Презентація на тему «Клітина Рослини»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #1

К Л І Т И Н А
Р О С Л И Н


Слайд #2
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #2

КЛІТИНИ РОСЛИН
Клітини є цеглинками,
з допомогою яких зводиться
будівля рослини.
К.Тімірязєв


Слайд #3
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #3

КЛІТИНИ РОСЛИН
Клітина – найменша жива система, яка може здійснювати життєві функції. Тому клітину називають основною структурною і функціональною одиницею живого.
Переважна кількість живих організмів побудовані з клітин: одноклітинні з однієї, а багатоклітинні з великої кількості.


Слайд #4
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #4

КЛІТИНИ РОСЛИН
Вперше побачити клітини стало можливим у ХVІ-ХVІІ ст., коли було винайдено мікроскоп. Уперше побачив і описав клітину англійський вчений-фізик Роберт Гук. tСпочатку їх було названо комірками.


Слайд #5
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #5

КЛІТИНИ РОСЛИН
Що бачив Р.Гук і що можемо бачити ми.


Слайд #6
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #6

КЛІТИНИ РОСЛИН
Сьогодні мікроскопи є світлові, скануючі, електронні. Вони досконалі настільки, що немає ні єдиного дрібного, мікроскопічного природного тіла, якого не можна було б розглянути.
Науку про будову, функції та різноманітність клітин називають
ц и т о л о г і я від латинської мови “китос, цитос” – клітина, “логос” – наука.


Слайд #7
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #7

КЛІТИНИ РОСЛИН
Мікроскопи


Слайд #8
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #8

КЛІТИНИ РОСЛИН
Пересвідчитись у тому, що рослини побудовані з клітин можна, навіть, не маючи мікроскопа. Взяти дуже стигле яблуко, м'якіть кавуна, апельсину, болгарський перець і подивитись на них уважно. Клітини досить добре видно.


Слайд #9
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #9

У тілі багатоклітинних організмів клітини спеціалізуються на виконанні окремих життєвих функцій, у зв'язку з цим набувають відмінностей у будові. Вони можуть мати різні розміри, форму, забарвлення…
Наприклад, клітини …………..
КЛІТИНИ РОСЛИН


Слайд #10
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #10

КЛІТИНИ РОСЛИН
Особливостями будови рослинної клітини є: - наявність міцної клітинної оболонки;
цитоплазми;
органел;
ядра.
Будова клітини


Слайд #11
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #11

КЛІТИНИ РОСЛИН
Будова клітини


Слайд #12
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #12

КЛІТИНИ РОСЛИН
Будова клітини


Слайд #13
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #13

КЛІТИНИ РОСЛИН
Будова клітини


Слайд #14
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #14

КЛІТИНИ РОСЛИН
Будова клітини


Слайд #15
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #15

КЛІТИНИ РОСЛИН
Будова клітини


Слайд #16
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #16

КЛІТИНИ РОСЛИН
Будова клітини


Слайд #17
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #17

Клітинна оболонка – це частина клітини, що відокремлює її від довкілля та здійснює з ним обмін речовин. tДо її складу входить целюлоза, що надає міцності клітині, слугує опорою та запобігає розриву клітини. Оболонка також визначає розмір і форму клітини.
В оболонці є пори, через які здійснюється зв'язок між сусідніми клітинами за допомогою цитоплазматичних містків – плазмодесмів.
КЛІТИНИ РОСЛИН
Клітинна оболонка


Слайд #18
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #18

Цитоплазма – внутрішнє середовище клітини. Особливістю її є напіврідкий стан, що забезпечує здатність до внутрішньоклітинного руху. Завдяки цьому цитоплазма здійснює транспорт речовин.
У ній занурені всі складові частини – органели і накопичуються запасні поживні речовини.
КЛІТИНИ РОСЛИН
Цитоплазма


Слайд #19
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #19

Органели – постійні структури клітини, які виконують властиві їм функції і клітина існує як єдине ціле. Найхарактернішими серед них є: вакуолі, пластиди, мітохондрії, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі…
КЛІТИНИ РОСЛИН
Органели


Слайд #20
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #20

КЛІТИНИ РОСЛИН
Вакуолі – органели, заповнені клітинним соком. Це рідина, що є розчином цукрів, мінеральних солей, органічних кислот, пігментів та інших речовин.
У молодих клітинах їх може бути декілька, а в старих одна і досить велика, що притискує до оболонки весь інший вміст цитоплазми.
Вакуолі


Слайд #21
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #21

Пластиди – органели, що наявні лише в рослинних клітинах. Вони є трьох типів:
хлоропласти – зеленого кольору, завдяки наявності хлорофілу;
хромопласти – різнобарвні – червоні, жовті, помаранчеві…
лейкопласти – безбарвні.
Пластиди
КЛІТИНИ РОСЛИН


Слайд #22
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #22

Ядро– це округле тільце, що регулює всі процеси життєдіяльності клітини. Воно зберігає спадкову інформацію, що міститься в організмі рослини.
КЛІТИНИ РОСЛИН
Ядро
Ядро


Слайд #23
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #23

КЛІТИНИ РОСЛИН
Основними процесами, що забезпечують життя рослинних клітин є:
обмін речовин;
транспорт речовин;
дихання;
ріст;
поділ клітини…


Слайд #24
Презентація на тему «Клітина Рослини» - Слайд #24

КЛІТИНИ РОСЛИН
Характерною рисою рослин є здатність до фотосинтезу, що здійснюється в хлоропластах.


Завантажити презентацію