Презентація на тему «Мікроорганізми»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #1

Мікроорганізми - велика група переважно одноклітинних живих істот, видимих тільки під мікроскопом і організованих простіше, ніж тварини та рослини.


Слайд #2
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #2

Мікроорганізми відіграють винятково важливу роль у біосфері і господарської діяльності людини. З більш ніж 100 тис. видів відомих в природі мікроорганізмів людиною використовується кілька сотень, і це число зростає.


Слайд #3
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #3

З якою метою використовують мікроорганізми?
Виробництво ліків-антибіотиків;
Синтез БАВ - ферментів, вітамінів;
Виробництво кормів для тварин
і поживних речовин;
Синтез харчових добавок;
Молочна промисловість;
Виготовлення вакцин.


Слайд #4
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #4

Властивості мікроорганізмів.
Мікроорганізмам властива
спадкова мінливість - мутація. За допомогою відбору мутацій створюються активні штами, цінні для людини. Особливо широко і успішно у створенні нових штамів використовується штучний мутагенез.


Слайд #5
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #5

Особливості мікроорганізмів, як об'єктів селекції.
Використання для харчування органічних відходів;
Астрономічна за чисельністю потомство;
 Спрощена організація структури білка;
Мікроскопічні розміри;
Виключно висока швидкість розмноження;
Переважна гаплоїдність, або, навпаки, високий рівень поліплодії;
Здатність в несприятливих умовах переходити в анабіоз;
Здатність переносити високі дози мутагенів.


Слайд #6
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #6

Особливості мікроорганізмів, як об'єктів селекції.
Використання для харчування органічних відходів;
Астрономічна за чисельністю потомство;
 Спрощена організація структури білка;
Мікроскопічні розміри;
Виключно висока швидкість розмноження;
Переважна гаплоїдність, або, навпаки, високий рівень поліплодії;
Здатність в несприятливих умовах переходити в анабіоз;
Здатність переносити високі дози мутагенів.


Слайд #7
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #7

Генна інженерія.
Являє собою цілеспрямовані маніпуляції з генетичним матеріалом в клітинах мікроорганізмів - це сукупність методів впливу на ДНК, що дозволяють переносити спадкову інформацію з одного організму в інший.


Слайд #8
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #8

Отримання та передача гібридної ДНК.
1 - сегмент ДНК, 1
призначений для 465757577752341
переносу; 1
2 - ДНК донора; 1
3 - ДНК донора з 1
включеної в неї нової 1
ДНК1 (гібридна ДНК - 1
Донор) 1
4 - бактеріальна ДНК; 1
5 - кільцева ДНК в клітині бактерії; 1
6-гібридна ДНК в клітинах наступних поколінь. 1


Слайд #9
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #9

Клітинна інженерія.
Це метод
конструювання клітин нового типу шляхом гібридизації їх вмісту. Клітинна інженерія дозволяє поєднувати в одній клітці спадкові матеріали дуже далеких видів, навіть належать до різних царств.


Слайд #10
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #10

Біотехнологія.
Використання живих клітин і біологічних процесів для отримання речовин, необхідних людині, називають Біотехнологія.
Найчастіше застосовується в медицині, харчовій промисловості, також для вирішення проблем в галузі енергетики, охорони навколишнього середовища, і
в наукових дослідженнях.


Слайд #11
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #11

Одним з найбільш поширених видів молочнокислих бактерій є Streptococcus lactis. Це рухома паличка, не утворює спор, добре фарбується аніліновими барвниками і за Грамом, у молодому виді має форму стрептокока.
Молонi бактерiї


Слайд #12
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #12

У природі молочнокислі бактерії зустрічаються на поверхні рослин (наприклад, на листках, фруктах, овочах, зернах), в молоці, зовнішніх і внутрішніх епітеліальних покривах людини, тварин, птахів, риб.


Слайд #13
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #13

Молочнокислі бактерії відіграють вирішальну роль в технології молока, так як вони зброджують молочний цукор до молочної кислоти, що призводить до зниження рН і потім до згортання казеїну і до придушення чутливих до кислоти мікробів.


Слайд #14
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #14

Ще 15 років тому про генетично модифіковані організми (ГМО) мало хто знав, сьогодні продукти генної інженерії можна зустріти повселюдно. Сучасне життя людства є неможливим без досягнень у цій галузі науки.


Слайд #15
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #15

Генетично модифікований організм (ГМО) - живий організм, генотип якого був штучно змінений за допомогою методів генної інженерії. Такi зміни, як правило, проводяться в наукових чи господарських цілях.
Основним видом генетичної модифікації зараз є використання трансгенів для створення трансгенних організмів.


Слайд #16
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #16

Вакцини (лат. vaccinus коров'ячий) - препарати, одержані з мікроорганізмів або продуктів їхньої життєдіяльності; застосовуються для активної імунізації людей і тварин з профілактичною і лікувальною метою.
Основним діючим початком кожної вакцини є іммуноген, тобто корпускулярна чи розчинена субстанція, що несе на собі хімічні структури, аналогічні компонентам збудника захворювання, відповідальним за вироблення імунітету.


Слайд #17
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #17

Види вакцин
Залежно від природи іммуногена вакцини розділяються на:
Цельномікробние
Субмікробні
Генно-інженерні вакцини
Химерні
Синтетичні


Слайд #18
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #18

Мутація - стійка (тобто така, що може бути успадкована нащадками даної клітини або організму) зміна генотипу, що відбуваеться під впливом зовнішнього або внутрішнього середовища. Процес виникнення мутацій отримав назву мутагенезу.


Слайд #19
Презентація на тему «Мікроорганізми» - Слайд #19

http://www.ibp-ran.ru/Products/Kaskad_R.htm
http://sbio.info/page.php?id=42
http://box36.ru
http://www.uchportal.ru
Список использованных материалов


Завантажити презентацію