Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #1

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Е К О Л О Г І Я МІКРООРГАНІЗМІВ.
НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ЛЮДИНИ.


Слайд #2
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #2

Популяція – сукупність особин, які проживають в одному певному біотопі.
Біотоп – ділянка обмеженої території з одно-рідними умовами існування.
Мікробіоценоз – сукупність популяцій мікро-організмів, які проживають в одному біотопі.


Слайд #3
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #3

Види симбіозу:
нейтралізм – існуючі в одному біотопі популяції мікробів не стимулюють і не пригнічують один одного;
мутуалізм – взаємовигідне співжиття, коли одна популя-ція синтезує речовини, які є основою живлення іншої;
коменсалізм – мікроби живляться залишками їжі хазяїна, злущеним епітелієм кишечника тощо, але не завдають йому шкоди;
антагонізм – пригнічення однієї популяції іншою;
паразитизм – коли популяція мікроорганізмів (паразит) живе за рахунок хазяїна і завдає йому шкоди;
сателізм – деякі мікроорганізми виділяють метаболіти, які стимулюють ріст інших мікроорганізмів.


Слайд #4
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #4

Види симбіозу:
нейтралізм – існуючі в одному біотопі популяції мікробів не стимулюють і не пригнічують один одного;
мутуалізм – взаємовигідне співжиття, коли одна популя-ція синтезує речовини, які є основою живлення іншої;
коменсалізм – мікроби живляться залишками їжі хазяїна, злущеним епітелієм кишечника тощо, але не завдають йому шкоди;
антагонізм – пригнічення однієї популяції іншою;
паразитизм – коли популяція мікроорганізмів (паразит) живе за рахунок хазяїна і завдає йому шкоди;
сателізм – деякі мікроорганізми виділяють метаболіти, які стимулюють ріст інших мікроорганізмів.


Слайд #5
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #5

Види симбіозу:
нейтралізм – існуючі в одному біотопі популяції мікробів не стимулюють і не пригнічують один одного;
мутуалізм – взаємовигідне співжиття, коли одна популя-ція синтезує речовини, які є основою живлення іншої;
коменсалізм – мікроби живляться залишками їжі хазяїна, злущеним епітелієм кишечника тощо, але не завдають йому шкоди;
антагонізм – пригнічення однієї популяції іншою;
паразитизм – коли популяція мікроорганізмів (паразит) живе за рахунок хазяїна і завдає йому шкоди;
сателізм – деякі мікроорганізми виділяють метаболіти, які стимулюють ріст інших мікроорганізмів.


Слайд #6
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #6

Рикетсії – внутріклітинні паразити


Слайд #7
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #7

Рикетсії – внутріклітинні паразити


Слайд #8
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #8

Мікрофлора навколишнього середовища (ґрунту, води, повітря)


Слайд #9
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #9

Мікрофлора навколишнього середовища (ґрунту, води, повітря)


Слайд #10
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #10

Мікрофлора навколишнього середовища (ґрунту, води, повітря)


Слайд #11
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #11

Санітарно-показові бактерії ґрунту
Escherichiae coli
Clostridium perfringens
Streptococcus feacalis
термофільні бактерії
За наявністю перших трьох судять про ступінь фекального забруднення ґрунту.


Слайд #12
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #12

Зони водиза ступнем мікробного забруднення :
полісапробна зона
мезосапробна зона
олігосапробна зона
катаробна зона


Слайд #13
Презентація на тему «Нормальна мікрофлора людини» - Слайд #13

Мікрофлора води
Постійна (автохтонну): актиноміцети, мікрококи, псевдомонади, спірохети, непатогенні вібріони.
Випадкова (заносна): кишкові палички, ентерококи, клостридії, спірили, вібріони, ентеровіруси, ротавіруси.


Завантажити презентацію