Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4)


Рейтинг презентації 4.3 на основі 10 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #1

Нуклеїнові кислоти


Слайд #2
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #2

Нуклеїнові кислоти — високомолекулярні природні органічні сполуки, які зберігають і відтворюють в організмах спадкову(генетичну) інформацію, а також беруть участь у синтезі білків .


Слайд #3
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #3

Розкриття просторової будови молекули ДНК стало одним із визначних досягнень науки ХХ століття. Його здійснили в 1953 році американський біохімік Дж. Уотсон і англійський біофізик Ф. Крік. Цим ученим у 1962 році було присвоєно Нобелівську премію.


Слайд #4
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #4

Френсіс Крік и Джеймс Уотсон біля своєї побудованої моделі ДНК


Слайд #5
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #5

Нуклеїнові кислоти є біополімерами, мономерами яких є нуклеотиди
Кожний нуклеотид об'єднує залишки трьох молекул - ортофосфатної кислоти , моносахариду і нітрогеновмісної сполуки .


Слайд #6
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #6

залишок молекули ортофосфатної кислоти
залишок молекули моносахариду
залишок молекули нітрогеновмісної сполуки
Його спрощено можна зобразити так :


Слайд #7
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #7

НУКЛЕїНОВі КИСЛОТи
ДНК –
дезоксирибонуклеїнова
кислота
Зберігає генетичну
інформацію
РНК
рибонуклеїнова
кислота
Приймає участь у
передачі
Генетичної
Інформації


Слайд #8
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #8

НУКЛЕїНОВі КИСЛОТи
ДНК –
дезоксирибонуклеїнова
кислота
Зберігає генетичну
інформацію
РНК
рибонуклеїнова
кислота
Приймає участь у
передачі
Генетичної
Інформації


Слайд #9
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #9

Молекула ДНК складається із двох спіральних полінуклеотидних ланцюгів, закручених навколо спіральної осі


Слайд #10
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #10

молекула РНК складається із одного ланцюга


Слайд #11
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #11

Молекули ДНК і РНК різняться й залишками нітрогеновмісних сполук, які містяться в них. До скаду молекул ДНК входять залишки молекул цитозину, аденіну, гуаніну і тиміну, а РНК – залишки молекул цитозину, аденіну,гуаніну й урацилу.


Слайд #12
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #12

Структурні формули молекул цих сполук:
цитозину (Ц)
аденіну (А)
гуаніну (Г)
тиміну (Т)
урацилу (У)


Слайд #13
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #13

Роль і функції нуклеїнових кислот
Роль ДНК в організмі полягає у збереженні генетичної інформації, притаманної даному біологічному виду. Ця інформація «зашифрована» в молекулі ДНК чіткою послідовністю залишків нітрогеновмісних сполук і використовується для синтезу білків і рибонуклеїнових кислот


Слайд #14
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #14

Одиницею генетичної інформації є ген. Це – фрагмент молекули ДНК, у якому закодована послідовність залишків молекул аміно кислот у білку


Слайд #15
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #15

Суть ролі РНК в організмі _ здійснення синтезу білків.
Залежно від функцій,які виконують рибонуклеїнові кислоти, розрізняють три типи цих сполук – інформаційні (матричні), транспортні й рибосомні РНК.
Інформаційна РНК копіює певну ділянку молекули ДНК і слугує основою для біосинтезу білка


Слайд #16
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 4) - Слайд #16

Властивості нуклеїнових кислот
ДНК і РНК – тверді речовини, які розчиняються у воді з утворенням колоїдних розчинів.
Під час нагрівання цих розчинів нуклеїнові кислоти осаджуються; відбувається їх денатурація і втрата біологічної активності.
Завдяки наявності в молекулах ДНК і РНК залишків ортофосфатної кислоти ці сполуки реагують із лугами з утворенням солей.
Нуклеїнові кислоти за участю ферментів, а також у лужному середовищах зазнають гідролізу. При цьому зв'язки між нуклеотидами руйнуються й утворюються відповідні нітрогеновмісні сполуки, вуглеводи й ортофосфатна кислота.