Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне»


Рейтинг презентації 4.75 на основі 4 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #1

Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне
Підготували:
Камілла Ружанська
Антон Коробов


Слайд #2
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #2

Мітоз
Мітоз – процес поділу ядра, при якому відбувається точний розподіл комплексу хромосом з наявною ДНК між дочірними клітинами.
Біологічне значення мітозу: дочірні клітини, що утворюються в результаті цього способу поділу, є генетично ідентичними материнській.
Мітоз забезпечує сталість хромосомного набору в ряду поколінь клітин.
Лежить в основі таких процесів, як ріст, регенерація, нестатеве розмноження та інше.


Слайд #3
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #3

Мейоз
Мейоз – процес поділу клітинного ядра з утворенням чотирьох дочірних ядер, які мають вдвоє менше хромосом. Цей поділ називають редукційним.
Мейоз є досконалим механізмом, який забезпечує сталість каріотипу видів, які розмножуються  статевим способом.
Мейоз також забезпечує спадкову мінливість організмів.


Слайд #4
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #4

Порівняння двох типів поділу клітин
Мітоз
Мейоз
1. Відбувається в клітинах
Соматичних і статевих
При утворенні гамет (статеві клітини)
2. В результаті утворюються клітини
Дві клітини дочірні, точні копії материнської
Чотири клітини (статеві) відрізняються від материнської кількістю хромосом
3. Кількість хромосом в клітинах
Диплоїдний набір хромосом (2π)
Гаплоїдний набір хромосом (π)
4. Значення
Забезпечує генетичну стабільність, ріст, безстатеве розмноження, регенерацію, заміщення клітин, індивідуальний розвиток
Забезпечує статеве розмноження, генетичну мінливість


Слайд #5
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #5

Профаза (Мітоз)
Хромосоми спіралізуються, у результаті чого стають видимі. Кожна хромосома складається з двох хроматид. Ядерна оболонка і ядерце руйнуються. У клітинах тварин центріолі розходяться до полюсів клітини.


Слайд #6
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #6

Метафаза (Мітоз)
Хромосоми розташовуються по екватору клітини, утворюється двополюсне веретено поділу.


Слайд #7
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #7

Анафаза (Мітоз)
Центромери діляться, і хроматиди (дочірні хромосоми) розходяться за допомогою ниток веретена поділу до полюсів клітини


Слайд #8
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #8

Телофаза (Мітоз)
Зникає веретено поділу. Навколо тих хромосом, які розійшлися утворюються нові ядерні оболонки. Утворюються дві дочірні клітини.


Слайд #9
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #9

Профаза (Мейоз І)
Кон'югація (обмін спадкової інформації) гомологічних хромосом (одна з яких материнська, а друга - батьківська)


Слайд #10
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #10

Метафаза (Мейоз І)
Нитки веретена поділу прикріплюються до центромерів гомологічних хромосом, які знаходяться на полюсах клітини.


Слайд #11
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #11

Анафаза та Телофаза (Мейоз І)
Розділ пар хромосом (складаються з двох хроматид) і переміщення їх до полюсів. Утворення дочірних клітин.


Слайд #12
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #12

Профаза, Метафаза та Анафаза (Мейоз ІІ)
Дочірні клітини, які утворилися в Телофазі І, проходять метотичний поділ. Центромери діляться, хроматиди хромосом обох дочірних клітин розходяться до їх полюсів.


Слайд #13
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #13

Телофаза (Мейоз ІІ)
Формування чотирьох гаплоїдних клітин.


Слайд #14
Презентація на тему «Мітоз та Мейоз. Спільне та відмінне» - Слайд #14

Висновок
У процесі мейозу підтримується постійне число хромосом і крім того відбувається поява нових з'єднань спадкових ознак у хромосомах.
При мітозі відбувається подвоєння хромосом в ході їх подовжнього розщеплення, які рівномірно розподіляються по дочірнім клітинам.
Обсяг і якість вихідної інформації не змінюється, і зберігається в повній мірі.


Завантажити презентацію