Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1)


Рейтинг презентації 4 на основі 5 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #1

Геронтологія
Розмаїтого Дмитра, 9-б клас


Слайд #2
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #2

Старість – дуже важкий період в житті людини, а демографічне старіння вимагає від суспільства все більших фінансових витрат й інших матеріальних ресурсів на обслуговування цієї вікової категорії населення. Суспільство повинно взяти на себе вирішення всіх проблем, пов'язаних з комплексом захисту і соціального обслуговування та забезпечення літніх й старих людей.


Слайд #3
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #3

Старіння населення є однієї з глобальних проблем сучасного світу. Відповідно до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я до літнього віку відноситься населення у віці від 60 до 74 р., до старого - від 75 до 89 років, а до довгожителів - 90 років і більше. Соціологи називають ці періоди людського життя "третім віком", і демографи вводять поняття "третього" (60-75 років) і "четвертого" (понад 75 років) віків.


Слайд #4
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #4

Соціальна геронтологія на сучасному етапі відчуває потребу у:
теоретичній систематизації, яка б дозволила обґрунтувати феномен старіння у всіх його аспектах;
навчанні професіоналів, здатних розробляти і виконувати державні програми стосовно населення літнього і старого віку, а також проводити політику соціального захисту осіб цієї вікової категорії.


Слайд #5
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #5

Метою курсу є ознайомлення майбутніх спеціалістів:
з біосоціальною сутністю старіння і старості;
зі старінням населення як демографічним процесом у всіх його соціальних наслідках;
з соціальними, психологічними, медичними проблемами літнього і старого віку;
з особливостями адаптації до пенсійного періоду життя;
з можливостями трудової діяльності людини в літньому віці;
з основами догляду за безпомічними старими людьми, а також іншими соціально-психологічними, морально-етичними проблемами.


Слайд #6
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #6

Основні поняття геронтології


Слайд #7
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #7

Геронтологія – (з грец. мови геронтос – старіння і логос – наука) – це наука про старість і старіння, що вивчає процеси старіння із загально-біологічних позицій, а також досліджує суть старості та вплив її приходу на людину і суспільство.


Слайд #8
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #8

Необхідно чітко розрізняти поняття старіння і старість. Старість – закономірно наступаючий заключний період вікового індивідуального розвитку. Старіння – це руйнівний процес, що призводить до зниження фізіологічних функцій організму. Старіння представляє собою постійно розвиваючі і незворотні зміни структур і функцій живої системи. Старіння – це перш за все функція часу, його не можна зупинити. Старість і смерть – неминучі.


Слайд #9
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #9

Старіння – процес суперечливого розвитку живих клітин від моменту зародження життя до його закінчення. Припущення, що потенційно безсмертні мікроорганізми, позбавлені наукової цінності життя планети як ціле – безмежне, можливостям її розвитку немає меж, але життя в рамках індивідуального існування, обмеженого в часі, не володіє цими властивостями. Для етапу індивідуального розвитку життєві програми запрограмовані, включаючи старіння і закінчення життя - смерть.


Слайд #10
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #10

Основні поняття геронтології – вік, старіння, старість, довголіття, безсмертя – відображають людські уявлення про життєві процеси, об'єктивні закони життя, а також сильне бажання жити довго.


Слайд #11
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #11

Існує дві традиційні точки зору на причини розвитку старіння
Старіння – генетично запрограмований процес, результат закономірної реалізації програми, закладеної у генетичному апараті.
Старіння – результат руйнування організму, викликаний різними факторами, дія яких повторюється і накопичується на протязі всього життя.


Слайд #12
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #12

Відомий геронтолог В. В. Фролькис писав, що кожна людина легко може визначити відмінність між молодим і старим, але ніхто не може дати вичерпну наукову характеристику суті старіння і механізмів її розвитку. Вчений А. Комфорт підкреслював, що ні одна із висунутих гіпотез не в змозі пояснити старіння.


Слайд #13
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #13

У даний час існує більш як 200 різних теорій процесу старіння. До прикладу:


Слайд #14
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #14

Вихідною позицією представників так званої теорії зношування є: “Живі системи старіють під впливом інтенсивних життєвих процесів, а старіння прискорюється чи сповільнюється за законами фізики в залежності від динаміки процесів на рівні клітини, тканин, цілого організму”. Вчені цієї теорії доводили, що всі індивіди в популяції мають приблизно однакову тривалість життя, але її межа визначається темпом зношування, при цьому тривалість життя залежить від середньої величини витраченої енергії на 1 кг маси індивіда.


Слайд #15
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #15

Теорія витрачення "життєвої" енергії в клітинах. Представники цієї теорії старіння (М. Бергер) вважають, що кожний організм отримує у спадщину визначену кількість "життєвого фермента", який з часом витрачається, що наближує організм до смерті.


Слайд #16
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #16

Математична модель старіння і старості дозволила досліджувати старість як закономірні, математичні вимірювані явища, що протікають з поступовим збільшенням захворювань і ймовірності смерті.


Слайд #17
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #17

Інтоксикаційні теорії старіння. В кінці XIX ст. Ч. Бухард висунув положення "Кожен організм є лабораторією для токсинів". Вчені вважають, що старіння представляє собою процес само-інтоксикації в результаті збільшення рівня токсинів у клітині.


Слайд #18
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #18

Теорію дисгармонії представляє концепція внутрішніх протиріч, згідно якої старіння є результатом порушення можливості оновлення клітини.


Слайд #19
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #19

Існує концепція, яка пояснює старіння впливом біофізичних факторів на генетичний апарат клітин і накопичення радіоактивних речовин. Висока концентрація радіоактивних елементів порушує обмінні процеси і викликає процеси старіння в клітині.


Слайд #20
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #20

Види старіння
Одна із основоположних проблем геронтології полягає в наступному: яким слід вважати процес старіння – нормальним, фізіологічним чи хворобливим, патологічним? Це питання дискутується давно. Римський філософ Теренцій Публій вперше висловив думку, що "старість є хвороба", а Сенека підкреслив, що старість – "невиліковна хвороба".


Слайд #21
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #21

Гален був переконаний, що старість – це не хвороба, а особливий стан організму і в той же час це не здоров'я, характерне для молодості. Він розміщував старість на півдорозі між хворобою і здоров'ям.
Френсіс Бекон вважав, що старість представляє собою хворобу і її треба лікувати.
І. В. Давидовський вважав, що старість може бути ранньою або пізньою виключно з біологічних причин, але як правило, завжди своєчасною, і тільки смерть завжди завчасна.


Слайд #22
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #22

Види старіння:
Природне (фізіологічне, нормальне) старіння характеризується визначеним типом і послідовністю вікових змін, що відповідають біологічним, адаптаційно-регулятивним можливостям даної людської популяції.
Сповільнене (ретардіроване) старіння відмічається більш повільним, темпом вікових змін. Проявом цього типу старіння є феномен довголіття.
(патологічне, прискорене) старіння характеризується раннім розвитком вікових змін чи більш вираженим їх проявом в цей чи інший віковий період.
Передчасне


Слайд #23
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #23

Передчасне старіння обумовлене як впливом факторів зовнішнього середовища (кліматичних, професійних, соціально-економічних, екологічних, побутових та ін.), так і дією різних, особливо хронічних, захворювань на функції визначених систем і органів людського організму.


Слайд #24
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #24

Знайомтеся, це Девін Скалліон. І йому 16 років. Не віриться? Йому теж. Девін страждає прогерією - рідкісним і смертельним генетичним захворюванням, який пришвидшує процес старіння у дітей і підлітків.
http://warnet.ws/news/56707


Слайд #25
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #25

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #26
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #26

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #27
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #27

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #28
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #28

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #29
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #29

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #30
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #30

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #31
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #31

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #32
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #32

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #33
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #33

Фотогалерея “Молодість та старість”


Слайд #34
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 1) - Слайд #34

Дякую за увагу