Презентація на тему «Клітини» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #1

Клітини


Слайд #2
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #2

Клітина – найменша жива система, яка може здійснювати життєві функції. Тому клітину називають основною структурно-функціональною одиницею живого.
Переважна більшість живих організмів побудовані з клітин: одноклітинні з однієї, а багатоклітинні з великої кількості клітин.


Слайд #3
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #3

Вперше побачити клітини стало можливим у ХVІ-ХVІІ ст., коли було винайдено мікроскоп Захаром Янсеном.
Побачив і описав клітину англійський вчений-фізик Роберт Гук. Спочатку їх було названо комірками.


Слайд #4
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #4

Пересвідчитись у тому, що рослини побудовані з клітин можна, навіть, не маючи мікроскопа. Взяти дуже стигле яблуко, м'якоть кавуна, апельсину, болгарський перець і подивитись на них уважно. Клітини досить добре видно.


Слайд #5
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #5

Цитологія – наука про будову та процеси життєдіяльності клітин.


Слайд #6
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #6

Методи цитологічних досліджень:
Світлова мікроскопія
Електронна мікроскопія
Авторадіографія
Метод культури клітин
Метод мікрохірургії


Слайд #7
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #7

Світлова мікроскопія
Метод світлової мікроскопії ґрунтується на тому,що через прозорий чи напівпрозорий об'єкт дослідження проходять промені світла, які згодом потрапляють на систему лінз об'єктива та окуляра. Лінзи зорово збільшують об'єкт дослідження. Кратність збільшення можна визначити як добуток збільшень об'єктива і окуляра. Наприклад, якщо лінзи окуляра забезпечують збільшення в 10 разів, а об'єктива - в 40, то загальне збільшення об'єкта досліджень становитиме 400 разів. Сучасні світлові мікроскопи можуть забезпечувати збільшення об'єктів у 2-3 тис. разів.


Слайд #8
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #8

Електронна мікроскопія
Виконує збільшення об'єктів в понад 500 000
разів, дозволяє вивчити молекулярну будову клітинних структур.


Слайд #9
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #9

Авторадіографія
  Метод, за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний об'єкт чутливу до іонізуючого проміння фотоемульсію; радіоактивні речовини при цьому немовби самі себе фотографують.


Слайд #10
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #10

Метод культури клітин
Дозволяє вивчати процеси життєдіяльності клітини без втручання в живий організм , отримувати необхідні речовин


Слайд #11
Презентація на тему «Клітини» (варіант 1) - Слайд #11

Метод мікрохірургії
Дозволяє здійснити операції на живій клітині