Презентація на тему «Гістотехнологія»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #1

Гістотехнологія


Слайд #2
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #2

Гістотехнологія — наука, що поєднує технічні засоби вивчення тканин із теоретичними знаннями про них для підготовки мікропрепаратів тканин, їх забарвлення, з метою ідентифікації порушення структури тканин та визначення бактерій, грибів, пухлин, ферментів, антигенів для діагностики патології.


Слайд #3
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #3

Завдання гістотехнології:• підготовка мікропрепаратів для гістологічного дослідження;• проведення спеціальних досліджень на тканинах із метою визначення причин хвороби;• консервування мікропрепаратів за допомогою спеціальних барвників;• удосконалення існуючих і тестування нових гістологічних методів;• підготовка тканин для патологоанатомічних досліджень із метою визначення наявності захворювання чи встановлення причин смерті.


Слайд #4
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #4

Розвиток гістотехнологій тісно пов'язаний з удосконаленням мікроскопів та розробкою методів мікроскопічного дослідження. В гістотехнології використовують різноманітні методи дослідження, які дають змогу всебічно вивчати розвиток, будову та функції тканин.


Слайд #5
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #5

Ретельне вивчення гістологічних препаратів часто допомагає діагностувати на ранніх стадіях розвитку захворювання на рак та виявляти збудників інфекційних захворювань.


Слайд #6
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #6

Гістотехнологи — спеціалісти, які безпосередньо обробляють матеріали хірургічної біопсії. Вони не співпрацюють безпосередньо з пацієнтами, але їх роль є важливою у точній діагностиці захворювання, а відповідно, й виборі правильної системи лікування хвороби. Досить часто гістотехнологи проводять дослідження тоді, коли хворий перебуває на операційному столі, і саме від їхнього висновку залежить хід операції.


Слайд #7
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #7

До гістотехнологій зараз відносять технології, пов'язані з вирощуванням окремих тканин і цілих органів.


Слайд #8
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #8

Можна назвати три основні напрямки створення нових технологій на основі культивування клітин і тканин: Перше — отримання промисловим шляхом цінних біологічно активних речовин.Друге — використання тканинних і клітинних культур для швидкого клонального мікророзмноження та оздоровлення рослини.Третю групу становлять технології, пов'язані з генетичними маніпуляціями на тканинах, клітинах, ізольованих протопластах.


Слайд #9
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #9

На сьогодні тканинна інженерія — це біологічна індустрія, яка дуже бурхливо розвивається і, за прогнозами вчених, забезпечить наступне покоління медичних імплантів.


Слайд #10
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #10

Тканинна інженерія подає надії на подолання чоловічого й жіночого безпліддя та розв'язання інших проблем, пов'язаних з функціональною діяльністю репродуктивної системи в людей, за яких доступні консервативні чи хірургічні методи лікування не дають бажаного ефекту.


Слайд #11
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #11

Клітинна терапія вже досить широко застосовується в лікуванні травматичних та дегенеративних захворювань суглобів та переломів, що не зростаються протягом тривалого часу. Не менш важливим питанням для ортопедії та травматології є біоінженерія кісткової та хрящової тканин. У цьому напрямку надзвичайно перспективними є популяції мезенхімальних стовбурових клітин.


Слайд #12
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #12

У людини, яка страждає на захворювання, які викликані відсутністю якогось гена чи впливом його мутацій, можна вилучити відповідні клітини і ввести в них нормальний ген. Так роблять при деяких захворюваннях на імунодефіцит. Вилучають з червоного кісткового мозку хворої людини стовбурові клітини, в яких відсутній ген, що відповідає за формування клітин імунної системи. В стовбурові клітини вводять необхідний ген і повертають їх в організм людини. Імунітет відновлюється. Зараз в багатьох країнах світу ведуться роботи щодо розвитку таких гістотехнологій.


Слайд #13
Презентація на тему «Гістотехнологія» - Слайд #13

Дякую за увагу