрат;
- вивчення і врахування різноманіття вихідного матеріалу, спадкову мінливість, роль середовища у формуванні фенотипу, закономірності успадкування при гібридизації з метою поліпшення якостей існуючих і створення нових порід, сортів та штамів.


Слайд #4
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #4

Основні методи селекції:
І.Штучний добір – це вибір людиною найцінніших у господарському відношенні тварин, рослин та мікроорганізмів для одержання від них нащадків з бажаними ознаками.


Слайд #5
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #5

Може бути:
1. масовий - вибраковування усіх особин,
що за фенотипом не відповідають
породним або сортовим стандартам;
його значення —збереження сталості
породних та сортових якостей;
2. Індивідуальний - обирання окремих особин з урахуванням спадкової стійкості їхніх ознак, що забезпечує удосконалення
породних та сортових якостей.


Слайд #6
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #6

ІІ. Гібридизація – процес одержання гібридів в результаті об‘єднання генетичного матеріалу різних клітин або організмів.Може бути: 1) міжвидова гібридизація – схрещування особин, які належать до різних видів або родів2 ) внутрішньовидова – схрещування особин в межах одного виду.


Слайд #7
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #7

Внутрішньовидова гібридизація поділяється на: 1.спорідне схрещування або інбридинг – це схрещування організмів, які мають безпосередньо спільних предків;2.неспоріднене схрещування або аутбридинг – гібридизація організмів, які належать до різних ліній, сортів чи порід одного виду.


Слайд #8
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #8

Особливості селекції тварин. - у тварин існує тільки статеве розмноження ;- потомство тварин нечисленне ;- кожна окрема особина представляє цінність для селекції ;- у тварин складно отримувати мутації, так як мутанти часто виявляються нежиттєздатними і гинуть.


Слайд #9
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #9

Зеброїди
Зовнішній вигляд і швидкість пересування вплинули на рішення людини одомашнити зебру вельми незвичайним чином - шляхом схрещування її з родичами - іншими представниками непарнокопитних. Результатом такого досвіду стали цікаві тварини з незвичайними назвами. Всі вони носять загальну назву - зеброїди, яка походить від змішування слів «зебра» і «гібрид». Для отримання цих гібридів використовують самців зебри і самок інших кінських.


Слайд #10
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #10

Зеброїди. Зоні.Якщо схрестити зебру і поні, в результаті вийде Зоні (Zony від англійських слів «zebra» - «зебра» і «pony» - «поні»).


Слайд #11
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #11

Отже, методи селекції тварин:
- гібридизація;
- штучний відбір:
- відбір по екстер'єру;
- визначення якості плідників за якостями нащадків.


Слайд #12
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #12

Особливості селекції рослин:
наявне як статеве так і безстатеве розмноження,
велика кількість нащадків,
невибагливі до умов середовища існування,
незначні економічні затрати.


Слайд #13
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #13

Особливості селекції рослин:
наявне як статеве так і безстатеве розмноження,
велика кількість нащадків,
невибагливі до умов середовища існування,
незначні економічні затрати.


Слайд #14
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #14

Отже, методи селекції рослин:
штучний добір;
гібридизація;
щеплення.


Слайд #15
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #15

Особливості селекції мікроорганізмів:
мають мікроскопічні розміри:
дуже швидко розмножуються та ростуть;
мають невелику кількість генів;
при несприятливих умовах можуть утворювати спори.


Слайд #16
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #16

Селекцію мікроорганізмів використовують для виробництва:
ферментів, антибіотиків, гормонів, вакцин, біологічно – активних добавок, кисломолочних продуктів, оцту, органічних кислот, бактеріальних добрив; для очищення водоймищ, для боротьби зі шкідниками с/г культур тощо.


Слайд #17
Презентація на тему «Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів» (варіант 1) - Слайд #17

Отже, методи селекції мікроорганізмів:
біотехнологія – сукупність промислових методів із використанням живих організмів, біологічних процесів та явищ;
генна інженерія – перебудова геному організму шляхом вилучення або введення окремих генів;
штучний мутагенез (виникнення мутацій).