Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #1

Кругообіг речовин у природі


Слайд #2
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #2

Кругоо́біг речови́н і ене́ргії — багаторазова участь речовин і енергії в процесах, які протікають в географічній оболонці планети.
Розрізняють геологічний кругообіг і біологічний, який відбувається між організмами і середовищем існування.


Слайд #3
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #3

Взаємодія основних форм життєдіяльності.
Базові предметні характеристики
Речовина
Енергія
Інформація
Збереження
Конституція
Енергетичний баланс
Стереотип
Відтворення
Обмін речовин
Енергообмін
Зворотній зв'язок
Розвиток
Асиміляція
Активізація
Випереджувальне відображення
Руйнування
Дисиміляція
Мінімізація енергії
Гальмування


Слайд #4
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #4

Біологічний кругообіг
Під біологічним кругообігом речовин розуміють надходження речовин і хімічних елементів з ґрунту й атмосфери до живих організмів, утворення в цих тілах нових складних сполук та їх повернення з організмів або продуктів їх розкладу до ґрунту й атмосфери


Слайд #5
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #5

Біологічний кругообіг
Під біологічним кругообігом речовин розуміють надходження речовин і хімічних елементів з ґрунту й атмосфери до живих організмів, утворення в цих тілах нових складних сполук та їх повернення з організмів або продуктів їх розкладу до ґрунту й атмосфери


Слайд #6
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #6

Геологічний кругообіг
Геологічний кругообіг - це обмін речовинами між сушею та Світовим океаном. Насамперед відбувається глобальна циркуляція води, тобто спочатку випадання атмосферних опадів, потім - поверхневий та підземний стік, інфільтрація, випаровування і врешті-решт - конденсація; потім знову випадають опади.


Слайд #7
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #7

Геологічний кругообіг
Геологічний кругообіг - це обмін речовинами між сушею та Світовим океаном. Насамперед відбувається глобальна циркуляція води, тобто спочатку випадання атмосферних опадів, потім - поверхневий та підземний стік, інфільтрація, випаровування і врешті-решт - конденсація; потім знову випадають опади.


Слайд #8
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #8

Вплив антропогенного фактора на колообіг.
Людина небувало прискорила колообіг деяких речовин - родовища заліза, цинку, свинцю інших елементів, які природа накопичувала мільйони років, швидко вичерпуються.
Антропогенна дія робить помітний вплив на круговорот кисню в біосфері. З розвитком промисловості і транспорту кисень використовується на процеси горіння.


Слайд #9
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #9

Вплив антропогенного фактора на колообіг.
Людина небувало прискорила колообіг деяких речовин - родовища заліза, цинку, свинцю інших елементів, які природа накопичувала мільйони років, швидко вичерпуються.
Антропогенна дія робить помітний вплив на круговорот кисню в біосфері. З розвитком промисловості і транспорту кисень використовується на процеси горіння.


Слайд #10
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #10

Кількість опадів в промислових регіонах, як правило, збільшується. Причиною цього служить велика кількість найдрібніших частинок мінеральних речовин, прискорюючих конденсацію водяної пари.
Інший приклад — посилення стоку води в результаті знищення рослинного покриву.


Слайд #11
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #11

Кількість опадів в промислових регіонах, як правило, збільшується. Причиною цього служить велика кількість найдрібніших частинок мінеральних речовин, прискорюючих конденсацію водяної пари.
Інший приклад — посилення стоку води в результаті знищення рослинного покриву.


Слайд #12
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #12

Кругообіг вуглецю
Вуглеце́вий цикл (англ. Carbon cycle) — кругообіг вуглецю (у різних формах, наприклад, у вигляді двоокису вуглецю) між атмосферою, океаном, біосферою та надрами Землі.
Колообіг вуглецю у природі включає біологічний цикл, виділення СО2 в атмосферу при згорянні палива, із вулканічних газів, гарячих мінеральних джерел, із поверхневих шарів океанічних вод та ін.


Слайд #13
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #13

Кругообіг вуглецю
Вуглеце́вий цикл (англ. Carbon cycle) — кругообіг вуглецю (у різних формах, наприклад, у вигляді двоокису вуглецю) між атмосферою, океаном, біосферою та надрами Землі.
Колообіг вуглецю у природі включає біологічний цикл, виділення СО2 в атмосферу при згорянні палива, із вулканічних газів, гарячих мінеральних джерел, із поверхневих шарів океанічних вод та ін.


Слайд #14
Презентація на тему «Кругообіг речовин у природі» (варіант 1) - Слайд #14