Презентація на тему «Опора і рух»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #1

Виконала
Учениця 9 класу
Тхір Софія
Тема:Опора і рух


Слайд #2
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #2

Скелет (skeletos – висохший) – сукупність
твердих тканин в організмі, що слугують опорою тіла або окремих його частин та захищає від механічних пошкоджень.
Кістка (os, ossis) – орган, основний елемент скелета хребетних.
Опора та рух


Слайд #3
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #3

М'язи – сукупність скоротливих органів руху тварин і людини, що забезпечують переміщення тіла та його частин в просторі.
Опора та рух
М'яз (від грец. mios - м'яз) – складова частина м'язової системи, що забезпечує виконання механічної роботи.


Слайд #4
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #4

Опорна
скелет забезпечує опору всій масі тіла організму.
Рухова
скелет забезпечує разом з м'язами рух тіла.
Захисна
скелет захищає внутрішні органи, утворюючи порожнини тіла.
Формоутворююча
скелет визначає і зберігає форму тіла.
Кровотворна
червоний кістковий мозок – джерело клітин крові.
Обмінна
кістки – джерело Ca, Р, та інших мінеральних речовин.
Опора та рух
Функції
скелету


Слайд #5
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #5

Рухова
м'язи забезпечують переміщення тіла та його частин в просторі.
Формоутворююча
м'язи визначають форму і розміри тіла.
Захисна
м'язи утворюють порожнини тіла для захисту внутрішніх органів.
Енергетична
м'язи перетворюють хімічну енергію в механічну та теплову.
Запасаюча
м'язи – місце, де запасається глікоген.
Функції м'язової системи
Опора та рух


Слайд #6
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #6

Мікроскопічна будова кістки
Опора та рух
Клітини кістки – остеоцити, беруть участь в побудові кісткової тканини. Розташовуються вони концентрично, утворюючи колові системи – остеони. Всередині них є канал, де проходять кровоносні судини та нерви.


Слайд #7
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #7

Опора та рух
Анатомічна будова кістки
За величиною та функціями кістки поділяються на:
трубчасті, короткі губчасті та плоскі.


Слайд #8
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #8

Опора та рух
Анатомічна будова кістки
Тіло трубчастої кістки складається з щільної – компактної речовини, а головка – з губчастої, утвореної перетинками (пластинками), розташова-
ними у взаємоперпендикулярних напрямках.


Слайд #9
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #9

Опора та рух
Будова трубчастої кістки
Трубчаста кістка складається з тіла (діафіза) та двох головок – епіфізів.
Всередині кістки знаходиться порожнина, яка у дітей заповнена червоним кістковим мозком, а у дорослих – жовтим кістковим мозком. Між пере-
тинками губчастої речовини, і у дорослих, і у дітей наявний червоний кістковий мозок – орган кровотворення.


Слайд #10
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #10

Опора та рух
Будова трубчастої кістки


Слайд #11
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #11

Будова плоских і коротких кісток
Опора та рух
Плоскі та короткі кістки складаються тільки з губчастої речовини, вкритої тонким шаром компактної речовини. Плоскі – це лопатка Короткі - це хребці
та кістки тазу. та кістки зап'ястка.


Слайд #12
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #12

Опора та рух
Ріст кістки у довжину
Головки трубчастих кісток мають суглобову поверхню, вкриту хрящем, що складається з клітин – хондроцитів та міцних сполучнотканинних волокон. Завдяки клітинам хряща кістка росте у довжину.


Слайд #13
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #13

Ріст кістки у товщину
Зовні кістка вкрита окістям – тонкою сполучнотканинною оболонкою, що містить багато судин і нервів. Її внутрішній шар складається з клітин, які ростуть, розмножуються і забезпечують ріст кістки в товщину, а також загоєння її при переломах. Живлення кістки відбувається завдяки кровоносним судинам.
Опора та рух


Слайд #14
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #14

Опора та рух
Мікрофотографія кістки


Слайд #15
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #15

Хімічний склад кістки
Кістки містять 50% води, 25% органічних речовин (15% білків та 10% жирів) і 22% мінеральних речовин. Із мінеральних речовин найбільшу кількість становлять сполуки кальцію та фосфору.
Основною органічною речовиною кістки є колаген (осеїн), який має добре виражені еластичні властивості й надає кісткам пружності.
Кістки такі міцні, що можуть витримати 1500 кг, наприклад стегнова кістка.
Опора та рух


Слайд #16
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #16

Опора та рух
Хімічний склад кістки
Якщо кістку покласти на добу у 10% розчин соляної кислоти, то мінеральні речовини в ній розчиняться. Кістка стане гнучкою та пружною і її можна зав'язати у вузол.
Якщо кістку прожарити на вогні, то вода з неї випарується, органічні речовини згорять і кістка стане крихкою.
Отже, органічні речовини надають кісткам пружності і гнучкості, а неорганічні – твердості і міцності.


Слайд #17
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #17

В місцях прикріплення м'язів на кістках є горбистості, нерівності, шероховатості, які роблять рельєф кістки шорстким.
Опора та рух
Прикріплення м'язів


Слайд #18
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #18

З'єднання кісток
Розрізняють нерухомі, напіврухомі та рухомі з'єднання кісток скелету. Їх ще класифікують як переривчасті та неперервні з'єднання.
Опора та рух


Слайд #19
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #19

Опора та рух
Нерухомі з'єднання кісток
До нерухомих з'єднань належать шви. Між ними знаходиться прошарок сполучної тканини. Так поєднані кістки черепа.
У кістках тазу поєднання трьох кісток між собою зовсім непомітні.


Слайд #20
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #20

Опора та рух
Напіврухомі з'єднання кісток
Напіврухомі – це з'єднання кісток, між якими знаходиться прошарок хрящової тканини. Так поєднані між собою хребці у хребті, з хрящів утворена реберна дуга.


Слайд #21
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #21

Опора та рух
Рухомі з'єднання кісток
Рухомі з'єднання – це суглоби. Вони складаються з суглобових поверхонь кісток, хрящів, що покривають ці поверхні, та суглобової сумки з рідиною для зменшення тертя. Суглобові поверхні відповідають одна одній: якщо на одній кістці поверхня опукла то на другій ввігнута.


Слайд #22
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #22

Опора та рух
Рухомі з'єднання кісток
Форми суглобів
променево-ліктьовий
плечовий
зап'ястковий
Кулястий
Еліпсоподібний
Циліндричний


Слайд #23
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #23

Опора та рух
Класифікація суглобів
Залежно від кількості кісток, що беруть участь в утворенні суглобів, їх поділяють на:
прості (міжфалангові);
комплексні (грудинно-ключичний);
комбіновані (скронево-нижньощелеповий).


Слайд #24
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #24

До неперервного з'єднання кісток належать зв'язки – товсті пучки, утворені еластичною сполучною тканиною. Вони прикріплені перехресно від однієї кістки до другої, що сприяє зміцненню суглоба та обмеженню надмірних рухів суглобів.
Опора та рух
Зв'язки


Слайд #25
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #25

Відділи тіла
Опора та рух
Відділи скелету
череп
хребет
таз
грудна
клітка
нижня
кінцівка
верхня
кінцівка
тулуб
голова
нижня
кінцівка
верхня
кінцівка


Слайд #26
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #26

Опора та рух
Скелет людини
Скелет людини складають близько 220 кісток. Він поділяється на
осьовий та додатковий. До осьового відносяться череп, хребет, грудна клітка і таз. Додатковий утворюють нижні та верхні кінцівки.


Слайд #27
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #27

Опора та рух
Хребет
Це основа всього скелету. Він об'єднує в єдине ціле всі його складові частини.


Слайд #28
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #28

Опора та рух
Знижується обмін речовин
Підвищується стомлюваність
З'являються головні болі
Зменшується ЖЄЛ – життєва ємність легень
Затрудняється робота: легень, серця, ШКТ
Порушення постави


Слайд #29
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #29

Порушення постави
Опора та рух


Слайд #30
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #30

Опора та рух
Порушення постави


Слайд #31
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #31

Гіподинамія – малорухливий спосіб життя.
Опора та рух
Гіподинамія


Слайд #32
Презентація на тему «Опора і рух» - Слайд #32

Кінець
Дякую за увагу!


Завантажити презентацію