Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #1

Основні поняття про селекції організмів
Презентація
Михальчук Ольги і Оксани
Селекція - це еволюція, керована людиною
М. І. Вавілов


Слайд #2
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #2

Що таке селекція ?
Селекція (від лат. Selectio − вибір, добір) − наука про методи створення сортів, гібридів рослин та порід тварин, штамів мікроорганізмів з потрібними людині якостями. В результаті селекційного процесу створено велику кількість сортів сільськогосподарських рослин і порід свійських тварин.


Слайд #3
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #3

Наукові основи селекції вперше заклав Чарльз Дарвін (1859). У зв'язку з розвитком генетики селекція вийшла з стану комплексу практичних заходів для виведення і поліпшення сортів рослин, порід свійських тварин і штамів мікроорганізмів і перетворилася на точну науку, базовану на експерименті.
Теоретичною основою селекції є генетика, що розробляє закономірності спадковості й мінливості організмів. Використовуючи еволюційну теорію Чарлза Дарвіна, закони Грегора Менделя, вчення про чисті лінії й мутації, вчені змогли розробити методи управління спадковістю рослинних і тваринних організмів. У селекційній практиці особливе місце належить гібридологічному аналізу.


Слайд #4
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #4

Галузі селекції
Біологи виділяють три галузі селекції:
селекція в рослинництві
селекція у тваринництві
селекція мікроорганізмів.


Слайд #5
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #5

Методи селекції
Методами селекції є :
добір
 гібридизація з використанням гетерозису та цитоплазматичної чоловічої стерильності
 поліплоїдія 
мутагенез.
Основні методи селекції – це штучний добір та гібридизація. 


Слайд #6
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #6

Штучний добір
За Ч.Дарвіном, механізм штучного добору такий. Серед багатьох тварин чи рослин певного виду людина підмічає окремі особини, які відрізняються від інших за ознаками, що їх зацікавили, і відбирає їх для подальшого розмноження. Серед потомства відібраних плідників проводять добір: особин, що успадкували від батьків бажані для людини ознаки, залишають для подальшого розмноження. З покоління в покоління бажана ознака все більше розвивається, бо як плідників обирають особин, у яких вона виражена найкраще. Водночас шляхом гібридизації людина може поєднувати в потомках різні корисні для неї ознаки батьківських форм. Добір за певними ознаками, як правило, приводить до змін і деяких інших ознак (корелятивна, або співвідносна мінливість). А згодом і до корінної перебудови організмів, тобто до створення нового сорту або породи.
Штучний добір – це вибір людиною найцінніших у господарському відношенні тварин, рослин, мікроорганізмів для одержання від них нащадків з бажаними ознаками.


Слайд #7
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #7

Гібридизація
Ефективність селекції залежить не лише від форми штучного добору, але й від правильного вибору батьківських пар плідників і застосування тієї чи іншої системи схрещування організмів — гібридизації. Гібридизація — це процес одержання нащадків унаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин або організмів. Гібриди утворюються в результаті статевого розмноження або поєднання нестатевих клітин. В останньому випадку ядра таких гібридних клітин можуть зливатися або ж залишаються відокремленими. Гібридизація можлива як у межах одного виду (внутрішньовидова), так і між особинами різних видів і навіть родів (міжвидова, або віддалена). 


Слайд #8
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #8

Методи селекції тварин
У тварин можливе тільки статеве розмноження, відсутня масовість у потомстві від однієї пари. В селекції тварин необхідно враховувати екстер'єр і продуктивність. На продуктивність дуже впливають умови утримування, раціон харчування, догляд.
Людина приручила й одомашнила майже 10 тис. видів тварин. У селекції тварин використовують два методи схрещування: споріднене (інбридинг) і неспоріднене (аутбридинг). При доборі пари враховують родовід і характерні ознаки тварин. Споріднене схрещування проводиться між особинами однієї породи і використовується для одержання чистих ліній. При цьому може виникнути зниження життєздатності особини і поява мутацій, тому необхідний строгий добір за потрібними ознаками.


Слайд #9
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #9

Методи селекції рослин
У рослинництві використовується віддалена гібридизація — одержання міжвидових і міжродових гібридів. Такі гібриди безплідні, оскільки порушено мейоз і утворення статевих клітин.Георгій Карпеченко отримав капустяно-редьковий поліплоїдний плідний гібрид. Він не схрещувався ні з редькою, ні з капустою, не давав розщеплення ознак капусти чи редьки, тобто було отримано новий вид.
І. В. Мічурін створив нові сорти культурних плодово-ягідних рослин шляхом гібридизації, щеплення рослин і строгого добору. Прищепа — живець рослини, що прищеплюється. Підщепа — доросла рослина, на яку прищеплюється прищепа.
При схрещуванні застосовували метод ментора — виховання в гібридному саджанці бажаних ознак шляхом щеплення його на рослину-вихователя. Чим старший ментор, тим сильніший його вплив на прищепу.
І. В. Мічурін працював над створенням морозостійких, крупноплідних сортів із чудовими смаковими якостями.


Слайд #10
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #10

За допомогою селекції розробляються способи впливу на рослини й тварин. Це відбувається з метою зміни їхніх спадкових якостей у потрібному для людини напрямку. Селекція стала однією з форм еволюції рослинного й тваринного світу. Вона підпорядкована тим самим законам, що й еволюція видів у природі, однак природний добір тут частково замінений штучним.


Слайд #11
Презентація на тему «Основні поняття про селекції організмів» - Слайд #11

Дякуємо за увагу!