Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип»


Рейтинг презентації 3.44 на основі 9 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #1

Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип людини


Слайд #2
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #2

Хромосома — це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНК клітини. Всі хромосоми містять дуже довгий безперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-молекулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжнінуклеотидні послідовності.


Слайд #3
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #3

Хромосоми можуть перебувати в двох структурно-функціональних станах: в конденсованому (спіралізованому) та деконденсованому (деспіралезованому). В інтерфазі хромосоми живої клітини невидимі, спостерігати можна лише гранулихроматину, бо в цей період хромосоми частково або повністю деконденсовані. Це є їхнім робочим станом, бо в більш дифузномухроматині активніші процеси синтезу. Під час мітотичного поділу клітини, коли відбувається конденсація хроматину, хромосоми добре помітні.


Слайд #4
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #4

Хроматином називають комплекс ДНК та білків. До складу хроматину входять два типи білків—гістонові та негістонові.


Слайд #5
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #5

Будова Хромосоми


Слайд #6
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #6

Хроматида
Хроматида (від грец. Chroma - колір, фарба і eidos - вид) - структурний елемент хромосоми, що формується в інтерфазі ядра клітини в результаті подвоєння (реплікації) хромосоми.


Слайд #7
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #7

Центромера
Центромера - ділянка хромосоми, що характеризується специфічною послідовністю нуклеотидів і структурою. Центромера відіграє важливу роль в процесі розподілу клітинного ядра і в контролі експресії генів.
Центромера бере участь у з'єднанні сестринських хроматид, формуванні кінетохора, кон'югації гомологічних хромосом і залучена в контроль експресії генів.


Слайд #8
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #8

Каріотип
Каріотип - сукупність ознак хромосомного набору, характерна для кожного біологічного виду. До таких ознак відносяться число, розмір і форма хромосом, положення на хромосомах первинної перетяжки (центромери), наявність вторинних перетяжок, чергування гетерохроматиновых і эухроматиновых ділянок та ін. Каріотип служить "паспортом" виду, що надійно відрізняє його від каріотипів інших видів. 


Слайд #9
Презентація на тему «Хромосоми.Будова Хромосом.Каріотип» - Слайд #9

Набір хромосом (праворуч) і систематизований жіночий каріотип 46 XX (ліворуч). Одержано методом спектрального каріотипування.
При вивченні каріотипу, яке проводять на стадії метафази клітинного циклу, використовують  мікрофотографування, спеціальні способи забарвлення хромосом та інші методи. Результати представляють у виді каріограмми (систематизоване розташування хромосом, вирізаних з мікрофотографії) або ідіограми - схематичного зображення хромосом, розташованих в ряд у міру убування їх довжини. Порівняльний аналіз каріотипів використовують в каріосистематиці для визначення шляхів еволюції каріотипів, з'ясування походження домашніх тварин і культурних рослин, для виявлення хромосомних аномалій, що ведуть до спадкових хвороб, і т. д.