Презентація на тему «Клітинна інженерія» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Клітинна інженерія» (варіант 2) - Слайд #1

— це самостійна галузь біологічних та медичних наук, в завдання входить створення нових, не існуючих раніше в природі клітин із заданими властивостями.
розробка методів
штучного злиття клітин,
що ростуть в культурі;
ефективна трансфекція
соматичних та
статевих клітин
отримання реконструйованих клітин
шляхом злиття – об'єднання ядра
та цитоплазми від різних клітин
у раніше невідомих комбінаціях
Історично клітинна інженерія
пройшла наступні етапи:
Клітинна інженерія


Слайд #2
Презентація на тему «Клітинна інженерія» (варіант 2) - Слайд #2

Типові
гібридні
Клітини:
гетерокаріон – tце гібридна клітина, яка містить у ttсвоїй цитоплазмі два або декілька ttрізних чи однакових ядер
синкаріон – tце гібридна клітина, в якій пройшло ttоб'єднання хромосом різних tttклітин в одне ядро.
гібридна клітина, що включає в себе каріопласт (ядро, оточене тонким шаром цитоплазми) + цитопласт (без'ядерна цитоплазма);
цибрид — гібридна клітина, що включає в себе цілу клітину + цитопласт іншої клітини;
каріобрид — гібридна клітина, що включає в себе цілу клітину + каріопласт іншої клітини
Особливі
типи
гібридних
клітин:.
Розрізняють наступні гібридні клітини:


Слайд #3
Презентація на тему «Клітинна інженерія» (варіант 2) - Слайд #3

1.
Використання інактивного вірусу Сендай, який відноситься до групи вірусів парагрипу, який інактивований УФ–випромінюванням. Цей метод вже майже не використовується (лише у тих випадках, коли клітини іншими методами не зливаються — при роботі з ядерними еритроцитами птахів).
Основний метод — використання поліетиленгліколю (ПЕГ). Це стандартний спосіб, який використовується при злитті клітин тварин та рослин, між собою та один з одним. При отриманні гібридом.
Злиття клітин з використанням лазерного та нейтронного опромінення.
Електрозлиття — клітини попередньо зближені між собою, піддають впливу електричного поля; спочатку проходить об'єднання мембран, потім об'єднуються цитоплазми і формується гібридна клітина.
2.
4.
3.
Основні методи злиття клітин


Слайд #4
Презентація на тему «Клітинна інженерія» (варіант 2) - Слайд #4

1.
2.
Авдин – біоновий метод. Клітини одного типу (мієлома) з'єднують з авдином, клітини іншого типу (імунні лімфоцити) безпосередньо або через антитіла з'єднують з біотином (вітамін Н). Такі мічені клітини у суспензії з'єднуються попарно і в результаті дії електричного поля, в яке їх поміщають, утворюються гібридомні клітини.
Метод проточної цитометрії.
Цей метод застосовують:
а) для виділення клітин, що знаходяться на певній стадії клітинного циклу та їх синхронізації. Отримані таким шляхом клони життєздатні і дають початок клітинним клонам;
б) для відбору (селекції гібридних клітин).
Не всі клітини, що піддаються різним впливам для злиття, зливаються. Для видалення клітин, що не злилися, суміш гібридних і клітин, що не злилися, вирощують на селективному середовищі, де виживають лише гібридні клітини
Нові методи злиття


Слайд #5
Презентація на тему «Клітинна інженерія» (варіант 2) - Слайд #5

Першим
практичним застосування досягнень клітинної інженерії стала розробка гібридомної технології та отримання з її допомогою моноклональних антитіл.
Другим
практичним застосуванням досягнень клітинної інженерії є доказ можливості направленої генетичної трансформації соматичних та статевих клітин тварин і рослин та отримання таким шляхом клітин-продуцентів заданих білкових продуктів.


Завантажити презентацію