Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #1

ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ
Презентація учениці 11 класу
Демченка Ігоря


Слайд #2
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #2

МЕТОДИ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ
Генеалогічний
Біохімічний
Близнюковий
Цитогенетичний
Популяційно-статистичний


Слайд #3
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #3

Генеалогічний метод
Даний метод полягає у вивченні родоводів. Це дає змогу простежити характер успадкування різних станів певних ознак у ряді поколінь.
Він широко застосовується в медичній генетиці, селекції… За його допомогою встановлюють генотип особин і вираховують ймовірність прояву того чи іншого стану ознаки у майбутніх нащадків.


Слайд #4
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #4

Близнюковий метод
Полягає у вивченні близнят. В основному однояйцевих, так як вони походять з однієї зиготи.
Досліджуючи такі організми, можна з'ясувати роль чинників довкілля у формуванні особин: різний характер їхнього впливу зумовлює розбіжності у прояві тих чи інших станів певних ознак.


Слайд #5
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #5

Близнюковий метод
Однояйцеві (монозиготні, ідентичні) близнюки
Різнояйцеві (дизиготні, неідентичні) близнюки


Слайд #6
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #6

Біохімічний метод
Використовується для діагностики спадкових захворювань, пов'язаних із порушенням обміну речовин. За його допомогою виявляють білки, а також проміжні продукти обміну, невластиві даному організму, що свідчить про наявність змінених (мутантних) генів. tВідомо понад 500 спадкових захворювань людини, зумовлених такими генами: фенілкетонурія, цукровий діабет…


Слайд #7
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #7

Цитогенетичний метод
Цитогенетичний грунтується на дослідженні особливостей каріотипу - хромосомного набору організмів. Його вивчення дає змогу виявляти мутації, пов'язані зі змінами, як кількості хромосом, так і структури окремих із них. tКаріотип досліджують у клітинах на стадії метафази, бо в цей період клітинного циклу структура хромосом виражена найчіткіше.


Слайд #8
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #8

Чи знаєте ви, що …
10% хвороб людини зумовлені патологічними генами
один из 150 новонарождених
має структурні або числові
порушення хромосом
одна из 10 гамет людини
несе генетичні порушення


Слайд #9
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #9

Генні мутації
Крапкові мутації – стійкі зміни окремих генів, що виникають в результаті:
- заміни однієї або декількох азотистих основ у
структурі ДНК на інші;
- випадання деяких азотистих основ;
- доповнення нових азотистих основ.
Це призводить до порушення порядку
списування інформації.
Генні мутації змінюють морфологічні, біохімічні і фізіологічні властивості організму.


Слайд #10
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #10

Афібриногенемія
Хвороба, що викликається рецесивним геном і пов'язана з порушенням зсідання крові. Вона супроводжується значними крововтратами.
Спадкові хвороби крові


Слайд #11
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #11

Гемофілія
Знаходиться в Х хромосомі, викликається рецесивним геном, який не дає змоги крові нормально утворювати згусток. Хворіють лише чоловіки, а переносниками є жінки.
ХХ – здорова жінка,
ХХг – жінка–носій хворого гена,
ХгУ – хворий чоловік.
Спадкові хвороби крові,
зчеплені зі статтю


Слайд #12
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #12

Спадкові хвороби очей
Хвороба викликається домінантним геном, при чому порушується сутінковий зір. Виникають зміни у сітківці. Носить назву “куряча сліпота”.
Виникає з дитячого віку.
Кімеролопія


Слайд #13
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #13

Спадкові аномалії кінцівок
Арахнодактилія
Павучі пальці. Кисть видовжена,
пальці довгі. Часто супроводжує-
ться грижами і
вивихом
кришталика.
Синдактилія
Зрощення пальців
на руках і ногах.


Слайд #14
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #14

Спадкові аномалії кінцівок
Ахондроплазія
(ахондропластична карликовість - хвороба кісткової системи с домінантним типом успадкування)
Аномальний ріст хрящової тканини.
Низький ріст (до 120 см).
Вкорочення кінцівок.
Стегнові та плечові кістки деформовані та потовщені.
Розумова відсталість, пороки психіки.


Слайд #15
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #15

Спадкові аномалії кінцівок
Полідактилія
(спадкова хвороба з домінантним типом успадкування)
Кількість пальців – від 6 до 9.
Зустрічається у представників негроїдної раси у 10 разів частіше, ніж у європеоїдів.


Слайд #16
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #16

Спадкові хвороби,
викликані нерозходженням
аутосом
Хвороба Дауна
Нерозходження 21 пари
Розумова та фізична відсталість
Напіввідкритий рот
Монголоїдний тип обличчя. Косо розміщені очі. Широке перенісся
Стопи і кисті короткі та широкі, пальці неначе обрубані
Пороки серця
Тривалість життя знижується у 5-10 разів


Слайд #17
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #17

Трьохнога людина
Франк Лантіні, що
народився у 1889 році


Слайд #18
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #18

Сіамські близнюки


Слайд #19
Презентація на тему «Генетика людини» (варіант 3) - Слайд #19

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію