Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції»


5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #1

Тема: Мислення і
свідомість.
Емоції.
Підготувала
Учениця 9 класу
Тхір Софія


Слайд #2
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #2

То що ж таке «емоції»


Слайд #3
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #3

Емоції-реакція людини і тварини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення.
Емоція - це конкретна форма протікання психічного процесу переживання почуттів.


Слайд #4
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #4

В житті людини велике значення мають не тільки безпосередньо емоції.
Емоції – це реакції, які викликаються певними епізодичними впливами або внутрішніми станами організму.
Емоції – це прості переживання, пов'язані з задоволенням або ttttнезадоволенням органічних потреб.


Слайд #5
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #5

За ступенем збудження чи заспокоєння
СТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова tt“стенос”- сила) підвищують ttttактивність, енергію та ttttжиттедіяльність, tttttвикликають підйом
та бадьористь.
АСТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “астенос”- слабкість, безсилля) зменшують активність та енергію людини, пргнічують життедіяльність.


Слайд #6
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #6

Функції емоцій:
– сигнальна функція – завдяки емоціям ми дізнаємось про значущі для нас події, про те, що відбувається навколо;
– регулятивна функція – забезпечує напрямок і інтенсивність поведінки людини;
– експресивна функція – виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – міміці, жестах, особливостях мовлення та т ін.;
– комунікативна функція – за допомогою емоцій ми спілкуємось один з одним.


Слайд #7
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #7

Емоційні стани - психічні стани, які виникають у процесі життєдіяльності суб'єкта і визначають не тільки рівень інформаційно-енергетичного обміну, але і спрямованість поведінки. Емоції керують людиною набагато сильніше, ніж це здається на перший погляд.
Навіть відсутність емоцій це ttttемоція, точніше ціле емоційний tttстан, який характеризується ttttвеликою кількістю ttttttособливостей у поведінці tttttлюдини.


Слайд #8
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #8

ОСНОВНІ емоційні стани, що виділяються в психології:
1) Радість (задоволення, веселощі)2) Смуток (апатія, сум, депресія),3) Гнів (агресія, озлоблення),4) Страх (тривога, переляк),5) Подив (цікавість),6) Огида (презирство, огиду).


Слайд #9
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #9

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
1. ІНТЕРЕС – позитивна емоція, що мотивує навчання, розвиток навичок та вмінь, творчі прагення.
2. РАДІСТЬ – позитивне емоційне ttttзбудження, що виникає при появі ttttможливості досить повно задовольнити tttактуальну потребу, ймовірність чого до tttцього моменту була невисокою чи ttttневизначеною.
3. ГОРЕ – емоція зумовлена комплексом причин, пов”язаних з невідтвореними життєвими втратами.
4. ГНІВ - може викликати бажання покарати, наказати.Може сприяти мобілізації сили, викликати відчуття впевненності у правильності власних дій.
5. ОГИДА – часто виникає разом з гнівом, але має свої власні ознаки і по- іншому переживається. Огида являє собою бажання позбавитись від когось чи від чогось.


Слайд #10
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #10

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
6. ПРЕЗИРСТВО - емоція,що відображає втрату іншою людиною чи цілою групою своєї значущості для індивіда, переживання останнім своєї переваги в порівнянні з іншими.
7. СТРАХ – переживання, зумовлене ttttотриманням прямої чи опосередкованої tttінформації про реальну чи уявну загрозу, tttочікування невдачі при здійсненні дій, ttttобумовленої ситуацією, що tttttвиникла.Вважається , що страх являється tttоднією з найбільших негативних емоцій.
8. ПОДИВ – різке підвищення нервової стимуляції, що виникає в наслідок несподіваних подій.


Слайд #11
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #11

Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
9. СОРОМ – виникає як переживання неузгодженності (дійсного чи тільки уявного ) між нормою поведінки і фактичною оцінкою, ttпрогнозування засуджуючої чи різко негативної tttоцінки оточуючих.Сором мотивує бажання tttсховатися, зникнути.
10. ПРОВИНА- емоція, схожа на сором, tttоскільки також виникає у результаті ttttнеузгодження очікуваної та реальної ttttповедінки.
Однак сором може з'являтися внаслідок tttбудь-яких помилок, вина ж виникає при порушеннях морального чи етичного характеру, при чому в ситуаціях, в в яких людина відчуває особливу відповідальність.


Слайд #12
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #12

Тривалі емоційні стани:
Афект – психологічний стан, в основі якого лежить сильне, відносно короткочасне емоційне переживання. Це реакція на екстремальну ситуацію.
Настрій – загальний, відносно невеликий за інтенсивністю, емоційний стан людини, що характеризує її життєвий тонус протягом певного часу.
Пристрасть – стійке, глибоке та сильне емоційне прагнення людини до певного tttоб'єкта. Максимальний інтерес до предмета.
Фрустрація – емоційний стан людини, який викликається tttоб'єктивно нездоланними перешкодами або труднощами tttна шляху досягнення бажаної мети.
Стрес – сильне емоційне збудження, а також сукупність tttстереотипних, філогенетично запрограмованих ttttнеспецифічних реакцій усього організму, що робить tttможливим підвищену фізичну активність. Виникає в tttскрутних, несподіваних та небезпечних ситуаціях.


Слайд #13
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #13

Апатія — філософське поняття, психічний стан, викликаний втомою, важкими переживаннями або хворобою, що означає відмову від всіх пристрастей, зникнення інтересу та байдужість до всього оточуючого, звільнення від почуття страху і проблем навколишньої дійсності.
Депресія (від латинського слова depressum - знижувати, придушувати, гнітити) - стан, що характеризується пригніченим чи tttсумним настроєм і зниженням психічної ttttактивності, що сполучаються з руховими ttttрозладами і різноманітними соматичними tttt(тілесними) порушеннями (втрата апетиту, ttttсхуднення, запори, зміна ритму серцевої ttttдіяльності і т.п.).
Доброзичливість - відношення до людини, орієнтоване на сприяння його благу, на здійснення добра. Суб'єктивно доброзичливість проявляється в прихильності, симпатії, співчутті, благодіянні.
Переляк-серйозний страх є відповіддю на деяку грізну небезпеку що насувається, тоді як дріб'язковий повстає при зіткненні з незначною небезпекою.


Слайд #14
Презентація на тему «Мислення і свідомість. Емоції» - Слайд #14

КінецьДякую за увагу!


Завантажити презентацію