Презентація на тему «Модефікаційна мінливість»


Рейтинг презентації 4.25 на основі 8 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #1

Модефікаційна мінливість


Слайд #2
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #2

Модифікаційна мінливість — зміни у фенотипі організму, що у більшості випадків носять пристосувальний характер та утворюються внаслідок взаємодії генотипу із навколишнім середовищем.


Слайд #3
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #3

Умовна класифікація модифікаційної мінливості
За характером змін в організмі
Морфологічні зміни
Фізіологічні та біохімічні адаптації — гомеостаз
За спектром норми реакції
Вузькі
Широкі
За значенням
Пристосувальні модифікації
Морфози
Фенокопії
За тривалістю


Слайд #4
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #4

Механізм модифікаційної мінливості
Ген→білок→зміна у фенотипі організму
↑ ↑
Навколишнє середовище
Модифікайна мінливість — результат не змін генотипу, а його реакції на умови навколишнього середовища. Тобто структура генів не змінюється, — змінюється експресія генів.


Слайд #5
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #5

Внаслідок цього під дією факторів навколишнього середовища на організм змінюється інтенсивність ферментативних реакцій, що обумовлюється зміною інтенсивності їх біосинтезу. Деякі ферменти, наприклад, МАР-кіназа, обумовлюють регуляцію транскипції генів, яка залежить від факторів навколишнього середовища.


Слайд #6
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #6

Інший приклад — сезонна зміна забарвлення хутра у тварин (линяння). Линяння та наступна зміна забарвлення обумовлені дією температурних показників на гіпофіз, що стимулює вироблення тиреотропного гормону. Це зумовлює дію на щитоподібну залозу, під дією гормонів якої наступає линяння.


Слайд #7
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #7

Норма реакції
Норма реакції — спектр експресії генів при незмінному генотипі, з якого вибирається найвідповідніший умовам середовища рівень активності генетичного апарату, що і формує специфічний фенотип.


Слайд #8
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #8

Норма реакції
Норма реакції — спектр експресії генів при незмінному генотипі, з якого вибирається найвідповідніший умовам середовища рівень активності генетичного апарату, що і формує специфічний фенотип.


Слайд #9
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #9

Характеристика модифікаційної мінливості
Оборотність — зміни зникають при зникненні специфічних умов середовища, що призвели до появи модифікації;
Груповий характер;
Зміни у фенотипі не успадковуються — успадковується норма реакції генотипу;
Статистична закономірність варіаційних рядів;
Модифікації диференціюють фенотип, не змінюючи генотип.


Слайд #10
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #10

Аналіз та закономірності модифікаційної мінливості


Слайд #11
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #11

Варіаційна крива
Графічне відображення прояву модифікаційної мінливості — варіаційна крива — відображає як діапазон варіації властивостей, так і частоту зустрічальності окремих варіант.


Слайд #12
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #12

Форми модифікаційної мінливості
Фенокопії
Фенокопії — зміни фенотипу під дією несприятливих факторів навколишнього середовища, що схожі на мутації. Генотип при цьому не змінюється. Їх причинами є тератогени — певні фізичні, хімічні (ліки тощо) та біологічні агенти (віруси) з виникненням морфологічних аномалій та вад розвитку. Фенокопії часто схожі на спадкові хвороби.


Слайд #13
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #13

Морфози
Морфози — це зміни у фенотипі під дією екстремальних факторів навколишнього середовища. Вперше морфози проявляються саме у фенотипі та можуть призводити до адаптаційних мутацій, що береться епігенетичною теорією еволюції як основа руху природного добору на основі модифікаційної мінливості.


Слайд #14
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #14

Тривала модифікаційна мінливість
Більшість модифікацій не успадковуються і є лише реакцією генотипу на умови навколишнього середовища.


Слайд #15
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #15

Регуляція тригеру модифікаціями
Як приклад довготривалої модифікаційної мінливості розглянемо оперон бактерій. Оперон — це спосіб організації генетичного матеріалу, при якому гени, які кодують сумісно або послідовно працюючі білки, об'єднуються під одним промотором.


Слайд #16
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #16

Цитоплазматичне успадковування
Цитоплазматична спадковість — це спадковість, яка полягає в потраплянні у цитоплазму речовини-індуктора, яке запускає експресію генів (активує оперон) або у ауторепродукуванні частин цитоплазми.


Слайд #17
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #17

Природний добір та його вплив на модифікаційну мінливість
Природний добір — це виживання найпристосованіших особин і поява нащадків із закріпленими вдалими змінами. Чотири типи природного добору:


Слайд #18
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #18

Природний добір та його вплив на модифікаційну мінливість
Природний добір — це виживання найпристосованіших особин і поява нащадків із закріпленими вдалими змінами. Чотири типи природного добору:


Слайд #19
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #19

Модифікаційна мінливість у житті людини
Людина, загалом, здавна використовувала знання модифікаційної мінливості, наприклад, у господарстві. При знанні певних індивідуальних особливостей кожної рослини (наприклад, потреба у світлі, воді, температурні умови) можна спланувати максимальний рівень використання (у межах норми реакції) цієї рослини — досягнути найвищої плодоносності.


Слайд #20
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #20

У комах та тварин
Збільшення рівня еритроцитів при підйомі в гори у тварин (гомеостаз)
Збільшення пігментації шкіри при інтенсивній дії ультрафіолетового випромінення
Розвиток рухового апарату у результаті тренувань


Слайд #21
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #21

Шрами (морфоз)
Зміна забарвлення колорадських жуків при тривалому впливі на їх лялечки високих чи низьких температур
Зміна забарвлення хутра у деяких тварин при зміні погодних умов
Здатність метеликів з роду Ванесса (Vanessa) змінювати своє забарвлення при змінах температури


Слайд #22
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #22

У рослин
Різна будова підводного та надводного листя у рослин водяного лютика
Розвиток низькорослих форм з насіння рівнинних рослин, вирощених у горах


Слайд #23
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #23

У бактерій
робота генів лактозного оперона кишечної палички


Слайд #24
Презентація на тему «Модефікаційна мінливість» - Слайд #24

Засмага