Презентація на тему «Гомології»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #1

Гомології
Гомоло́гією називають зіставні частини порівнюваних об'єктів. В рамках еволюційної біології, гомологія інтерпретується як схожість, обумовлена походженням від загального попередника.


Слайд #2
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #2

Гомології
Гомоло́гією називають зіставні частини порівнюваних об'єктів. В рамках еволюційної біології, гомологія інтерпретується як схожість, обумовлена походженням від загального попередника.


Слайд #3
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #3

Аналогія
зовнішня подібність організмів різних систематичних груп, а також органів або їхніх частин, що походять з різних вихідних зачатків і мають неоднакову будову. А. зумовлюється пристосуванням організмів до життя в подібних умовах або виконанням органами однакової функції.


Слайд #4
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #4

Аналогія
зовнішня подібність організмів різних систематичних груп, а також органів або їхніх частин, що походять з різних вихідних зачатків і мають неоднакову будову. А. зумовлюється пристосуванням організмів до життя в подібних умовах або виконанням органами однакової функції.


Слайд #5
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #5

Конвергентна еволюція — еволюційний процес, що приводить до формування комплексу схожих ознак у представників неспоріднених груп


Слайд #6
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #6

Рудименти
Рудиментарні органи —органи, недорозвинені чи спрощені у певних видів порівняно з подібними утворами предкових форм унаслідок втрати своїх функцій протягом філогенезу (еволюційного розвитку виду).


Слайд #7
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #7

Іноді рудиментарні органи здатні виконувати якусь допоміжну функцію, в деяких випадках розвиваються повністю (атавізми). Рудиментарними є, наприклад, очі в деяких печерних і риючих тварин (протеїв, кротів), задні кінцівки в жовтопуза, хвостові хребці, волосяний покрив тулуба, вушні м'язи у людини.


Слайд #8
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #8

Атавізм
Атаві́зм (лат. atavus — прапрадід) — поява у окремих організмів якогось виду ознак, які існували у віддалених предків, але були втрачені в процесіеволюції.


Слайд #9
Презентація на тему «Гомології» - Слайд #9

Приклади атавізмів: трьохпалість у сучасних коней, розвиток додаткових пар молочних залоз (полімастія), хвоста, волосяного покриву на всьому тілі (гіпертрихоз) у людини.