Презентація на тему «Круглі черви»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #1

Презентаціяна тему
Круглі черви, Нематоди абоtt Первиннопорожнинні


Слайд #2
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #2

Біологічна класифікація
Домен:
Еукаріоти (Eukaryota)
Царство:
Тварини (Animalia)
Справжні багатоклітинні(Eumetazoa)
Двобічно-симетричні(Bilateralia)
Первиннопорожнинні (Protostomia)
Тип:
Нематода (Nematoda)


Слайд #3
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #3

Для тварин, які відносяться до цього типу властиві:
тришаровість, тобто розвиток екто-, енто- і ме­зодерми у ембріонів;
наявність пер­винної порожнини тіла і епітеліально-мускульного мішка;
двобічна симетрія;
видовжене несегментоване тіло, яке на поперечному розрізі круглясте;
наявність систем органів — м'язової, травної, нервової і статевої;
роздільностатевість;
поява тре­тього, заднього відділу травної систе­ми і анального отвору.
нервова система складається з навкологлоткового кільця і нервових стовбурів, сполучених поперечними перемичками.
живуть у всіх середовищах існування


Слайд #4
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #4

Круглі черви, Нематоди або ttttttt Первиннопорожнинні
на відміну від плоских червів, мають первинну порожнину тіла, вона заповнена рідиною і виконує роль гідроскелета, це більш організована група тварин, що має ряд прогресивних рис організації;


Слайд #5
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #5

Середовище існування
поширені по всій земній кулі,
вони живуть в найрізноманітніших умовах – у морях, прісних водах, ґрунті;
багато з них – паразити людини, тварин і рослин


Слайд #6
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #6

ФОРМА ТІЛАРОЗМІРИ СИМЕТРІЯ
тіло нематод витягнуте, нитко- чи веретеноподібне, у поперечному перерізі округле, має білатеральну симетрію;
розміри тіла нематод варіюють від часток міліметра (наприклад, у мешканців ґрунту)
до 8 м (у паразита кашалота)


Слайд #7
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #7

ЗОВНІШНЯ БУДОВА ПОКРИВИ ТІЛА
у круглих червів – шкірно-м'язовий мішок;
назовні клітини покривного епітелію виділяють багатошарову кутикулу - щільний неклітинний утвір; вона також захищає тіло від ушкоджень твердими частинками ґрунту, а також від шкідливої дії хімічних речовин довкілля або травних соків хазяїна


Слайд #8
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #8

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ
первинна порожнина тіла – простір між зовнішніми покривами і кишечником, в якому лежать внутрішні органи


Слайд #9
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #9

Рух нематоди


Слайд #10
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #10

Розмноження і розвиток
для круглих червів характерна роздільностатевість,
а в деяких групах виражений статевий диморфізм;
запліднення внутрішнє, йому передує спарювання;
самки зазвичай відкладають яйця, з яких виходить личинка;
оскільки кутикула у нематод нерозтяжна і перешкоджає росту тварин, личинка декілька разів линяє;
доролі черви не линяють, а отже, не ростуть


Слайд #11
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #11

Цикл розвитку аскариди


Слайд #12
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #12

Нервова система
Нервова система складається з навкологлоткового кільця, від якого від­ходять нервові стовбури — спинний, черевний і 4 бічні. Стовбури сполучені між собою комісурами. Органи відчуттів розвинені слабо.


Слайд #13
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #13

Кровоносна і дихальна системи від­сутні, що вказує на примітивність організації нематод. Дихання здійс­нюється через покриви або біоенерге­тичний процес відбувається за типом аноксибіозу (бродіння). Особливістю є те, що вони хоч і дихають покривами тіла їхнє дихання є анаеоробним, тобто майже не здійснюється.
Кровоносна та дихальна системи


Слайд #14
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #14

СИСТЕМА ВИДІЛЕННЯ складається з двох довгих канальців, які проходять по боках тіла всередині покривної тканини і відкриваються назовні спільним видільним отвором
Видільна система


Слайд #15
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #15

Травна система
травна система наскрізна - має вигляд трубки, що починається ротовим отвором, а закінчується анальним; завдяки наскрізному кишечнику обмін речовин стає інтенсивнішим, адже виведення неперетравлених решток не заважає надходженню нових порцій їжі      


Слайд #16
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #16

ЗНАЧЕННЯ
нематоди - одні з найчисленніших мешканців ґрунту;
вони – сапротрофи, пропускаючи органічні речовини через свій кишечник, сприяють утворенню гумусу
хижі та паразитичні нематоди зменшують чисельність видів безхребетних тварин, серед яких є шкідники; деяких з них людина використовує в біологічному методі боротьби


Слайд #17
Презентація на тему «Круглі черви» - Слайд #17

Профілактика зараження паразитичних червів.


Завантажити презентацію