Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #1

Методи генетичних досліджень


Слайд #2
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #2

Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів.


Слайд #3
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #3

Генетика відносно молода галузь біології. Датою її народження вважають 1900 рік, коли три ботаніки, які проводили досліди по гібридизації рослин - голландець Г. де Фріз, німець К. Корренс та австрієць Е. Чермак, незалежно один від одного знайшли забуту працю чеського дослідника Грегора Менделя "Досліди над рослинними гібридами", видану в 1865 році. Вчені були вражені тим, наскільки наслідки їхніх дослідів наближались до отриманих Г. Менделем. Згодом закони спадковості, встановлені Г. Менделем, сприйняли науковці різних країн, а ретельні дослідження довели їхній універсальний характер.


Слайд #4
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #4

Назву "генетика" запропонував англійський учений У. Бетсон у 1906 році. Новий етап у розвитку генетики пов'язаний з ім'ям видатного американського генетика Т. Х. Моргана та його учнів. Підсумком їхніх досліджень стало створення хромосомної теорії спадковості, яка вплинула на подальший розвиток не лише генетики, але й біології у цілому.


Слайд #5
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #5

Методи генетичних досліджень
Генетичні дослідження здійснюють у кількох основних напрямах: вивчення матеріальних носіїв спадкової інформації — генів, а також закономірностей її зберігання і передачі нащадкам; дослідження залежності проявів спадкової інформації у фенотипі від певних умов довкілля; встановлення причин змін спадкової інформації та механізмів їх виникнення; вивчення генетичних процесів, які відбуваються в популяціях організмів.
Результати генетичних досліджень проблем спадковості й мінливості є теоретичною базою для вирішення практичних питань. Основою сучасної селекції (науки про створення нових порід і сортів) слугують уявлення про генетичні наслідки різних типів схрещування, вплив штучного добору на спадкові ознаки організмів, значення чинників довкілля для розвитку ознак тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #6

Методи генетичних досліджень
Генеалогічний
Біохімічний
Близнюковий
Цитогенетичний
Популяційно-статистичний
Гібридологічний


Слайд #7
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #7

Гібридологічний метод
Гібридологічний метод, застосований Г. Менделем, полягає в схрещуванні (гібридизація) організмів, які відрізняються за певними станами однієї чи кількох спадкових ознак. Нащадків, одержаних від такого схрещування, називають гібридами (від грец. гібрида — Суміш). Гібридизація лежить в основі гібридологічного аналізу - дослідження характеру успадкування станів ознак за допомогою системи схрещувань.


Слайд #8
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #8

Генеалогічний метод
Генеалогічний метод полягає у вивченні родоводів організмів. Це дає змогу простежити характер успадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь. Він широко застосовується в медичній генетиці, селекції тощо. За його допомогою встановлюють генотип особин і вираховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у майбутніх нащадків.


Слайд #9
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #9

Популяційно-статистичний метод
Популяційно-статистичний метод дає можливість вивчати ти частоти зустрічальності алелей у популяціях організмів, а також генетичну структуру популяцій. Крім генетики популяцій, його застосовують й у медичній генетиці для вивчення поширення певних алелей серед людей (головним чином тих, які визначають ті чи інші спадкові захворювання). Для цього вибірково досліджують частину населення певної території і статистичне обробляють одержані дані.
Наприклад, за допомогою цієї методики було виявлено, що алель, яка зумовлює дальтонізм (порушення сприйняття кольорів), трапляється у 13% жінок (з них хвороба проявляється лише у 0,5%) та у 7% чоловіків (хворі всі).


Слайд #10
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #10

Цитогенетичний метод
Цитогенетичний метод ґрунтується на дослідженні особливостей хромосомного набору (каріотипу) організмів. Вивчення каріотипу дає змогу виявляти мутації, пов'язані зі зміною як кількості хромосом, так і структури окремих із них.
Каріотип досліджують
у клітинах
на стадії метафази,
бо в цей період
клітинного циклу
структура хромосом
виражена найчіткіше.


Слайд #11
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #11

Біохімічний метод
Біохімічні методи використовують для діагностики спадкових захворювань, пов'язаних із порушенням обміну речовин. За їхньою допомогою виявляють білки, а також проміжні продукти обміну, невластиві даному організмові, що свідчить про наявність змінених генів. Відомо понад 500 спадкових захворювань людини, зумовлених такими генами (наприклад, цукровий діабет).


Слайд #12
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #12

Близнюковий метод


Слайд #13
Презентація на тему «Методи генетичних досліджень» (варіант 1) - Слайд #13

Близнюковий метод
Близнюковий метод полягає у вивченні однояйцевих близнят (організмів, які походять з однієї зиготи). Однояйцеві близнята завжди однієї статі, бо мають однакові генотипи. Досліджуючи такі організми, можна з'ясувати роль чинників довкілля у формуванні фенотипу особин: різний характер їхнього впливу зумовлює розбіжності у прояву тих чи інших станів певних ознак.