Презентація на тему «Історія розвитку генетики»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #1

Історія розвитку генетики.


Слайд #2
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #2

Зародження генетики
Судячи з археологічних даних, вже 6000
років тому люди розуміли, що деякі ознаки
організму передаються із покоління в покоління.
На вавілонських глиняних табличках
вказувались можливі ознаки при
схрещуванні коней.
Але залишалось незрозумілим, як
можуть спадкові ознаки передаватися
через такі дрібні частинки протоплазми –
сперматозоїди та яйцеклітини, з яких потім
утворюється новий організм.


Слайд #3
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #3

Перші дослідження з генетики рослин
були виконані Йозефом Готлібом
Кельрейтером (1733-1806) в Росії.
Він здійснював експерименти по
схрещуванню різних форм тютюну.
Результати гібридизації свідчили про
велику перевагу гібридних рослин
над батьківськими рослинами.
Зародження генетики


Слайд #4
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #4

Дослідження по схрещуванню рослин в ХІХ ст. значно розширились. Дослідники М.Сажре, Ш.Ноден у Франції, Т.Найт в Англії, А.Гертнер в Германії проводили внутрішньовидові та міжвидові схрещування рослин та встановили збільшення різноманіт-
ності ознак у потомстві гібридів.
Зародження генетики


Слайд #5
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #5

М.Сажре першим дав уявлення про контрастні або альтернативні (взаємопротилежні) ознаки. Він побудував ряди контрастних пар батьківських ознак для деяких видів рослин.
Зародження генетики


Слайд #6
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #6

Наука про спадковість та мінливість розпочинає свою дійсну історію з відкриття
Грегора Менделя.
Зародження генетики


Слайд #7
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #7

Зародження генетики
За об'єкт дослідження Г.Мендель обрав звичайний посівний горох. Вибір його у зручності вирощування, великій різноманітності форм, здатності до самозапилення.
На відміну від своїх попередників він поставив перед собою завдання вивчати успадкування не комплексу ознак, а окремих взаємопротилежних ознак. Це давало можливість одержувати більш чіткі результати.
На проведення експерименту було потрачено 10 років.


Слайд #8
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #8

Зародження генетики
В результаті досліджень були сформульовані основні закономірності успадкування ознак .
Це описано у праці “ Досліди над рослинними гібридами”. Вона побачила світ у 1865 році.


Слайд #9
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #9

Тільки через 35 років відкриті Г.Менделем
закономірності успадкування ознак були
перевідкриті заново незалежно один від одного ученими:
Г. де Фріз Е. Чермак К. Корренс
Голландія Австрія Германія
Зародження генетики


Слайд #10
Презентація на тему «Історія розвитку генетики» - Слайд #10

І розпочався бурхливий період розвитку науки про спадковість та мінливість, яку
з 1900 року стали називати Генктикою
Термін запропонував У.Бетсон
Зародження генетики


Завантажити презентацію