Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #1

Основні ароморфози в еволюції


Слайд #2
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #2

Ароморфоз - це
Ароморфоз - один з напрямів еволюції організмів, який характеризується:
ускладненням загальної будови і функцій організмів;
розвитком пристосувань
широкого значення;
розширенням ареалу – сере-
довища проживання виду.
У процесі еволюції виникала численна кількість ароморфозів.


Слайд #3
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #3

За поглядами вчених
А.Н.Сєверцов: ароморфоз – пристосувальні зміни за яких підвищується загальна енергія життєдіяльності.
І.І.Шмальгаузен: ароморфози дають можливість викорис- товувати нові ресурси середовища.


Слайд #4
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #4

Архейська ера
Перші залишки живих організмів належать до Архейської ери, яка розпочалась приблизно 4,5 млрд., а закінчилась – 2,5 млрд. років тому.


Слайд #5
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #5

Ароморфози Архейської ери
Сформувались прокаріотичні екосистеми.
Поява фотосинтезу, в результаті виникли автотрофні організми та аероби, які використовували кисень, що утворювався в його результаті.
Поява багатоклітинних організмів.
Поява статевого процесу.


Слайд #6
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #6

Протерозойська ера
Розпочалась 2,5 млрд., закінчилась 0,6 млрд. років тому. Прокаріотичні екосистеми освоїли весь Світовий океан. У цей час виникли первісні одноклітинні еукарі-
оти - джгутикові, які
швидко дивергували
на водорості, найпрос-
тіші тварини та гриби.


Слайд #7
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #7

Ароморфози Протерозойської ери
Поява еукаріотичних клітин, які вже мали оформлене ядро.
Диференціація тіла організмів - розчленування тіла забезпечувало більшу поверхню всмоктування необхідних речовин.
Поява двобічної симетрії тіла - з нею пов'язана диференціація тіла на передній та задній кінці, на спинний та черевний боки.
Поява безчерепних - перших хордових тварин (на сьогоднішній день з них залишились лише ланцетники).


Слайд #8
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #8

Палеозойська ера
Розпочалась близько 600 млн., а закінчилась 240 млн. років тому.
Поділяється на такі періоди:
Кембрійський;
Ордовіцький;
Силурійський;
Девонський;
Кам'яновугільний;
Пермський.


Слайд #9
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #9

Ароморфози Палеозойської ери
Вихід рослин на суходіл - поява псилофітів та утворення у них тканин, які забезпечували їм життя на суші: покривної, провідної, механічної.
Поява кам'яновугільних лісів: рослини вже мали добре сформовані та диференційовані вегетативні органи: кореневу систему, стебла та листки.
Поява перших насінних рослин (голонасінних) та органу розмноження насіння.
Поява примітивних хордових – круглоротих, у яких з'явились череп та хребет.


Слайд #10
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #10

Ароморфози Палеозойської ери
Поява щелепноротих, що стало важливим етапом у загальній організації хребетних.
Поява двох способів дихання.
Вихід тварин на суходіл.
Поява внутрішнього запліднення: у яйці був великий запас поживних речовин, вкрите воно було щільною оболонкою, що захищала від висихання; таке запліднення забезпечувало розмноження на суходолі.
Поява рогового покриву тіла, який захищав від висихання.


Слайд #11
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #11

Мезозойська ера
Розпочалась близько 240 млн., а закінчилась 65 млн. років тому. За цей час виникли покритонасінні, птахи та ссавці.
Поділяється на періоди:
Тріасовий;
Юрський;
Крейдяний


Слайд #12
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #12

Ароморфози Мезозойської ери
Запліднення у внутрішніх тканинах у рослин.
Поява покритонасінних рослин, утворення однодольних і дводольних.
Поява квітки.
Поява птахів - археоптерикс – першоптах.


Слайд #13
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #13

Ароморфози Мезозойської ери
Поява теплокровності, що забезпечило розселення по всіх географічних широтах.
Поява перших ссавців, предками яких були звірозубі плазуни; в тріасовому періоді були поширені однопрохідні та сумчасті.
Поява живородіння та вигодовування малят молоком.
Прогресивний розвиток дихальної та кровоносної систем.


Слайд #14
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #14

Кайнозойська ера
Розпочалась близько 65 млн. років тому і триває донині.
Поділяється на періоди:
Палеогеновий;
Неогеновий;
Антропогеновий.


Слайд #15
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #15

Ароморфози Кайнозойської ери
Поява трахейної системи у комах.
Виникнення членистих кінцівок у комах.
Виникнення поперечно-посмугованої мускулатури у тварин.
Розвиток хітинового покриву.


Слайд #16
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #16

Ароморфози Кайнозойської ери
Удосконалення багатьох систем органів.
Утворення умовних рефлексів, що дало можливість пристосовуватись до різноманітних умов існування.
Поява приматів.
Поява людини.


Слайд #17
Презентація на тему «Основні ароморфози в еволюції» - Слайд #17

Еволюційне значення ароморфозів
Ароморфози – це еволюційні зміни, що
протягом історичного розвитку призводили до
підвищення організації організмів. Вони завжди
мали значні переваги у боротьбі
за існування і робили можливим
перехід у нові середовища
існування та сприяли виживанню
видів у природі.


Завантажити презентацію