Презентація на тему «Охорона рослинного світу»


Рейтинг презентації 4 на основі 4 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #1

Виконала:
Учениця 7 – Б класу
Нікітіна Єлизавета
Охорона рослинного світу


Слайд #2
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #2

Рослинний світ України
Рослинний світ України багатий і різноманітний. Природна рослинність, якою зайнято 32 % території, налічує близько 30 тис. видів вищих і нижчих рослин.
Флора — найбеззахисніша перед діяльністю людини, вона дуже чутливо реагує на зміни екологічних чинників і є показником їх впливу на природу.


Слайд #3
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #3

Трав'янисті рослини
Однорічні
Дворічні
Багаторічні


Слайд #4
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #4

У флорі вищих судинних рослин України нараховується 76 видів дерев, 270 видів кущів, 2856 багаторічних, 329 дворічних 984 однорічних трав'янистих рослин.
З них близько 600 видів рослин ендемічні для України. Також 600 видів є рідкісними, зникаючими та потребуючими охорони, а 151 вид занесено до Червоної Книги України.


Слайд #5
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #5

На території України нині зростає понад 10 тис. видів рослин і 15 тис. видів грибів. Але діяльність людини створила серйозну загрозу для існування багатьох видів рослин, тварин і грибів. Тому виникла потреба їхньої охорони та збереження.


Слайд #6
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #6

До Червоної книги України занесено 224 види рослин, зокрема такі рідкісні, як баранець звичайний, сальвінія плаваюча, орлики трансільванські, журавлина дрібноплідна,
деревій голий, айстра альпійська, лілія лісова, нарцис вузьколистий, ковила, білотка альпійська, або едельвейс, білоцвіт весняний, горицвіт весняний, підсніжник сніговий, сон-трава велика та ін.
Червона книга України
сальвінія плаваюча
деревій голий
айстра альпійська


Слайд #7
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #7

Основними заходами захисту лісів є такі: раціональне (з урахуванням екологічної ситуації) обмежене їх вирубування; висаджування нового лісу на місці вирубаного; повна переробка деревини й супутньої сировини з метою збільшення виходу продукції з одиниці площі; раціональне збереження ягідних, кормових, лікарських, технічних рослин;
проведення селекції та насіннєвих дослідів для створення видів лісової флори, продуктивніших і стійкіших до хвороб і забруднень середовища; створення лісозахисних і водоохоронних лісосмуг, рекреаційних і заповідних лісових і лісопаркових зон і масивів; боротьба з кислотними дощами; підвищення рівня екологічної освіти та виховання свідо­мого ставлення населення, особливо молоді, до лісу.
Захист лісів


Слайд #8
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #8

Зелена книга України
До Зеленої книги заносять рослинні угруповання, які потребують охорони. Зокрема, індивідуальної охорони потребують угруповання, утворені видом, внесеним до Червоної книги. Наприклад, до Зеленої книги включено угруповання, утворене вільно плаваючими на поверхні води сальвінією та водяним горіхом.
Охороні підлягають також рослинні угруповання, які сформувалися на територіях з рідкісним поєднанням екологічних умов, і вже тому є унікальними. До таких територій належать болота Полісся, Подільські Товтри, гори і південне узбережжя Криму, Карпати та деякі інші.


Слайд #9
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #9

Збереженню різноманітності видів і рослинних угруповань слугує створення мережі природоохоронних об'єктів. До них належать пам'ятники природи, заказники природи, державні заповідники, біосферні заповідники, природні національні парки. В заказниках природи природоохоронна робота поєднується з раціональним господарюванням.
Державні та біосферні заповідники створюються на територіях, де повністю заборонена не лише будь-яка діяльність людини, а навіть відвідування сторнніми людьми. Національні природні парки створюються на великих територіях, які охоплюють абсолютно заповідні ділянки, заказники, населені пункти, місця відпочинку, землі сільськогосподарського використання.


Слайд #10
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #10

Підсумки
Охорона рослинного світу здійснюється за різними напрямами. Як окремі види рослин, так і їхні угруповання охороняють на територіях заповідників, національних природних парків, заказників.
Правові основи охорони рослинного світу створює відповідна законодавча база.
Види рослин, що потребують охорони, заносять до Червоної книги (Міжнародної та окремих країн).
З метою охорони рідкісних рослинних угруповань в Україні створена Зелена книга України.


Слайд #11
Презентація на тему «Охорона рослинного світу» - Слайд #11

Майбутнє планети в твоїх руках !


Завантажити презентацію