Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #1

Мейоз
Виконала
Учениця 10-А класу
Кузнєцова Анастасія


Слайд #2
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #2

Що таке мейоз?
Мейоз (або редукційний поділ) — особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характерний тільки статевим клітинам (не соматичним), унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану в гаплоїдний.


Слайд #3
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #3

Що таке мейоз?
Мейоз (або редукційний поділ) — особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характерний тільки статевим клітинам (не соматичним), унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану в гаплоїдний.


Слайд #4
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #4

Що таке мейоз?
Мейоз складається з двох послідовних поділів, аналогічних мітотичним (з деякими відмінностями), інтерфаза між якими вкорочена, а у рослинних клітинах може бути взагалі відсутня.


Слайд #5
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #5

Трохи історії
Мейоз був вперше вивчений і описаний у яйцях морських їжаків німецьким біологом Оскаром Гертрігом у 1876 році.
У 1883 році мейоз був знову описаний, уже на хромосомному рівні, бельгійським вченим Едуардом фон Бенеденом.
Проте важливість мейозу у спадковості була описана лише у 1890 році німецьким біологом Августом Вайсманом.


Слайд #6
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #6

Процеси мейозу


Слайд #7
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #7

Інтерфаза-І
Клітина збільшується в розмірах, активно синтезує білки та акумулює енергію в молекулах АТФ,відбувається реплікація (самоподвоєння) ДНК («копії»називаються хроматидами і тримаються разом на кшталт літери Х в зоні центромери — первинної перетяжки).


Слайд #8
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #8

Профаза-І
Під час цієї фази хромосоми починають ущільнюватися і набувають вигляду паличкоподібних структур. Після цього гомологічні хромосоми зближуються і кон'югують. Так утворюються комплекси з 4 хроматид, сполучених між собою в певних місцях, так звані тетради або біваленти. Водночас триває скорочення і ущільнення хромосом. У цей час складається враження, що в ядрі знаходиться не диплоїдний, а гаплоїдний набір хромосом. Під час кон'югації може здійснюватися і кросинговер, коли гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками. У результаті кросинговеру утворюються нові комбінації спадкового матеріалу. Таким чином, кросинговер є одним із джерел спадкової мінливості.


Слайд #9
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #9

Профаза-І
Через певний час гомологічні хромосоми починають відходити одна від одної. При цьому стає помітним, що кожна з них складається з двох хроматид. Наприкінці цієї фази гомологічні хромосоми розходяться, зникає ядерце, руйнується ядерна оболонка і починає формуватися веретено поділу.


Слайд #10
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #10

Метафаза-І
Число бівалентів удвічі менше від диплоїдного набору хромосом. Біваленти значно коротші, ніж хромосоми в метафазі соматичного мітозу, і розміщаються в екваторіальній площині. Центромери хромосом з'єднуються з нитками фігури веретена. 


Слайд #11
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #11

Анафаза-І
Нитки веретена поділу скорочуються, гомологічні хромосоми розходяться до протилежних полюсів клітини (при цьому кожна з них складається з двох хроматид).Наприкінці анафази біля кожного з полюсів клітини опиняється половинний набір хромосом.
Розходження хромосом кожної пари є подією випадковою, що є ще одним джерелом спадкової мінливості.


Слайд #12
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #12

Телофаза-І
У кожній з дочірніх клітин формується ядерна оболонка.
В клітинах тварин і деяких рослин хромосоми деспіралізуються і поділяється цитоплазма материнської клітини. В клітинах багатьох видів рослин цитоплазма може не ділитися.


Слайд #13
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #13

Наслідки мейозу-І
Унаслідок першого мейотичного циклу утворюються клітини або лише ядра з половинним порівняно з материнською клітиною набором хромосом.


Слайд #14
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #14

Наслідки мейозу-І
Унаслідок першого мейотичного циклу утворюються клітини або лише ядра з половинним порівняно з материнською клітиною набором хромосом.


Слайд #15
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #15

Інтерфаза-ІІ
Інтерфаза між першим і другими мейотичними поділами вкорочена (в клітинах багатьох рослин відсутня взагалі): молекули ДНК у цей період не подвоюються, тому клітина майже одразу переходить до другого поділу.


Слайд #16
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #16

Профаза-ІІ
Хромосоми, кожна з яких складається з двох хроматид, ущільнюються, зникають ядерця, руйнується ядерна оболонка (якщо вона була утворена), хромосоми починають пересуватися до центральної частини клітини, знову формується веретено поділу.


Слайд #17
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #17

Метафаза-ІІ
Завершується ущільнення хромосом і формування веретена поділу. Як і під час мітотичного поділу, центромери хромосом розташовані в одній площині в екваторіальній частині клітини і до них прикріплюються нитки веретена поділу.


Слайд #18
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #18

Анафаза-ІІ
Поділяються центромери хромосом, хроматиди кожної з хромосом розходяться до різних полюсів клітини і вже можуть називатися хромосомами.


Слайд #19
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #19

Телофаза-ІІ
Хромосоми знову деспіралізуються, зникає веретено поділу, формуються ядерця і ядерна оболонка.
Завершується телофаза другим поділом клітини (відбуваються процеси, обернені до профази-І).


Слайд #20
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #20

Телофаза-ІІ
Хромосоми знову деспіралізуються, зникає веретено поділу, формуються ядерця і ядерна оболонка.
Завершується телофаза другим поділом клітини (відбуваються процеси, обернені до профази-І).


Слайд #21
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #21

Наслідки мейозу-ІІ
У результаті другого мейотичного поділу кількість хромосом залишається такою ж, як і після першого, але кількість хроматид кожної з хромосом зменшується вдвічі.


Слайд #22
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #22

Наслідки мейозу-ІІ
У результаті другого мейотичного поділу кількість хромосом залишається такою ж, як і після першого, але кількість хроматид кожної з хромосом зменшується вдвічі.


Слайд #23
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #23

Біологічне значення мійозу
Мейоз є досконалим механізмом, який забезпечує сталість каріотипу видів, які розмножуються статевим способом. Завдяки двом мейотичним поділам статеві клітини мають половинний, порівняно з нестатевими, набір хромосом. Мейоз також забезпечує спадкову мінливість організмів.


Слайд #24
Презентація на тему «Мейоз» (варіант 3) - Слайд #24

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію