Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5)


Рейтинг презентації 4 на основі 5 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #1

Нуклеїнові кислоти


Слайд #2
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #2

Нуклеїнові кислоти — високомолекулярні природні органічні сполуки, які зберігають і відтворюють в організмах спадкову(генетичну) інформацію, а також беруть участь у синтезі білків .


Слайд #3
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #3

Вони входять до структури складних білків нуклеопротеїдів, які містяться в усіх клітинах організму людини, тварин, рослин, бактерій та вірусів. Кількість нуклеїнових кислот у різних нуклеопротеїдах, крім вірусних, коливається в межах від 40 до 65%


Слайд #4
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #4

Нуклеїнові кислоти є біополімерами, мономерами яких є нуклеотиди.
Кожний нуклеотид об'єднує залишки трьох молекул - ортофосфатної кислоти , моносахариду і нітрогеновмісної сполуки .


Слайд #5
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #5

Будова нуклеїнових кислот
У залежності від природи вуглеводу, що входить до складу нуклеотидів, нуклеїнові кислоти розподіляють на два види дезоксирибонуклеїнові кислоти (ДНК), які містять вуглевод 2-дезокси-D-рибозу, та рибонуклеїнові кислоти (РНК), які вміщують вуглевод D-рибозу.
2-дезокси- D-рибоза
D-рибоза


Слайд #6
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #6

Азотисті основи


Слайд #7
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #7

Властивості нуклеїнових кислот
ДНК і РНК – тверді речовини, які розчиняються у воді з утворенням колоїдних розчинів.
Під час нагрівання цих розчинів нуклеїнові кислоти осаджуються; відбувається їх денатурація і втрата біологічної активності.


Слайд #8
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #8

Завдяки наявності в молекулах ДНК і РНК залишків ортофосфатної кислоти ці сполуки реагують із лугами з утворенням солей.
Нуклеїнові кислоти за участю ферментів, а також у лужному середовищах зазнають гідролізу. При цьому зв'язки між нуклеотидами руйнуються й утворюються відповідні нітрогеновмісні сполуки, вуглеводи й ортофосфатна кислота.


Слайд #9
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #9

ДНК
Молекула ДНК складається із двох спіральних полінуклеотидних ланцюгів, закручених навколо спіральної осі


Слайд #10
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #10

РНК
Молекула РНК складається із одного полінуклеотидного ланцюга.


Слайд #11
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #11

Порівняння РНК з ДНК 


Слайд #12
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #12

Номенклатура нуклеотидів
Назви нуклеотидів як монофосфатів
Назви нуклеотидів як кислот
Аденозин-5'-монофосфат (АМФ)
5'-аденілова кислота
Гуанозин-5'-монофосфат (ГМФ)
5'-гуанілова кислота
Цитидин-5'-монофосфат (ЦМФ)
5'-цитидилова кислота
Уридин-5'-монофосфат (УМФ)
5'-уридилова кислота
Дезоксіаденозин-5'-монофосфат (ДАМФ)
дезоксіадепілова кислота
Дезоксигуанозин-5'-монофосфат(ДГМФ)
дезоксигуанілова кислота
Дезоксицитидип-5'-монофосфат (ДЦМФ)
дезоксицитидилова кислота
Тимідин-5'-монофосфат (ДТМФ)
тимідилова кислота


Слайд #13
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #13

Утворення нуклеотидів
Нуклеотиди утворюються при взаємодії пентози з азотистою основою (утворюючи N-глікозидний зв'язок при взаємодії з глікозидним гідроксилом пентози та нітрогеном N-1 піримідинових та N-9 пуринових основ) і залишком фосфорної кислоти:


Слайд #14
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #14

Роль і функції нуклеїнових кислот
Роль ДНК в організмі полягає у збереженні генетичної інформації, притаманної даному біологічному виду. Ця інформація «зашифрована» в молекулі ДНК чіткою послідовністю залишків нітрогеновмісних сполук і використовується для синтезу білків і рибонуклеїнових кислот


Слайд #15
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #15

Залежно від функцій,які виконують рибонуклеїнові кислоти, розрізняють три типи цих сполук – інформаційні (матричні), транспортні й рибосомні РНК.


Слайд #16
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #16

Мононуклеотиди, їх похідні та динуклеотиди присутні в клітинах також у вільному вигляді та виконують важливу роль в обміні речовин. В усіх тканинах організму, поряд з нуклеозидмонофосфатами, містяться ди- та трифосфати нуклеозидів.


Слайд #17
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #17

Виконали
Учениці 11-В класу
ТБЛ
Синюк Анастасія і
Третяк Вікторія


Слайд #18
Презентація на тему «Нуклеїнові кислоти» (варіант 5) - Слайд #18

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію