Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #1

Наземно-повітряне середовище


Слайд #2
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #2

Середовище існування - це сукупність умов, у яких мешкають особини, популяції й угру­повання організмів різних видів.


Слайд #3
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #3

Основні середовища існування


Слайд #4
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #4

Тварини можуть жити в різних середовищах існування: наземному, повітряному, водному, ґрунтовому, в інших організмах. Кожне середовище існування характеризується певними умовами, або екологічними чинниками. Види тварин, що населяють ділянки із схожими екологічними чинниками, утворюють угруповання


Слайд #5
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #5

Наземно-повітряне середовище було освоєно в ході еволюції значно пізніше, ніж водне.
Наземно-повітряне середовище набагато складніше для життя, ніж водне.


Слайд #6
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #6

Особливість наземно-повітряного середовища полягає в тому, що воно газоподібне, тому характеризується низькими вологістю, щільністю і тиском, високим вмістом кисню.


Слайд #7
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #7

В ході еволюції у живих організмів виробилися необхідні анатомо-морфологічні, фізіологічні, поведінкові й інші адаптації. Тварини в наземно-повітряному середовищі пересуваються по грунті або по повітрю (птахи, комахи), а
рослини вкорінюються в грунті.


Слайд #8
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #8

У зв'язку з цим, у тварин з'явилися легені і трахеї, а у рослин - устьячкові апарат, тобто органи, якими сухопутні мешканці планети засвоюють кисень


Слайд #9
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #9

Сильний розвиток отримали скелетні органи, що забезпечують автономність пересування по суші і підтримують тіла з усіма його органами в умовах незначної щільності середовища, в тисячі разів меншою в порівнянні з водою.


Слайд #10
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #10

Мешканці наземно-повітряного середовища повинні мати власну опорну систему, яка підтримує тіло:
- рослини - різноманітними механічними тканинами;- тварини – твердим або гідростатичним скелетом.


Слайд #11
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #11

Наземно-повітряне середовище найрізноманітніше за своїми умовами. Провідна роль серед факторів неживої природи тут належить освіт­леності, температурі, вологості, газовому складу атмосфери.


Слайд #12
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #12

Основні показники


Слайд #13
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #13

Також характеризується кореляцією всіх факторів з географічним положенням, зміною сезонів року і часу доби. Впливу їх на організми нерозривно пов'язане з рухом повітря і положення щодо морів і океанів і сильно відрізняються від впливу у водному середовищі .


Слайд #14
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #14

Також характеризується кореляцією всіх факторів з географічним положенням, зміною сезонів року і часу доби. Впливу їх на організми нерозривно пов'язане з рухом повітря і положення щодо морів і океанів і сильно відрізняються від впливу у водному середовищі .


Слайд #15
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #15

Освітленість У спектрі сонячного проміння виділяють три ді­лянки, які розрізняються за своєю біологічною дією: ультрафіолето­ву, видиму та інфрачервону.
Для життєдіяльності рослин визначальне значення мають видимі промені. Саме завдяки їм у рослин відбувається процес фотосинтезу.


Слайд #16
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #16

Температура навколишнього середовища відіграє винятково важливу роль у житті організмів, бо впливає на температуру їхнього тіла.
У свою чергу, вона визначає швидкість реакцій обміну речовин: низькі температури їх гальмують, але надто високі можуть спричинити порушення структури особливих речовин — білків, які мають головне значення для життя будь-якого організму.


Слайд #17
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #17

Вода має винятково важливе значення для життя рослин і тварин. Саме у воді відбуваються усі процеси клітини, тканин і організму, вода регулює температуру тіла та виконує багато інших функцій. 


Слайд #18
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #18

Повітря. Головними складовими нижніх шарів атмосфери є кисень (близько 21%), вуглекислий газ (приблизно 0,03%) та азот (майже 78%).


Слайд #19
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 4) - Слайд #19


Завантажити презентацію