Презентація на тему «Медична деонтологія»


3 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #1

Медична деонтологія


Слайд #2
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #2

Медична деонтологія
Це сукупність етичних норм і принципи поведінки медичного працівника при виконанні своїх професійних обов'язків.


Слайд #3
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #3

Неухильне дотримання принципів деонтології медичним персоналом є запорукою успіху лікувальної роботи.


Слайд #4
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #4

Весь медичний персонал завжди повинен підтримувати у хворих віру в одужання.
Основою деонтології є адміністративно-регламентуючі форми норм поведінки медпрацівників, їх професійних обов'язків і організації лікувально-діагностичного процесу.


Слайд #5
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #5

Суть деонтології можна викласти такими словами:
“до хворого потрібно ставитися так, як ви хотіли б, щоб ставитись до вас”


Слайд #6
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #6

Медична етика
Це вчення про мораль медпрацівників, їх поведінку, взаємозв'язки з хворими, колегами, суспільством.


Слайд #7
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #7

Звертатись до хворого медсестра та інші, хто його доглядають, мають на “Ви”, можна також по імені та по батькові, а не “хворий” чи “хвора” або фамільярно.
Виконувати процедури, розмовляти з хворим медпрацівники мають доброзичливо.


Слайд #8
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #8

Порушення правил деонтології може призвести до виникнення такої патології:
Ятрогенія – розлад психіки хворого та виникнення в нього патологічного стану, обумовленого необережними висловлюваннями чи діями медичних працівників.


Слайд #9
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #9

Не можна зловживати в присутності хворого професійними, особливо жаргонними термінами, які можуть травмувати психіку хворого.


Слайд #10
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #10

Ятрогенія
Однією з форм ятрогенії є так звана німа форма – вона виникає як наслідок бездіяльності або неуваги персоналу до хворого, нетлумачення йому діагнозу, тоді він спробує отримати інформацію з інших джерел, і відомості можуть бути спотворені.


Слайд #11
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #11

Під час госпіталізації слід враховувати проблему сумісності пацієнтів.
Егротогенія – це взаємний вплив пацієнтів, який може бути позитивним або негативним.


Слайд #12
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #12

Біоетика – міждисциплінарна область сучасних наукових досліджень.


Слайд #13
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #13

Медична деонтологія включає в себе:
Питання дотримання лікарської таємниці
Заходи відповідальності за життя і здоров'я хворих
Проблеми взаємин у медичному співтоваристві
Проблеми взаємин з хворими та їхніми родичами
Правила щодо інтимних зв'язків між лікарем і пацієнтом, розроблені Комітетом з етичних і правових питань при Американської медичної асоціації:
Інтимні контакти між лікарем і пацієнтом, що виникають під час лікування, аморальн


Слайд #14
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #14

Юридична деонтологія
Також існує юридична деонтологія, що представляє собою науку, що вивчає питання моралі і етики в області юриспруденції (вважається, що норми права збігаються з нормами моралі не на всі 100%, а тільки приблизно на 80%)
Високі морально-етичні принципи, чітке дотримання деонтологічних норм лікарями та середнім медичним персоналом мають величезне значення для ефективного лікування хворих.


Слайд #15
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #15

Тести
1. Міждисциплінарна область сучасних наукових досліджень – це…
2.одна з форм ятроенії, що виникає як наслідок бездіяльності або неуваги персоналу до хворого-це…
3.Медична деонтологія включає в себе…
4. вчення про мораль медпрацівників, їх поведінку, взаємозв'язки з хворими, колегами, суспільством – це…
5. Це сукупність етичних норм і принципи поведінки медичного працівника при виконанні своїх професійних обов'язків.
6.медичний працівник, який допустив розголошення фахової таємниці є …


Слайд #16
Презентація на тему «Медична деонтологія» - Слайд #16

7.взаємний вплив пацієнтів, який може бути позитивним або негативним.
8. наука, що вивчає питання моралі і етики в області юриспруденції
9.фізична і психічна недоторканність при наданні медичної допомоги
10. що може спричинити вживання професіональних жаргонів лікарями у пацієнтів
11. Основою деонтології є …


Завантажити презентацію