Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #1

М Е Й О З


Слайд #2
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #2

МЕЙОЗ (від греч. Meiosis - зменшення) - форма ядерного ділення, що супроводжується зменшенням числа хромосом з диплойдного( 2n) до гаплоїдного(n).
Мейоз відбувається при утворенні сперматозойдов і яйцеклітин у тварин(гаметогенез) і при утворенні спор у більшості рослин(у яких має місце чергування покоління). У деяких нижчих рослин(наприклад, водоростей) чергування поколінь немає , і мейоз відбувається при утворенні гамет.
Значення мейозу - у організмів, що розмножуються статевим шляхом, утворюється чотири статеві клітини, кожна з яких гаплоїдна. При заплідненні ядра гамет зливаються, утворюючи зиготу, яка містить постійне для кожного виду число хромосом. Крім того, в результаті мейозу створюються безліч генних комбінацій, що веде до змін в генотипі і фенотипі потомства.


Слайд #3
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #3

Тривалість інтерфази різна у різних видів. Відбувається реплікація органел, клітина збільшується в розмірах. Реплікація ДНК і гистонов в основному закінчується в премейотической інтерфазі, але часто захоплює і профазу I. Кожна хромосома представлена тепер парою хроматид, сполучених центроиерой. Хромосомний матеріал забарвлюється, але з усіх структур чітко видно тільки ядерця.
СТАДІЇ МЕЙОЗУ :
профаза I t профаза II
метафаза Ittttметафаза II
анафаза Ittttанафаза II
телофаза Ittttтелофаза II
ІНТЕРФАЗА


Слайд #4
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #4

У цю стадію хромосоми представлені ще як тонкі нитки, але до кінця лептотени починається спіралізація.
Хромосоми стають коротші і стають видимими як відособлені структури. У деяких організмів вони виглядають як нитки намист : ділянки що інтенсивно забарвлюється та ті , що не забарвлюються. Хромомери- це ті місця, де хромосомний матеріал сильно спіралізує.
ПРОФАЗА I


Слайд #5
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #5

Пара гомологічних
хромосом
Центроміри
Гомологічні хромосоми, що походять з материнської і батьківської гамет, наближаються одна до іншої відбуваєтся процес кон'югації . Ці хромосоми однакової довжини, їх центроміри займають однакове положення, і вони зазвичай містять однакову кількість генів, розташованих в однаковій лінійній послідовності. Хромомери гомологічних хромосом лежать пліч-о-пліч.
Мейоз був вперше вивчений і описаний у яйцях морських їжаків німецьким біологом  Оскаром Гертрігом у 1876  році.
У 1883  році мейоз був знову описаний, уже на хромосомному рівні, бельгійським вченим 
Едуардом фон Бенеденом . Проте важливість мейозу у спадковості була описана лише у 1890  році німецьким біологом Августом Вайсманом .


Слайд #6
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #6

Мейоз є досконалим механізмом, який забезпечує сталість каріотипу видів які розмножуються статевим способом. Завдяки двом мейотичним поділам статеві клітини мають половинний, порівняно з нестатевими, набір хромосом. А набір хромосом, характерний для організмів певного виду, відновлюється під час запліднення .
Мейоз також забезпечує спадкову мінливість організмів.


Слайд #7
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #7

ДИАКИНЕЗ
Перший поділ мейозу має такі ж стадії як і мітоз, лише додається відповідне цифрове позначення: профаза–І, метафаза–І, анафаза–І, телофаза–І.    


Слайд #8
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #8

Другий поділ мейозу позначається відповідно: профаза–ІІ, метафаза–ІІ, анафаза–ІІ, телофаза–ІІ.    Кожний з двох поділів мейозу має свої відмінності. Особливість першого поділу полягає в незвичайному і складному проходженні профази–І. Найважливішою відмінністю профази–І мейозу від профази мітозу є кон'югація гомологічних хромосом з утворенням бівалентів. Кон'югація — це прикладання відповідних ділянок гомологічних хромосом таким чином, що із 46 d-хромосом людини утворюється 23 біваленти.   Більш детально перебіг мейозу прийнято описувати на прикладі гаметогенезу (спермато- і овогенезу), коли відбувається процес дозрівання статевих клітин.


Слайд #9
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #9

Розбіжність гомологічних хромосом до протилежних полюсів клітини означає завершення першого ділення мейозу. Число хромосом в одному наборі стало менше, але хромосоми, що знаходяться на кожному полюсі, складаються з двох хроматид. Вследстие кросинговера при утворенні хіазм ці хроматиди генетично неідентичні.
У тварин і деяких рослин хроматиди деспирализуются, навколо них на кожному полюсі формується ядерна мембрана, потім починається цитокінез.
ТЕЛОФАЗА I


Слайд #10
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #10

ІНТЕРФАЗА II
Ця стадія зазвичай спостерігається тільки в тваринних клітинах. РЕПЛІКАЦІЇ ДНК НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ, інші процеси, характерні для інтерфази, йдуть.
ПРОФАЗА II
Тривалість профази II обернено пропорційна до тривалості телофази I. Ядерця і ядерні мембрани руйнуються, а хроматиди коротшають і товщають. Центріолі утворюють нитки веретена ділення. Хроматиди розташовуються таким чином, що їх довгі осі перпендикулярні осі веретена першого ділення мейозу.
2


Слайд #11
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #11

При другому діленні центромери поводяться як подвійні структури. Вони організовують нитки веретена, спрямовані до обох полюсів, і таким чином вибудовуються по екватору веретена.
МЕТАФАЗА II
АНАФАЗА II
Центромери діляться, і нитки веретена ділення розтаскують їх до протилежних полюсів. Центромери тягнуть за собою хроматиди, що відокремилися один від одного, які тепер називають хромосомами.
2


Слайд #12
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #12

Ця стадія дуже схожа з телофазою мітоза.Хромосоми деспирализуются, розтягуються і після цього погано помітні. Нитки веретена зникають, а центріолі реплицируются. Навколо кожного гаплойдного набору хромосом утворюється ядерна мембрана. В результаті подальшого цитокінезу утворюються чотири гаплойдных клітини.
ТЕЛОФАЗА II
2


Слайд #13
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #13

ВИСНОВКИ :
2n
(2c)
n
(2c)
2n
(2c)
n
(2c)
n
(c)
n
(c)
n
(c)
n
(c)


Слайд #14
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 1) - Слайд #14

Роботу виконав учень 10 класу Красилівської ЗОШ № 2 Кузніцов Євген