Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #1

Наземно-повітряне середовище існування
Учениці 11 класу
Загальноосвітньої школи №2
М.Українки
Гончаренко Маргарити
2014


Слайд #2
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #2

Поняття про середовище існування
Середовище існування - це сукупність умов, у яких мешкають особини, популяції й угрупування організмів різних видів.
Планета Земля як середовище існування усіх живих організмів.


Слайд #3
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #3

Живі організми опанували 4 основні види середовищ існування:
Наземно-повітряне
Водне
Ґрунт
Інші живі організми


Слайд #4
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #4

Загальні ознаки наземно-повітряного середовища
Наземно-повітряне середовище було освоєно в ході еволюції значно пізніше, ніж водне.Це змінює умови дихання, водообміну та переміщення живих істот.Мешканці повітряного середовища повинні мати власну опорну систему, яка підтримує тіло:
рослини - різноманітними механічними тканинами;
- тварини – твердим або гідростатичним скелетом.
Тканини рослин та скелет кішки


Слайд #5
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #5

Загальні ознаки наземно-повітряного середовища
Характерною ознакою наземно-повітряного середовища є значні зміни температури упродовж доби і протягом року.
Тваринам наземно-повітряного середовища властиві різні способи переміщення.
Тварини в наземно-повітряному середовищі для орієнтації у просторі використовують органи зору, слуху, нюху.


Слайд #6
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #6

Деякі аспекти життя в наземно-повітряному середовищі
Всі мешканці повітряного середовища тісно пов'язані з поверхнею землі, яка служить їм для прикріплення і опори, тому що життя у завислому стані в повітрі неможливе.Мала піднімальна сила повітря визначає максимальну масу і розміри наземних організмів.Тому ссавець розміром із сучасного кита не міг би існувати на суші - його розчавила б власна маса. Мала густина повітря зумовлює низьку опірність щодо переміщення. Численні наземні тварини в ході еволюції набули здатності літати.
До активного польоту здатні 75% видів усіх наземних тварин,середних є й кажани.


Слайд #7
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #7

Характеристика середовища
Провідна роль серед факторів неживої природи тут належить освітленості, температурі, вологості, газовому складу атмосфери


Слайд #8
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #8

Фактори,що характеризують дане середовище.Освітленість.
Є 3 види сонячного випромінювання,які розрізняються за своєю біологічною дією: ультрафіолетову, видиму та інфрачервону. Видимі промені відповідають за процес фотосинтезу у рослин.Ультрафіолетове проміння згубно діє на все живе,та цю частину сонячних променів поглинає озоновий шар атмосфери.Інфрачервоні промені є джерелом теплової енергії, вони нагрівають живі істоти.


Слайд #9
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #9

Фактори,що характеризують дане середовище.Температура.
Температура визначає швидкість реакцій обміну речовин:низькі температури їх гальмують,надто високі можуть спричинити порушення структури білків більшості організмів оптимальні значення температури перебувають у досить межах - +10... +30 °С. Але в неактивному стані живі істоти здатні витримувати значно ширший діапазон температур.
У плазунів,наприклад, температура навколишнього середовища впливає на майбутню стать маляти


Слайд #10
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #10

Фактори,що характеризуюсь дане середовище.Вода.
У воді відбуваються усі процеси клітини, тканин і організму, вода регулює температуру тіла та виконує багато інших функцій. У процесі пристосування до існування в наземно-повітряному середовищі організми "навчилися" економно споживати вологу й підтримувати її вміст на сталому рівні.
У кактусів коренева система добре розгалужена у поверхневих шарах грунту,що забезпечує ефективне вбирання вологи зі значної площі під час короткочасних дощів.


Слайд #11
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #11

Фактори,що характеризуюсь дане середовище.Вода.
У вищих рослин посушливих місцезростань коренева система або здатна проникати на значну глибину,що дає змогу використовувати підґрунтові води. У потовщується покрив, зменшується кількість продихів, часто листки видозмінюються на голки, лусочки тощо, а функцію фотосинтезу бере на себе зелене стебло. Дерева і кущі зменшують випаровування в посушливий період, скидаючи листя.
Пристосування рослин Савани до навколишнього середовища – зменшення площі листових пластинок


Слайд #12
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #12

Фактори,що характеризують дане середовище.Повітря.
Головними складовими нижніх шарів атмосфери є кисень,вуглекислий газ та азот.
Підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері гальмує процеси дихання,але сприяє інтенсифікації фотосинтезу. Також вуглекислий газ має значну теплоємність і підвищує температуру атмосфери (парниковий ефект).


Слайд #13
Презентація на тему «Наземно-повітряне середовище існування» (варіант 2) - Слайд #13

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію