Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #1

Тема: Кровообіг і
лімфообіг людини
Виконала
Учениця 9 класу
Тхір Софія


Слайд #2
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #2

Кровоо́біг — процес постійної циркуляції крові в , що забезпечує його життєдіяльність. Кровоносну систему організму іноді об'єднують із лімфатичною системою в кардіоваскулярну систему.
Кровообіг


Слайд #3
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #3

Система органів кровообігу
Серце
Кровоносні судини
артерії вени капіляри


Слайд #4
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #4

Судини, які беруть початок від серця називаються артерії. Вони несуть кров до всіх органів. Стінка цих судин складається із трьох шарів: внутрішнього – ендотелію; середнього – м'язового та зовнішнього – сполучнотканинного. За рахунок скорочення або розслаблення м'язів, може змінюватися просвіт судин.
Артерії


Слайд #5
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #5

Судини, які несуть кров від органів та тканин до серця називаються венами. Їхня стінка має також три шари, але вони тонші і менш еластичні. У просвіті великих вен наявні кишенькові клапани, які перешкоджають зворотному току крові.
Вени


Слайд #6
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #6

Найдрібніші судини, стінки яких утворені лише одним шаром плоских епітеліальних клітин називаються капілярами. У них відбувається обмін речовин між кров'ю і клітинами тіла. По всьому організму капіляри утворюють капілярні сітки.
Капіляри


Слайд #7
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #7

Мале коло кровообігу
Починається з правого шлуночка легеневим стовбуром, який поділяється на дві легеневі артерії. Вони несуть кров до легень, де вона збагачується киснем.
Повертається кров по 4 легеневих венах, які впадають у ліве передсердя.


Слайд #8
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #8

У легенях відбувається обмін газами: кисень переходить до крові, а вуглекислий газ – до легень, а потім видихається, тобто венозна кров перетворюється на артеріальну.
Мале коло кровообігу


Слайд #9
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #9

Велике коло кровообігу
Починається з лівого шлуночка аортою, яка поділяється на дрібніші артерії, що несуть кров до всіх органів, крім легень. Закінчується коло двома порожнистими венами, які впадають у праве передсердя.


Слайд #10
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #10

Рухаючись по тілу, кров артерій віддає кисень та поживні речовини клітинам тіла та із артеріальної перетворюється на венозну.
Велике коло кровообігу


Слайд #11
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #11

Кров рухається по судинах в результаті ритмічної роботи серця. Ця робота створює і підтримує різницю тиску в судинах. У аорті тиск = 120-150 мм рт.ст., у великих артеріях до 120 мм рт.ст., у порожнистих венах – 3-8 мм рт.ст. Така різниця тисків і є основною причиною руху крові по організму.
Рух крові по судинах


Слайд #12
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #12

Артеріальний тиск
Під час скорочення серця кров під тиском виштовхується в артерії. У аорту з тиском 120 мм рт.ст., у легеневу артерію – 25 мм рт.ст. Це систолічний тиск.
Під час розслаблення серця тиск у аорті та великих артеріях становить 80 мм рт.ст., а в легеневій артерії –10 мм рт.ст. Це діастолічний тиск.


Слайд #13
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #13

К Р О В О О Б І Г
Артеріальний тиск


Слайд #14
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #14

Швидкість руху крові
Швидкість крові в усіх судинах неоднакова: в аорті – 0,5 мсек, а в капілярах – 0,5-10 ммсек. Мала швидкість в капілярах забезпечує достатній час для обміну речовин між кров'ю та клітинами.


Слайд #15
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #15

Пульс
Ритмічні коливання стінки артеріальних судин, викликані тиском крові в аорті під час систоли, називають артеріальним пульсом.
Частота пульсу у дорослої людини становить 60-75 ударів на хвилину.


Слайд #16
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #16

Регуляція кровообігу
Здійснюється регуляція нервовою системою та гуморальними чинниками. Нервові волокна симпатичного відділу іннервують більшість артерій і вони звужуються, а судини серця розширюються.
Гормон надниркових залоз – адреналін – звужує судини шкіри і черева, а судини серця розширює.


Слайд #17
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #17

Регуляція кровообігу
Інтенсивність кровообігу залежить від
фізичних навантажень, температури
тіла, емоційного стану, вживання певних хімічних речовин …
Порушення кровообігу призводить до складних змін у здоров'ї людини.


Слайд #18
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #18

Види кровотеч


Слайд #19
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #19

Л І М Ф О О Б І Г
Лімфатична система
Починається лімфатична система із сліпо замкнених лімфатичних капілярів, які розташовані між клітинами.
Зливаючись, ці капіляри утворюють лімфатичні судини, що впадають до венозної системи.


Слайд #20
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #20

Лімфа – прозора рідина, що за хімічним
складом подібна до плазми крові.
Лімфатична система


Слайд #21
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #21

Чи знаєте ви, що ...
… у худих людей серце розташовується вертикальніше, у гладких – горизонтальніше, неначе “лежить” на діафрагмі, а у нормальних за масою тіла людей, серце займає косе положення.
… алкоголь руйнує клітини серцево-судинної системи, міокард швидко слабне і розвивається серцева недостатність.


Слайд #22
Презентація на тему «Кровообіг і лімфообіг людини» - Слайд #22

Кінець
Дякую за увагу!


Завантажити презентацію