Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3)


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #1

Іванишина АннаЛеонтьева Ганна
Нуклеїнові кислоти


Слайд #2
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #2

Нуклеїнові кислоти (від лат. nucleus— «ядро») вперше виявлені в 1968 р. швейцарським хіміком Ф. Мішером в ядрах клітин. Пізніше аналогічні речовини були знайдені також у протоплазмі клітин.
Історія


Слайд #3
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #3

Складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.
Нуклеїнові кислоти забезпечують зберігання й передачу спадкової інформації, беручи безпосередню участь у синтезі клітинних білків.
Вони входять до структури складних білків нуклеопротеїдів, які містяться в усіх клітинах організму людини, тварин, рослин, бактерій та вірусів. Кількість нуклеїнових кислот у різних нуклеопротеїдах, крім вірусних, коливається в межах від 40 до 65%
Нуклеїнові кислоти - це


Слайд #4
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #4

високомо-лекулярні органічні сполуки
мономерними одиницями нуклеїнових кислот є нуклеотиди.
При гідролізі нуклеотидів утворюються вуглевод, ортофосфорна кислота та гетероциклічні основи.
Фрагмент полімерного ланцюжка 
Будова


Слайд #5
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #5

Будова нуклеїнових кислот
розподіляють на дезоксирибонуклеїнові кислоти (ДНК), які містять вуглевод 2-дезокси-D-рибозу, та рибонуклеїнові кислоти (РНК), які вміщують вуглевод D-рибозу.
2-дезокси-D-рибоза та D-рибоза знаходяться в нуклеїнових кислотах у β-фуранозній формі:
в
2-дезокси- D-рибоза
D-рибоза


Слайд #6
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #6

.


Слайд #7
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #7

добре розчиняються у воді
практично не розчиняються в органічних розчинниках.
Дуже чутливі до дії температури і критичних значень рівня pH.
Молекули ДНК з високою молекулярною масою, виділені з природних джерел, здатні фрагментуватися під дією механічних сил.
Нуклеїнові кислоти фрагментуються ферментами - нуклеазами.
Фізичні властивості


Слайд #8
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #8

До складу ДНК входять аденін, гуанін, цитозин і тимін. а до складу РНК аденін, гуанін, цитозин і урацил. Для гуаніну, урацилу, тиміну та цитозину рпягтива лактам-лактимна таутомерія:
урацил
Лактамна форма
Лактимна форма


Слайд #9
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #9

N-глікозидний звязок
рибонуклеозид
урацил
рибоза


Слайд #10
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #10

аденін
дезоксирибоза
дезоксирибонуклеозид
N-глікозидний звязок


Слайд #11
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #11

.
Складний ефір фосфорної кислоти (фосфат) нуклеозиду назива­ють нуклеотидом.
рибонуклеотид
дезоксирибонуклеотид


Слайд #12
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #12

У назвах дезоксирибонуклеозидів додатково вводиться префікс дезокси- (дезоксі-), наприклад: дезоксіаденозин, дезоксигуанозин, дезоксицитидин. Винятком є назва нуклеозиду, що складається з дезоксирибози та тиміну тимідин (замість дезокситимідину).
тимідин
дезоксіаденозин
дезоксіцитидин
дезоксигуанозин


Слайд #13
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #13

гідроліз нуклеїнових кислот можна подати у вигляді схеми:


Слайд #14
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #14

Утворення нуклеотидів
Нуклеотиди утворюються при взаємодії пентози з азотистою основою (утворюючи N-глікозидний зв'язок при взаємодії з глікозидним гідроксилом пентози та нітрогеном N-1 піримідинових та N-9 пуринових основ) і залишком фосфорної кислоти (вз 3 або 5 гідроксилом) :


Слайд #15
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #15

Певна послідовність нуклеотидних ланок у полінуклеотидному ланцюзі називається первинною структурою нуклеїнових кислот.
(Просторова орієнтація полінуклеотидних ланцюгів у молекулі називається вторинною структурою нуклеїнових кислот.
Первинна і вторинна будова


Слайд #16
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #16

Структура
Первина


Слайд #17
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 3) - Слайд #17