Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2) - Слайд #1

Геронтологія
Підготувала
Москаленко Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2) - Слайд #2

Геронтологія це наука про старість і старіння, що вивчає процеси старіння із загально-біологічних позицій, а також досліджує суть старості та вплив її приходу на людину і суспільство.


Слайд #3
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2) - Слайд #3

Старіння – процес суперечливого розвитку живих клітин від моменту зародження життя до його закінчення. Припущення, що потенційно безсмертні мікроорганізми, позбавлені наукової цінності життя планети як ціле – безмежне, можливостям її розвитку немає меж, але життя в рамках індивідуального існування, обмеженого в часі, не володіє цими властивостями.


Слайд #4
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2) - Слайд #4

Загальні закономірності
Старіння пов'язане зі змінами, що проходять на всіх рівнях організації життєвої матерії. Закономірні вікові зміни організму називають гомеорезом.
Існує дві традиційні точки зору на причини розвитку старіння (закономірності):
Старіння – генетично запрограмований процес, результат закономірної реалізації програми, закладеної у генетичному апараті.
Старіння – результат руйнування організму, викликаний різними факторами, дія яких повторюється і накопичується на протязі всього життя.


Слайд #5
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2) - Слайд #5

Молекулярні і клітинні механізми старіння
1. Порушенні генетичного апарату клітин, програми біосинтезу білка (з віком накопичуються помилки в генетичній інформації, що призводить до появи "дефектних" білків).
2. Порушення клітинної біоенергетики.
3. Зменшення клітинної маси (відмирання певної частини клітин призводить до того, що на інші клітини випадає велике навантаження, що сприяє їх гіперфункції; викликає старіння).
4. Цитоморфологічні зміни (в клітинах, які не діляться накопичуються продукти їх життєдіяльності, що сприяє старінню).


Слайд #6
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2) - Слайд #6

5. Функціональні зміни:
зниження здатності нейронів відтворювати інформацію;
знижується функція секреторних клітин – синтезувати і виділяти речовини;
зниження рівня працездатності, та ін.
6. Послідовність і закономірність старіння клітин різних типів. Первинне старіння властиве клітинам, що не діляться. Ділення клітин звільнює її від грубих вікових змін. Вважається, що є межа числа ділення клітин, який визначає час життя клітинної популяції і обумовлює старіння.


Слайд #7
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2) - Слайд #7

Види старіння
Природне (фізіологічне, нормальне) старіння характеризується визначеним типом і послідовністю вікових змін, що відповідають біологічним, адаптаційно-регулятивним можливостям даної людської популяції.
Сповільнене (ретардіроване) старіння відмічається більш повільним, темпом вікових змін. Проявом цього типу старіння є феномен довголіття.
Передчасне (патологічне, прискорене) старіння характеризується раннім розвитком вікових змін чи більш вираженим їх проявом в цей чи інший віковий період.


Слайд #8
Презентація на тему «Геронтологія» (варіант 2) - Слайд #8

Даний процес обумовлений як впливом факторів зовнішнього середовища (кліматичних, професійних, соціально-економічних, екологічних, побутових та ін.), так і дією різних, особливо хронічних, захворювань на функції визначених систем і органів людського організму.
Передчасне старіння виявляється на 4-5-му десятилітті, це одна із причин ранньої дезадаптації, обмеження інтересів, незадоволення життям, дестабілізації особистості. На даному етапі важливим завданням геронтології є не тільки будь-яким чином продовжити життя, скільки навчитися своєчасно розпізнавати суттєві ознаки старіння і, головне, контролювати їх розвиток.


Завантажити презентацію