Презентація на тему «Гетерозиготні особини»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #1

Гетерозиготні особини
Підготувала
учениця 11-Б класу
Хмельовська Адріана


Слайд #2
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #2

План
Що таке гетерозигота?
Домінантні та рецесивні ознаки.
Перший закон Менделя.
Другий закон Менделя.
Третій закон Менделя.


Слайд #3
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #3

Гетерозигота — диплоїдне або поліплоїдне ядро клітини (іноді також клітина або багатоклітинний організм), копії генів яких в гомологічних хромосомах представлені різними алелями. Коли говорять, що даний організм гетерозиготний або гетерозиготний за геном X, це означає, що копії генів (або даного гену) в кожній з гомологічних хромосом дещо відрізняються один від одного, тобто походять від різних батьків.


Слайд #4
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #4

У гетерозиготних індивідів на основі кожної з алелей, що кодуються даним геном, синтезуються кілька варіантів білка, транспортних або рибосомальних РНК, що відрізняються один від одного, в результаті чого в організмі з'являється суміш цих варіантів.


Слайд #5
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #5

Якщо зовні виявляється ефект тільки одного з них, то такий алель називають домінантним, а той, ефект якого не отримує зовнішнього виразу — рецесивним.
За традицією, при схематичному зображенні схрещування, домінанатний алель позначають заголовною буквою, а рецесивний — рядковою (наприклад, A і a). Іноді застосовуються інші позначення, наприклад скорочена назва гена із знаками плюс і мінус.


Слайд #6
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #6

Перший закон Г.Менделя
Закон одноманітності гібридів першого покоління.
Виявлена закономірність складає суть першого закону Г.Менделя – закону одноманітності гібридів першого покоління, або закону домінування: при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за однією парою альтернативних ознак спостерігається одноманітність гібридів першого покоління F1 як за фенотипом, так і за генотипом. За фенотипом усі особини мають домінантну ознаку, за генотипом вони гетерозиготні.


Слайд #7
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #7

Другий закон Г.Менделя
Закон розщеплення ознак.
При схрещуванні двох гетерозиготних особин (гібридів), які відрізняються за однією парою альтернативних ознак, у потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом 3:1 і за генотипом 1:2:1. За фенотипом 3/4 особин (75 %) мають домінантну ознаку, а 1/4 (25 %) - рецесивну. За генотипом 1/4 особин (25 %) - домінантні гомозиготи АА, 2/4 (50 %) - гетерозиготи Аа і 1/4 (25 %) - рецесивні гомозиготи аа.


Слайд #8
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #8

Третій закон Г.Менделя
Закон незалежного комбінування ознак.
При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються двома (і більше) парами альтернативних ознак, у другому поколінні F2 спостерігається незалежне успадкування і комбінування ознак, якщо гени цих ознак розташовані в різних парах гомологічних хромосом.


Слайд #9
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #9

Щоб зрозуміти сутність явищ, які мають місце в дигібридному схрещуванні, розглянемо його генетичну схему:
А – домінантний алель жовтого кольору насіння гороху;
а – рецесивний алель зеленого кольору насіння;
В – домінантний алель гладенької форми насіння;
b – рецесивний алель зморшкуватої форми насіння.


Слайд #10
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #10

Менделюючі ознаки в людини та типи їх успадкування
Ознаки, успадкування яких підкоряється закономірностям, встановленим Г.Менделем, називаються менделюючими.


Слайд #11
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #11

Менделюючі ознаки в людини та типи їх успадкування
Ознаки, успадкування яких підкоряється закономірностям, встановленим Г.Менделем, називаються менделюючими.


Слайд #12
Презентація на тему «Гетерозиготні особини» - Слайд #12

Джерела інформаціїї
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гетерозигота
http://school.xvatit.com/index.php?title
http://subject.com.ua/biology/universal/183.html