Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2) - Слайд #1

Хромосоми.Каріотип людини


Слайд #2
Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2) - Слайд #2

Хромосома — це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНК клітини. Всі хромосоми містять дуже довгий безперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-молекулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжнінуклеотидні послідовності.


Слайд #3
Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2) - Слайд #3

Хромосоми можуть перебувати в двох структурно-функціональних станах: в конденсованому (спіралізованому) та деконденсованому (деспіралезованому). В інтерфазі хромосоми живої клітини невидимі, спостерігати можна лише гранули хроматину, бо в цей період хромосоми частково або повністю деконденсовані.


Слайд #4
Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2) - Слайд #4

Хроматином називають комплекс ДНК та білків. До складу хроматину входять два типи білків—гістонові та негістонові.


Слайд #5
Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2) - Слайд #5

Будова Хромосоми


Слайд #6
Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2) - Слайд #6

Хроматида
Хроматида (від грец. Chroma - колір, фарба і eidos - вид) - структурний елемент хромосоми, що формується в інтерфазі ядра клітини в результаті подвоєння (реплікації) хромосоми.


Слайд #7
Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2) - Слайд #7

Центромера
Центромера - ділянка хромосоми, що характеризується специфічною послідовністю нуклеотидів і структурою. Центромера відіграє важливу роль в процесі розподілу клітинного ядра і в контролі експресії генів.


Слайд #8
Презентація на тему «Хромосоми» (варіант 2) - Слайд #8

Каріотип
Каріотип - сукупність ознак хромосомного набору, характерна для кожного біологічного виду. До таких ознак відносяться число, розмір і форма хромосом,
Каріотип служить "паспортом" виду, що надійно відрізняє його від каріотипів інших видів. 


Завантажити презентацію